Steiners mening over film en bioscoop lijkt anders dan vaak wordt gedacht

Onderstaande tekst is een fragment uit een artikel van Anthropopper. Dit artikel bevat een deel van een brief van J. Emanuel Zeylmans van Emmichoven.

“Michael Ende zegt dat Rudolf Steiner tegen cinema was, en dat hij zelfs bewijs heeft van opmerkingen in die zin van Dr. Steiner. Ik zou daarom willen zeggen dat ik, merkwaardig genoeg, van het tegendeel kan getuigen. Vijf jaar lang was ik secretaris van de Nederlandse uitgever Pieter de Haan, die in 1912 lid werd van het Vereniging, en tot 1924 veel gesprekken heeft gevoerd met Rudolf Steiner. Hij had dus een nauw contact met hem. De heer De Haan vertelde me vaak dat dr. Steiner wilde dat we films gingen maken. Rudolf Steiner zei dat het een geschikt medium was om de wetten van het lot in de loop van terugkerende incarnaties te presenteren. Ik ben van mening dat Dr. Steiner een beetje anders was dan velen zich hem tegenwoordig voorstellen’’.

Bron (Engelstalig): Anthropopper – Rudolf Steiner and cinema – July 31, 2020

screenshot-77

Eerste bioscoop in Parijs in 1906

Advertentie

17 gedachtes over “Steiners mening over film en bioscoop lijkt anders dan vaak wordt gedacht

 1. Dit is een erg leuk citaat en raakt aan mijn grootste passie binnen het occulte: toekomstige imaginaire vermogens van de mens.
  Ik zal tzt kijken of ik in mijn bestand een verslag van een gesprek tussen RS en een filmmaker terug kan vinden, die hier op preludeert.

  Ik heb zelf kort in de film als student gezeten (met name scriptschrijver) en kwam door een bijzonder toeval in contact met de Antroposofische Vereniging in LA (Pasadena). Daar leerde ik een bijzondere actrice/lerares van de Michael Chekhov-methode kennen, die deze bijzondere antroposoof zelf had gekend en zijn protégé werd (Mala Powers). Ook leerde ik dat notabene Hollywood vol met antroposofen en studenten van Steiner zit (wat niet altijd hetzelfde is:-)); George Lukas en vrouw, producenten van Dreamworks, Etc. Etc..

  In het facinerende boek The Other America van Carl Stegemann (antroposoof die in california een nog steeds bestaande community in Fairbanks oprichtte (bd, waldorff, camphill etc)) worden gesprekken aangehaald van Steiner waarin de electro-magnetische kwaliteit van film gerelateerd wordt aan toekomstige imaginaire vermogens.

  Mijn tijdelijke toetreding tot de Amerikaanse antroposofische gemeenschap, en de vele contacten die ik kreeg, leerde mij dat wij in Europa in een wezenlijk andere stroom van spirituele behoeften zitten. Deze zijn veel meer gericht op het ontwikkelen van hartkwaliteiten en de voorbereiding van het Russische tijdperk (dit zeg ik op eigen titel)

  Maar wie als schrijver of antroposoof naar de grote tekenfilms van bv Disney kijkt (maar ook anderen) kan zien dat zij over meer dan popcorn-vermaak gaan. Het zijn ontwikkelingsromans, die door kun verspreiding over de wereld mede hebben gezorgd dat de 19de en 20ste eeuwse psychologie, maar ook het emotionele leven van de mens, uit zijn stoffige sofa werd getild en in een klap voor een jong miljoenenpubliek ‘gemeengoed’ kon worden in vermaak, actie en drama.
  Het is een pragmatische Amerikaanse energie die voor Europese spirituelen vaak wat oppervlakkig overkomt.

  Etc etc…..

  mijn persoonlijke mening is dat film een vroege voorloper is van een toekomstig bewustzijn waarbij het imaginaire vermogen van mensen in die verre tijd, zich kan gaan bedienen met een soort krachten die wij nu nog electro-magnetisme noemen.

  Zomaar wat eerste gedachten.
  Wil je het Amerikanisme – dat nu nog in een babyfase verkeerd – beter begrijpen koop dan het boek van Stegmann!

  Prettige feestdagen en een gezegende Lockdown😉🙏🏻

  1. Het verbaast me wel, Ingmar, dat Hollywood vol met antroposofen en studenten van Steiner zit. Ik heb wel eens gelezen dat Marylin Monroe geregeld boeken van Steiner leende in een bibliotheek in New York. Maar ik dacht dat dit zeer uitzonderlijk was.
   Ook prettige kerstdagen.

