Angst om overtuigd te worden

We moeten wat betreft bepaalde hedendaagse verschijnselen zeggen: Het is eigenlijk zeer, zeer merkwaardig hoe de mensen meteen erg angstig, vreselijk bang worden – hoewel de mensens tegenwoordig anders immers zo moedig en dapper zijn -, maar ze zijn zeer angstig als ze ergens iets horen waarbij geestelijk weten, geestelijke kennis aannemelijk gemaakt wordt. Dan raken ze wat in de war (Duits: Da finden sie sich nicht mehr zurecht). 

Ik heb het wel vaker verteld: Ik heb genoeg mensen ontmoet die een of twee voordrachten van mij gehoord hebben, daarna zijn ze lang niet meer gezien. Men komt ze op straat tegen en vraagt waarom ze niet weer gekomen zijn. ‘Ja, ik kan niet’, zeggen ze, ‘Ik ben bang om overtuigd te worden!’ 

Voor wie zo spreekt is met het overtuigd worden veel, veel fataals, onaangenaams verbonden, en hij heeft niet de kracht, niet de moed dit fatale, onaangename op de koop toe te nemen. Men zou wat dit betreft nog vele andere ervaringen kunnen noemen, maar ik wil liever voorbeelden uit het publieke leven brengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 175 – Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha – Berlijn, 1 mei 1917 (bladzijde 357-358)

P.S. Ik heb eens in een boek van W.F. Veltman gelezen dat velen niets van de antroposofie willen weten doordat ze het gevoel krijgen: ‘Als ik me hierin verdiep, dan moet ik veranderen en dat wil ik niet.’ 

Eerder geplaatst op 9 september 2017  (2 reacties)

Bausteine-Zu-Einer-Erkenntnis-Des-SDL291786916-1-6522f

Advertentie

24 gedachtes over “Angst om overtuigd te worden

 1. Vermoedelijk staat dit citaat in een bredere context. Zo kaal op mijn bord vind ik het niet passen bij de manier waarop Steiner inzichten wil delen.

  Immers, iemand overtuigen van jou beeldentaal is iemands EIGEN imaginaire vermogen fixeren en blokkeren. Daarom heb ik ook nooit begrepen waarom Steiner geen disclaimer plaatste bij het feit dat hij Christelijke beelden gebruikte bij het doorgeven van occulte kennis. Zo’n disclaimer kan de lezer de gelegenheid geven zijn eigen imaginaire vermogen te voeden met eigen beeldentaal.

  Hetzelfde geldt voor het woord ‘moeten’ (in beide betekenissen in de Duitse taal).dat Steiner veel gebruikte. Dat past niet bij het levendig maken van occulte kennis in het hart van de toehoorder

 2. stroes71

  Als je in een bloemenweide aan de voet van een berg loopt neem je het beperkte uitzicht voor lief om de berg niet te hoeven beklimmen.
  Maar als er dan een afgrond nadert kun je drie dingen doen, stoppen, terugkeren, of gaan klimmen.
  Als je gaat klimmen kom je hoger en kun je dus steeds verder kijken. De vraag is hoeveel je wil kunnen zien, hoeveel je kunt behappen zonder hoogtevrees te krijgen, zonder bevangen te raken door angst.
  De liefde voor het onbekende moet als het ware groter zijn dan de liefde voor het bekende. De hoogte kan enger zijn dan de stilstand, de herhaling, of desnoods de afgrond.

 3. Bernard

  Hoe kun je nu bang zijn om overtuigd te worden?
  Of je bent niet overtuigd, vindt het onzin en laat het erbij, of je bent enigszins geïnteresseerd en onderzoekt verder of het kan kloppen naar jouw overtuiging. En als er dan iets fataals mee verbonden blijkt, dan denk je er over na hoe je dat zou kunnen vermijden.
  Dus inderdaad lijkt het me dat er een bredere context zou kunnen zijn, waar dit citaat in past.

