Materie en Geest

Materie is uit de geest voortgekomen, is niets anders dan verdichte geest. Een vergelijking: denk aan een vat met water. Dit water wordt afgekoeld totdat het stolt tot ijs. Wat is het ijs nu? IJs is water, water in een andere vorm, in een vaste toestand. Zo kijkt de geesteswetenschap naar de materie. Zoals water zich verhoudt tot ijs, zo verhoudt geest zich tot materie. Zoals ijs niets anders is dan een resultaat van water, zo is materie niets anders dan een resultaat van geest. En net zoals ijs weer water kan worden, kan geest weer voortkomen uit materie, kan weer uit materie tevoorschijn komen of omgekeerd kan materie weer oplossen in geest.

Bron: Rudolf Steiner – GA 55 – Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben / Der Ursprung des Leides –  Berlijn, 8 november 1906 (blz. 74-75)

product_1

Advertentie

29 gedachtes over “Materie en Geest

  1. Haike

   Omdat jij hier als je geïncarneerd bent, een aantal ervaringen kunt op doen die je niet kunt opdoen omdat je geen materieel fysiek lichaam hebt. Denk aan zoiets als door een deur heen te moeten lopen, de muur naast de deur, daar kom je niet doorheen als je een fysiek lichaam hebt. je krijgt met grenzen te maken, die je niet zult ervaren als je geen fysiek lichaam hebt.

   Maar je kunt ook denken aan intiem contact wat je met een medemens kan hebben waarbij je tot een ultiem hoogtepunt kan komen. Dat gaat niet als je geen fysiek lichaam hebt. Overigens kun je (meestal als vrouw) ook hele onplezierige ervaringen op dat gebied op doen. Ik wens geen enkele vrouw dat toe, maar ook dat is een ervaring die je niet kunt oplopen als je wederom niet in een fysiek lichaam zit.

   1. Hoi Haike, bedankt voor je voorbeelden van hoe je het ziet. Ik beantwoord ook jou even in het antwoord op Frans, omdat ik bij jullie allebei eenzelfde gedachte krijg. Dank!

  2. Frans

   Ingmar , ik doe een poging.
   Dat besluit, het moment, om Geest tot materie te laten worden ligt daar waar besloten wordt de Aarde te maken met mensen erop ! Dat ligt voor het moment dat er begonnen wordt met de vorming vd oude Saturnus.
   Miljarden mensenkiemen hebben zeer enthousiast ingestemd met het plan van de hoogste hiërarchie om de aarde te maken, te bouwen.
   Teneinde deze Geest geworden materie weer tot Geest terug te brengen.
   Want dat was tot dan toe nog niet gelukt na eerdere pogingen. (Ik meen dat Steiner dit ook gezegd heeft zo)
   Geest werd materie en de hiërarchieen
   hadden geen toegang meer tot die materie. (Planeten zonnen etc. ) Men wilde het proces ook kunnen omkeren.
   Dat materie ook weer Geest wordt tezamen met de ervaringen die de materie heeft opgedaan in de eindeloze kosmische ruimte.
   Dus ging de hoogste hiërarchie op zoek naar een warme plek in de weidse kosmos. Een hete oven zeg maar waar de 1e aanleg vd oude Saturnus begon.
   Wat ik altijd nog wil weten is;
   Wat er voor dat besluit om de materie te overwinnen is gebeurd!!
   Uit andere Bronnen dan van R Steiner
   heb ik gelezen en gehoord dat er een binnendringen is geweest in het hoge kosmische gezelschap, de Lichtwereld, de hiërarchieen en er vernietiging heeft plaats gevonden van hun Rijk, door duistere vernietigende krachten. Ons kosmische Rijk toen!
   Om weer een hersteld Geestelijk Rijk te herkrijgen is besloten de materie te overwinnen.
   De Christus ging ons hier in voor.
   Hij kan materie tot zich trekken, tot nu in de zeer dunne etherische vorm.
   Christus verscheen en is en verschijnt in de ether.
   Lichamelijke materie is weer Geest geworden! Maar nu met de kwaliteit of herwonnen macht op de duistere krachten, om zelf materie te scheppen.
   En ook de macht om die te vernietigen.
   Ik meen dat R Steiner hier over ook iets gezegd heeft.
   Dit put ik uit herinneringen die al 40 jaren oud zijn.
   Dus aub schiet er op, met rubber kogels.
   Frans.

   1. Hoi Frans, Ook jij bedankt voor je antwoord. (daarnaast heb je ook een verdomd goede pen:-))

    Wat ik in het algemeen maar niet kan begrijpen – en dat geld ook voor jullie antwoorden – is dat bijna in alle commentaren over dit Geest-versus-Materie onderwerp, Materie ‘op weg is naar’ Geest, of: Geest boven materie staat, of: We via Materie weer naar Geest gaan’ etc etc…
    In al deze gevallen wordt Geest gezien als een staat welke een soort doel is, en Materie de ‘benodigde omweg’ daarheen.
    Geest wordt als waarde daarmee in feite boven Materie gezet.
    En dat gaat er bij mij gewoon niet in, omdat dat een subjectieve beoordeling van ons aardbewoners is. Wij lijden in de materie, en de geest is dan een soort beeld van verlossing en purificatie, een plek waar het goed is.
    Dat is dus een psychologisch/religieus gedreven mening en niet een occulte.

