Ieder mens heeft een andere orgaansamenstelling

Als de instrumenten die mensen voor hun onderzoekingen hebben goed genoeg zouden zijn, dan zou men ontdekken dat ieder mens eigenlijk een andere leversamenstelling heeft, een andere miltsamenstelling, een andere hersensamenstelling.

Lever is niet simpelweg lever. Bij ieder mens is de lever iets anders, uiteraard in fijne nuances. Dit alles hangt samen met dezelfde krachten die planten laten groeien. En we moeten altijd kijken naar de vegetatie van de aarde, en terwijl we naar de vegetatie van de aarde kijken, moeten we ons bewust worden:

Dat wat de planten vanuit de etherwereld laat groeien, werkt ook in ons, dat is wat de oorspronkelijke menselijke aanleg in ons teweegbrengt, wat zeer veel te maken heeft met ons lot. Want of iemand deze of gene lever- of longsamenstelling of hersensamenstelling vanuit de etherische wereld heeft, hangt nauw samen met zijn lot.

Bron: Rudolf Steiner – GA 235 – Esoterische Betrachtungen karmischer  Zusammenhänge – Erster Band – Dornach, 17 februari 1924 (blz. 34-35)  

il_340x270.3423570372_gpz3