  1. Bernard, velen willen niets met de antroposofie te maken hebben vanuit een onbewuste angst om ervan in de war te rsken. Ze gaan misschien eens naar een voordracht of ze lezen er wat over en bespeuren dan: Hier kan ik me maar beter niet mee bemoeien.
   Je schrijft: ‘En als er dan iets fataals mee verbonden blijkt, dan denk je er over na hoe je dat zou kunnen vermijden.’
   Maar juist omdat je overtuigd ben, kun je het niet meer vermijden.

   1. Bernard

    Dus Ridzerd, ze zijn dan niet overtuigd en laten het erbij!
    En je hoeft het onaangename toch niet op de koop toe te nemen! Als je overtuigd bent, kijk je hoe je daarmee kunt omgaan, hoe je je leven kunt bijstellen, dan wel hoe je er aan kunt wennen dat dit de consekwenties zijn van eerder foutief gedrag, en hoe je dit goed kunt maken. Als je dat uit overtuiging doet, zul je veel kunnen bijstellen.

  2. Haike

   Kijk naar het heden.

   Er zijn genoeg Artsen die de mening zijn toegedaan dat Covid een groot probleem is, en dat het geen opgeklopt verhaal is, en dat mensen helemaal geen angst wordt aangepraat,maar dat mensen angstig zijn vanuit zichzelf…

  1. stroes71

   @Bernard
   Juist wel. Als je niet in geestelijke kennis gelooft leef je als slachtoffer van de materie.
   Dit materialistisch denken uit zich onder andere in hoe virussen als externe gevaren in plaats van als onderdelen van de algehele natuur worden gepresenteerd.
   Wie niet in geestelijk weten oftewel bewustzijn gelooft is bang voor de dood en verval.

   1. Haike

    Hmm..

    Ik ken ook mensen die niet in een Geestelijke wereld geloven, en toch zelfmoord pogingen hebben ondernomen… Hoezo verval,…. hoezo bang voor de dood… En ik heb ook twee Antroposofen gekend die zelfmoord hebben gepleegd, waarvan 1 zeer zeker heel belezen was.
    Dus ik denk dat het nog wat gecompliceerder in elkaar zit Stroes…

 4. Bernard

  Zorg m.b.t. verval heeft iedereen wel. En ik ken wat mensen die oud zijn, 80+ers, die niet veel meer kunnen en aangeven dat ze er mee op willen houden. En dat zijn zéker geen antroposofen.

  1. Wie gelooft dat er na de dood helemaal niets is, hoeft nergens bang voor te zijn, want hij is dan van alles af, denkt hij.
   Wie wel gelooft in leven na de dood, heeft veel reden om bang te zijn, bijv zorgen over kinderen en andere geliefden die hij achter moet laten.
   Dit is ook de reden dat velen niet overtuigd willen worden van een voortleven na de dood.

   1. henri

    Hier een hele speciale uitgebreide BDE door een joodse jongen , vertaald en ondertiteld .
    Wel even op de stop drukken als je alles wil lezen

 5. henri

  De angst voor het geestelijke is inderdaad de angst voor de waarheden van het leven . En gaat voornamelijk gepaard met angst voor de doodskrachten . Dit kan zowel gebeuren bij mensen die reeds bekend zijn met spirituele dingen , en je zou kunnen zeggen dat niet elke godsdienstbeoefenaar of antroposoof het allemaal zo goed heeft begrepen ….
  Daarom heeft Steiner er al te vaak op gewezen dat het erom gaat om zelfkennis na te streven en het onmachtsbeleven dat daaraan verbonden is , te overbruggen door ons over te geven aan de helende kracht van de Christus . Het volstaat niet om te zeggen ” ik beleef God in mij ” zoals de Joden of Mohammedanen . Want volgens Steiner beleven deze mensen slechts in een afgezwakte vorm de Vadergod en beseffen niet dat ze eig nog ziek zijn dwz in de onmacht blijven zitten . En dat is GEEN christendom ! Het chistendom moet werkelijk op de onmacht gebaseerd zijn : ” Het kruis van Golgotha kan ons niet van het boze als het niet ook in ons wordt opgericht ,verlossen .” ( uitspraak va Angelus Silesius )
  Alleen op die manier kan de mens de innerlijke zieledood overwinnen en de opstanding van de ziel door de geest beleven .