   1. Hoi Ridzerd, Ik kan me voorstellen dat je dat verbaasd. Dat deed het mij aanvankelijk ook. Maar door mijn omgang en geregelde bezoek aan de VS en de Antroposofische vereniging (ik reis voor mijn werk zeer geregeld die richting uit), leerde ik de uiterlijkheden van de Antroposofische beweging en de occulte kern van Steiners werk scheiden. En dat laatste is universeel en klikt enorm aan in de cultuur van de VS.

    Mala Powers – mijn vriendin waar ik in een andere reply aan refereer – grapte vaak dat zij en haar film-vrienden in Hollywood zo luciferisch als de pest waren, maar dat dat logisch was omdat er een zeker lucifierische element nodig is om met de krachten van het electro-magnetische om te gaan. etc etc…. Dat waren enorm inspirerende gesprekken!

    Ik heb er in ieder geval een grote liefde voor Hollywood aan over gehouden. Ik houd van plekken waar het occulte en spirituele zich schurend en botsend moet nestelen in iets dat nog niet tot volle bloei is.

   1. Haha!! jazeker! Wat leuk, zeker omdat in het werk van Steiner seks een totaal ondergeschoven kindje is. En dan ook nog een erotische thriller. Ik heb hem ook meerdere keren gezien, maar had deze orgastische ervaring niet. Wat ik wel erg herken is het feit dat verhaallkunst – en zijn gebondenheid aan een tijdritme – een ‘lijnenspel’, een ‘flow’ kan blootleggen waar mijn – vermoed ik – etherische lichaam op aanhaakt. Wat de schrijver hier onder woorden brengt heb ik ervaren in het dansen van de Tandava, een dans waarbij innerlijke beelden ontstaan door het ultra-langzaam bewegen van het lichaam. Verder zou ik jou de naam James Campbell en zijn boek De held met de duizend gezichten kunnen aanraden, als het om een katharsis-beleving gaat.Tot slot, ik begrijp ook waarom je deze link onder dit citaat van Steiner plaatst.Maar daar heb ik gek genoeg geen woorden voor. Dank.

 2. Rije Joost van

  Interessant! Ik was zelf tot nu toe van mening, dat ik mijn eigen beelden moet maken. En dat film (en misschien ook foto’s) je hiervan afleiden. Ik merk hoe verleidelijk van buiten af komende beelden zijn. Ipv van mijn tijd in te vullen met dingen die ik op eigen kracht doe, mij laten verleiden om toch maar naar die film te kijken. Verstrooiing heet dat dan ook.

  1. Ik heb mij vaak afgevraagd waarom dat eigenlijk zo belangrijk zou zijn om eigen beelden te maken. Bij een boek moet je zelf beelden maken, maar meestal interesseert mij dat helemaal niet. Als een schrijver een landschap of een gebouw of iets dergelijks begint te beschrijven, haak ik vaak af, want dat vind ik vervelend. De gevoelens en gedachten in een boek interesseren mij en dan liefst ook wat humor erbij. Maar in een film moet je naar de gedachten en gevoelens van de personages vaak maar raden. Dus in een film moet je evengoed je krachten inspannen om het te begrijpen.

   1. Hoi Ridzerd. Interessant uitgangspunt! Ik herken wat jij zegt aangaande een boek.

    Ik denk dat imaginair ook inhoudt dat de mens, bij de manier waarop hij zijn omgeving waarneemt, een oppervlakkige registratie van objecten en handelingen kan maken, maar objecten ook naar hun innerlijke aard kan bekijken. Als ik in de natuur loop ben ik vaak met mijn eigen gedachten en kijk maar terloops naar wat om me heen is. Als ik echter een paar keer diep inadem, mijn voeten bewust op de grond zet en mijn neus openzet voor geuren, dan kan ik opeens in het patroon van de natuur een spel van lijnen en bewegingen zien, een sapstroom in een boom vermoeden, iets voelen van de intentie van een open gesperd bloemblad, ontroerd raken door een bij die de kerk ingaat etc etc…. Steiner noemt dat geloof ik fenomenologie, analoog aan Goethe. Het object naar zijn ware aard en context in de omgeving beschouwen. Ik heb altijd begrepen dat ‘imaginair’ betekent dat je oefent om met je fysieke lichaam vanuit een hoger bewustzijn te kijken en daardoor beelden te laten ontstaan.

    In dat verband zit jij goed bij de manier waarop je film kijkt?:-)

  2. Hoi Joost! Leuk, je reactie! En ook herkenbaar:-) In deze tijd waarin veel sprekers op alternatieve media met beelden van andere realiteiten komen om hun verhaal te onderbouwen, breek ik ook een lans voor het behoud van het eigen imaginaire vermogen! Leuk om te lezen dat dat ook jou uitgangspunt is.

