Journalistieke misleiding

Op de waarheid in dit bericht (Steiner spreekt hier over een onwaarheid in een geschiedenisboek) komt het  helemaal niet aan; men zegt gewoon wat men zeggen wil, waarbij ervan wordt uitgegaan dat door de magische kracht van de moderne journalistiek de mensen er wel toe komen alles te geloven. Dit is een van de middelen van bepaalde groeperingen: te rekenen op de macht van de journalistiek om mensen alles te laten geloven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 174 – Das Karma der Unwahrhaftigkeit, Zweiter Teil – Dornach, 15 januari 1917 (blz. 170)

propaganda-in-de-media-nieuwsvervaardiging-misleidende-informatie-manipulatie-van-feiten-verkeerd-geinformeerde-mensen-desinformatie-verspreidde-zich-fraude-journalistiek_335657-387