 6. Vreems

  Vreemd dat sommigen zo’n moeite hebben met dit citaat; ik vind het juisty uit het leven gegrepen.Ik heb twee zeer goede vrienden met wie ik over van alles kan praten, met beiden ben ik al tientallen jaren bevriend.Als ik echter eens in de vijf jaren iets zeg over antroposfie of dreig dat te gaan doen, deinzen ze allebei terug en laten door hun houding duidelijk merken datr dit onderwerp naar aanleiding van de gaande conversatie niet gewenst is.Zou ik nu zoiets opmerken als:,wisten jullie dat er een tot nu toe onbekend manuscript van de schrijver W.F. Hermans is gevonden, zouden ze zich onmiddelijk naar mij toe buigen en zich zeer geïntersseerd tonen.Ze wetenheel goed dat ik mij al meer dan 40 jaar met antroposofie bezig hou; slechts een enkele keer maakt men er een opmerking over waaruit blijkt dat hun kennis erover uit de bekende vooroordelen bestaat. Dat overtuigd worden een innerlijke gespletenheid oplvert, die men kennlijk niet aan kan heb ik soms tot mijn ontnuchtering ook mogen meemaken bij iemand die een redelihjke kennis van de antroposofie had. Lang geleden ben ik genzen van darmkanker mede door de antroposofische geneeskunde, terwijl ik, hoorde ik veel later van de huisarts dat ik eigenlijk opgegeven was. De persoon onder wier ogen en oren dit was gebeurd werkte later jarenlang als medisch assistent van chirurgen bij een beroemd ziekenhuis.Toen enige jaren geleden deze genezing weer eens ter sprake kwam, wou men van opgeven zijn en van door alternatieve geneeswijzen waaronder de antroposofische, niets meer weten.Ook bij sommige wetenschappers of onderzoekers, treft men vaak hetzelfde aan; als een experiment iets oplevert dat volgens de geldende wetenschappelijke parameters helemaal niet kan, buigt men zich in de onmogelijkste bochten om het te verklaren naar de gangbare opvattigen.zie bijvoorbeeld het beroemde experiment van Land, de vader van de polaroid camera.Tijdens de ontwikkeling van die camera deed hij een experiment met zwartwit diaprojectie waarbij het beeld eenmaal zawtwit werd geprojecteer en met een andere projector werd hetzelfde zwartwit daaroverheen geprojecteerd, maar dan door een gekleurd filter. Er werd dus maar een van de drie primaire kleuren, rood blauw of geel toegevoegd. Tot zijn verwodering vertoonde het geprojecteerde beeld alle ook niet toegevoegde kleuren die het gefotografeerde onderwerp in werkelijkheid ook had.
  lees het zelf na en ook welke merkwaardige verklaring

  land er voor had om het toch te laten kloppen met de Newtonse kleurenleer.

  1. sorry voor de hiaten in de spelling maar dat komt omdat niet precies kan zien wat ik geschreven heb.Ik zie de lopende regel maar voor de helft van onder af e de voorafgaande helemaal niet; valt daar wat aan te doen Ridzerd?

   1. Ik herken dit probleem helemaal niet, Walter. Ik doe alles op tablet en smartphone en dat gaat goed. Schrijf je op laptop of desktop computer?

   2. Het bovenstaande schreef ik via desktop pc en dit nu via de iPad; inderdaad heb ik nu geen last van geschetst zichtbaarheidsprobleem.
    Dank je voor de tip Ridzerd!