   Wat ik echter met nadruk noem is dat film een VROEGE voorloper is van een TOEKOMSTIGE cultuurfase. Zoals ik dat dan zie naar aanleiding van een aantal uitspraken van Steiner. Overigens net zooals transhumanisme ook een VROEGE voorloper is van een TOEKOMSTIGE fase. Wat zoorgwekkend is, is dat dat laatste wellicht te vroeg als mogelijkheid in de fysieke sfeer gebracht wordt. Met alle schadelijke gevolgen van dien.

   Voor mij persoonlijk geldt, dat technologie (waar film een onderdeel van is) een voorloper is van krachten in de mens die hij, indien hij door het volgende cultuurperk is gegaan, met inbreng van een zekere moraal en integriteit kan hanteren. Daardoor helpt hij niet alleen zijn eigen fysieke ontwikkeling, maar ook die van het mineralen rijk zelf (dit laatste is mijn voornaamste reden om occult geinteresseerd te zijn).

   Die toekomste mens kan dan – en dit bedoel ik bij wijze van grap – zelf een ‘film’ produceren, vanuit zijn imaginaire vermogens, waarin iets moreels en spiritueels direct gecommuniceerd wordt en samenvloeit met zijn intenties en die van zijn omgeving.

   Maar goed, dit is beperkte taal en de puur private gedachten van een 21ste eeuwer:-)))

 3. Een bijzonder en niet onbelangrijk item. Wat er zoal niet in ‘wandelgangen’ omgaat. In de verte doet zoiets ook denken aan Steiners genuanceerde waardering van de Amerikaanse cultuur: Amerika en het lentepunt in Waterman.

  ” […] Maar voor wie niet fanatiek is, lijkt de Amerikaanse cultuur enigszins op wat de antroposofische wetenschap in Europa is. Alleen is daarginds alles van hout. Het leeft nog niet. In Europa kunnen wij het vanuit de geest tot leven brengen. Daarginds ontspringt het aan het instinct.

  Aan alle bijzonderheden kunt u dat aflezen. Eenmaal zal de tijd komen dat die Amerikaanse mens-van-hout die hij eigenlijk nog is zal beginnen te spreken. Dan zal hij iets hebben te zeggen dat veel lijkt op de Europese antroposofie. Anders gezegd: Wij in Europa ontwikkelen de antroposofie op een spirituele manier; de Amerikanen ontwikkelen haar op een natuurlijke manier. En ik kan er dan ook, als ik een antroposofisch onderwerp bespreek, dikwijls op wijzen: Zó is het antroposofisch en zó is het de Amerikaanse karikatuur. Want een karikatuur is het.

  Maar iemand die fanatiek is en de antroposofie niet vanuit zijn innerlijk leven, maar fanatiek benadert, zal juist het ergst op het amerikanisme schelden, omdat een mens een aap het meest uitscheldt aangezien een aap op hem lijkt, maar tevens zijn karikatuur is. Merkwaardig die tegenstelling, als tussen noordpool en zuidpool: Enerzijds wat wij ons hier in Europa verwerven en anderzijds wat daarginds in Amerika op natuurlijke wijze wordt verworven. […] “

  1. Beste John, heb je een boektitel of voordracht nummer voor me??

   Het is heel herkenbaar moet ik zeggen – ondanks Steiners soms wat gedateerde taalgebruik.
   Een mooie uitspraak als aanvulling komt van een Amerikaanse Antroposofe Sheila Johns met wie ik de dynamiek tussen Amerika en Europa besprak:
   ‘Europa is Amerika’s hart en Amerika is Europa’s handen’

 4. henri

  Een erg bewustmakend artikel ( nu nog via de onderstaande printvesie te lezen ) over deze vroegtijdige geestelijke krachtstromingen bij de mens ,waarbij de dubbelganger een bel rol speelt ,deze staat in nauw verband met de geestelijke vaardigheden die de mens in de toekomst zal ontwikkelen en is vooral in bep gebieden streken in Amerika bijzonder goed aanwezig .
  Helaas zorgen deze wezens ervoor dat het veel te vroeg ingebracht wordt bij de mensheid , en zijn de abstracte materiele wetenschap de ideale inspiratie om hun snode plannen te proberen te realiseren en vooral via de deep state . Deze duistere wezens de zo vaak in ufo films al la Hollywood en bijv bij de X-fiiles en dgl voorkomen zijn niet anders dan de wezens van Ahriman’ s engelenschare oftewel de electromagnetische elementale wezens , die wij kennen uit de ufo ervaringen en de aarde proberen te programmeren via 3 vaardigheden , nl de mechanische zoals internet digitale apparatuur met oa QR codes , de hygienische , zoals vaccins en angsten zaaien , de eugenetische zoals bij de ontvoeringen van mensen door ufos en het inbrengen van implanten .. Zij werken via electriciteit en magnetisme en technoloie is hierdoor een tweede natuur geworden …..

  https://www.yumpu.com/nl/document/read/28820666/printversie-zachariel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s