Mededogen / Liefde / Seksualiteit

In het huidige tijdperk van het materialisme is het buitengewoon moeilijk om dit begrip van mededogen en liefde in het juiste perspectief te zien. Want velen van u zullen beseffen dat dit begrip in onze materialistische tijd vervormd is, een karikatuur is gemaakt, omdat het materialisme het begrip van ‘liefde’ zo nauw associeert met dat van ‘seksualiteit’ – waarmee het in wezen niets te maken heeft. Dit is een punt waarop onze huidige intellectuele cultuur gezond verstand verliest en verlaat wat op de een of andere manier nog acceptabel is bij een gezonde manier van denken. Door haar materialisme neigt de evolutie in onze tijd niet alleen naar het onverstandige en onlogische, maar zelfs naar het schandalige, wanneer ‘liefde’ in zo’n nauw verband wordt gebracht met wat wordt gedekt door de term ‘seksualiteit’.

Bron: Rudolf Steiner – GA 133 –  Der  irdische und  der  kosmische  Mensch – Berlijn, 14 mei 1912 (blz. 107)