  2. henri

   @ Walter van Nus ,

   Over bewijzen

   Het is inderdaad zo .

   Ik heb een ouder boek over de ervaringen van een paragnost Wim Gmelig Meeijling heeft ook over de aura een boek geschreven met fotos en tekeningen uit de jaren 80 vorige eeuw .

   https://sites.google.com/site/geesteswetenschap/wimgmeligmeijling

   Op basis van hun experimenten met de geestelijke werelden deed hij samen met zijn broer experimenten die spotten met alle aardse wetten en indruisten tegen alle logica. Door de kerkvaders en wetenschappers werd dit niet altijd in dank afgenomen al waren en stuitte vaak zelfs op vijandschap ,al waren zij in vele gevallen heel enthousiast over hun experimenten . In het boek staat ergens als aanhangsel een heel speciaal experiment beschreven . Het ging erom dat zij met z’ n drieen , de twee broers en nog iemand , samen met twee controlerende wetenschappers een experiment gingen uitvoeren . iedereen was uitvoerig gefouillleeerd , de kamer verzegeld , deuren en ramen , en een wetenschapper had de sleutel op zak . Zij gingen rond een tafel zitten met drieen en bouwden met de handen/vingertoppen een energiecel op . Er ontstond zulk een cel die zich verdichtte uit de drie auras van de drie deelnemers , die zich harmoniseerde tot een grote energiecel . Deze bleef even hangen zeven en verdween toen uit de kamer .Na 10 minuten hoorden ze in het huis een geweldige knal en een slag in de kamer en dit herhaalde zich . Pardoes vielen er uit het niets twee tulpenbloemen op de tafel .Aan deze hingen nog een stukje steel die was verbrand . Iedereen schrok vreselijk vooral de wetenschappers . De energie rond de bloemen trok tot een kern samen en verdween terug naar de deelnemers toe . De opdrachtgevers van de proef waren door het dolle heen , en sjouwden het hele huis door en vonden tenslotte 24 tulpen staan in een vaas waar twee stele verbrand nog uitstaken .
   Nu citeer ik : { ” En dan denk je : nou is het bewijs geleverd . Je kunt nu steun krijgen . De poorten naar de wetenschap staan open . Ach …je bent jong en verbeeldt je verschrikkelijk veel . De leider vam het experiment beloofde een uitvoerig rapport te schrjven en er moetse nog meer proeven volgen was hij van mening . Het rapport werd echter nooit geschreven , op grond van het feit dat hij het als wetenschapper niet kon waarmaken tov zijn collega’s , en als hij dat wel zou doen , zeker voor gek zou worden verklaard . Nou , daar sta je dan en als je dan nog een keer met iets dergelijks wordt geconfronteerd , dan breekt het moment aan dat je zegt : heren bedankt , ik doe niet meer mee . Ik wil geen handelsreiziger in bewijzen zijn ….}
   Leuk verhaal toch ? Doet me denken aan de vele experimenten en proeven met mediums en begaafde personen door de stichting skepsis die steeds in het nadeel van de proefpersoon negatief uitdraaiden vaak en vaak met opzet .

   1. stroes71

    Het laat gewoon zien dat er soms heel veel knappe koppen zijn, maar als ze geen creativiteit (lees:liefde) bezitten, dan worden die knappe koppen dooddoeners.

  3. Walter, ja dat.is ook mijn ervaring dat velen niets willen horen over antroposofie. Lang geleden toen ik voor het eerst Steiner las, begon ik er op het werk enthousiast over te praten, maar zowat niemand had er interesse voor. Ik ben zelfs 10 jaar getrouwd geweest met een vrouw die er ook geen greintje interesse voor had. Ik zou overigens goed kunnen leven met een vrouw die er geen interesse voor heeft, maar dat huwelijk was verder ook prut met peren.😀

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s