    Maar dan is er nog dit:
    Door het scheiden van geest en materie maken we, bedoeld of onbedoeld, een onderscheid tussen ‘ongezien’ en ‘gezien’, wat in mijn ogen ook een illusie is, omdat dit onderscheid slechts komt door het feit dat we met een beperkt brein en zijn instrumenten (zintuigen) de wereld beschouwen. ‘Neo, there is no spoon’, of – voor wie The Matrix niet zag -: er is geen verschil tussen geest en materie, anders dan wat ons beperkte brein ervan maakt.
    Het hele verhaal van geest en materie berust dus naar mijn idee – wederom – op een subjectieve beoordeling van ons brein en zijn zintuigen.

    Ik denk dat er geen Geest en Materie is. Voor zover ik iets kan zeggen buiten mijn zintuigen om, is er ‘aanwezigheid’…voor nu voorlopig gezien en ongezien.

    Ik heb ook een idee hoe Steiner mij als lezer, ondanks zijn dualistische beeldentaal, toch aanspoort het non-duale erin te vinden.

  3. ingmar
   Na lang piekeren denk ik dat dat door aantrekkingskracht gebeurt.
   Door energieën die als het ware naar elkaar verlangen en daardoor verdichten.
   Die gedachte zou als ie klopt betekenen dat alle natuurlijke materie een product van liefde is.

   Maar dan rijst de vraag in me op of alle materie natuurlijk is. (anders gezegd: bij de aarde hoort)

   1. Stroes, dat is een gedachte die mij ook aanspreekt (mits ‘liefde’ hier in zijn non-duale betekenis bedoeld is: constructief en destructief). Jeetje….dit vereist meditatie, anders zou ik op louter intelligentie de zaak veel te snel menen te begrijpen:-)

    Bij je laatste vraag begrijp ik niet wat je met ‘natuurlijk’ bedoelt. immers: alles is natuurlijk, ook de verbindingen die de mens maakt – hij is immers ook een ‘natuurlijk’ fenomeen.
    Wat bedoel je?

   2. Hoi
    Ik bedoel dat ik niet weet of alle materie die er is werkelijk bij de aarde hoort.
    Denk aan onverteerbaar plastic met alle gevolgen van dien.
    Dat we van alles kunnen maken betekent nog niet dat het zo zou horen.
    Er zijn vele vormen van bewustzijn buiten het beperkte bewustzijn van mensen en we kunnen niet weten of alles aan de aarde toebehoort.
    Mensen kunnen ook fouten maken.

  1. henri

   In “De wereld van de zintuigen en de geest” legt R Steiner ergens uit hoe geest de materie vormt . Er wordt vooreerst door vier hierarchieen gewerkt aan iets wat vooralleer het materie wordt men nog dient te beschouwen als ” on-ruimtelijke vorm ” Dit is nog geen materie . Materie wordt het pas als deze on-ruimtelijke vorm ‘ ”stukgeslagen’ wordt . Dit gebeurt ook bijv in het zieleleven ,waar men volgens Steiner vootdurend aan het ‘vorm geven is …’ Het is WIL —> Wijsheid—> Beweging —> Vorm . Zieleleven is ‘Beweging’ en het uitdijen en samentrekken schept de ‘Vorm’ .
   Wanneer de on-ruimtelijke geestelijke vorm uiteenspat in de Leegte als susbstantie krijgt men minerale substantie .Daarom zijn/hebben kristallen nog eigenlijk nawerkende geestelijke vormen die wel alzijn uiteengespat .Spat de onruimtelijke geestelijke vorm uiteen in het etherische voorbereide als substantie dan krijgt men plantaardige materie . En zo verder naargelang bepaalde overwichten van astrale en ik zal er zenuwsubstantie of spiersubstantie gevormd worden .

   Ik wil wel melden aangaande het citaat van Frans dat er bij de Oude Saturnus nog geen materie is gevormd ,en denk dat er pas echte materie is gevormd bij Genesis en dat is bij de luciferische zondeval wanneer de aarde mineraal wordt . De Oude Saturnus was pure zielenwarmte , de Oude Zon etherische substantie , en Steiner waarschuwt wel op te letten voor het verwisselen van verschil tussen ether en etheratomen die niet bestaan . Ether is een volledig geestelijke substantie en van substantie mag eig niet gesproken worden .

   Zo de spreuk :
   Stralender dan de Zon,
   Witter dan de sneeuw ,
   Subtieler dan de ether ,
   Is het Zelf ,
   de Geest in mijn hart ,
   Dit Zelf ben Ik ,
   Ik ben dit Zelf

 1. M.L Heine

  Gut mijn telefoon tikte de letters verkeer ik bedoel dus te zeggen: Ik zag vanmorgen ijskristallen op de voorruit van de auto.

 2. topaas

  Eigenlijk kan het ego van de mens zich enkel ontwikkelen in de aardse sfeer, waar er een illusie van afgescheidenheid van andere mensen is. In de geestelijke wereld “vervloeien” we met elkaar op een veel intiemere manier. Enkel hier, in een fysiek lichaam, kunnen we ons “ik” als dusdanig beleven en ontwikkelen.

 3. Mayamaria

  Ik dacht te begrijpen en beleef dat voor nu ook zo, dat de Aarde en wij samen daardoor met haar in de materie zijn gegroeid, omdat we een nieuw geboren hiërarchie zijn die Vrijheid moeten leren kennen. Om daarin te kunnen groeien tot de hiërarchie onder de Engelen als nieuwgeboren geesten van Vrijheid en Liefde.
  En door alle gebied in hoe de materie is ontstaan vanuit het geestelijke Zijn, de enorme krachten te kunnen ontdekken en ze i.p.v. te misbruiken door onkunde en eigenbelang (Atlantis en de tijd waarin we nu leven), samen met alle Elementwezens deze krachten waar zij mee werken, kunnen leren gebruiken om daarmee in de grote geheimen van de Schepping te kunnen groeien.
  Vrijwillig en in Vrijheid en in Liefde, doordat we door de materie heengaan.

  1. Ik begrijp dit niet goed. Wat wordt bedoeld met ‘vrijheid leren kennen’ en ‘groeien tot geesten van de vrijheid’. Vrijheid van het kwaad? Dus dat de mens alleen nog in staat zou zijn tot het goede en niet meer de mogelijkheid heeft tot het kwaad? Dan zou er dus ook geen keuzevrijheid meer zijn?

 4. Ik lees hier hele leerzame commentaren vol met kennis die ik niet bezit, maar ondanks dat boeit het onderwerp me enorm.
  Ik mijmerde erover en keek de hele dag naar ieder willekeurig stuk materie dat me onder ogen kwam. Bij alle objecten kwam ik tot één conclusie, ze zijn tot stand gekomen door gedachten. Door ten uitvoer gebrachte gedachten.
  Maar hoe verklaar ik dan het materiaal waarmee ze gemaakt zijn. Het meeste materiaal komt uit de natuur.
  Het enige wat ik kon bedenken is dat er aan natuurlijke grondstoffen ook een vorm van denken vooraf gegaan moet zijn, een vorm van denken die buiten mijn bewustzijn ligt.

   1. Dan zou het zo zijn dat we denken dat we nieuwe dingen leren, maar dat eigenlijk alles wat we leren al in onze incarnatie besloten lag?
    Dan zou het enige doel van de verdichting van materie verbinding zijn?

   2. Ik dacht nog, als bepaalde medicijnen en vaccins neurologische bijwerkingen hebben, hebben die vaccins of medicijnen dus ook een directe invloed op de schepping. Niet iets om lichtzinnig mee om te gaan dus…

  1. Bijzonder mooi geformuleerd!

   Jij gebruikt het woord ‘vooraf gegaan’. Je poogt – als ik je goed aanvul – iets dat jij in materie ervaart te herleiden tot iets dat daar aan vooraf ging, een vorm van denken (door wie dan ook).
   Ik herken die ervaring van zo maar materie kijken volledig!

   Bij mij is diezelfde ervaring van materie beschouwen niet gekomen door over het ‘verleden’ van deze fenomenen te mijmeren , maar over hun toekomst, niet wat vooraf ging trekt mij, maar waar ze naar ‘op weg’ zijn.
   Dat verklaart denk ik mijn grote liefde voor het minerale rijk en daarmee meteen technologie.

   In mijn ogen dient materie niet de mens om daarin bepaalde ervaringen door te maken, maar zijn wij bewustzijn aan het opbouwen in al onze lichamen, om het minerale rijk in een verre toekomst radicaal verder te helpen in zijn ontwikkeling. Technologie is daarmee de geboortedaad van deze hulp.

   Op een heel andere wijze, meen ik toch jou ‘mijmeringen’ aan te vullen:-)

   1. Ingmar
    Ik denk zelf dat verleden, heden en toekomst alledrie opgeslagen liggen in de materie.
    Dat we schepsels en scheppers tegelijk zijn.

 5. Dries

  Dat dit soort denkgetast aangaande geest en materie en schepping maar dit moge opleveren, zou ik zeggen: oplopen of doodlopen zogezegd tegen het trinitarische principe ‘dat overal in zit’ dus ook in onze 3 zielefuncties van handelen, voelen en denken aan te lopen d.w.z. te beseffen dat je er met enkel je denken niet uitkomt en de andere 2 absoluut noodzakelijk voor je (blijven) bestaan zijn. De werkzame werkelijkheid vraagt dan in hoeverre ik in staat ben lichaamsvrij te denken en geldt – in Bijbelse woorden – : niemand komt tot de Vader dan door Mij. Je zou het ook in termen van vrijheid kunnen zeggen zoals Rudolf Steiner en de kunstenaar Joseph Beuys deden: dán geldt het Christus-principe dat volledige vrijheid iemands eigen bezit is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s