Zonder spirituele inzichten komen we steeds meer in een chaos terecht

De instellingen, de begrippen, de sociale ideeën die de mensen vandaag de dag vormen, zijn abstract en rauw, zijn plomp ten opzichte van wat aan gecompliceerde omstandigheden opkomt. En omdat de mensen niet in staat zijn om wat in de werkelijkheid is, met hun begrippen, met hun voorstellingen te omvatten, komen ze steeds meer en meer in een chaos terecht, zoals de huidige oorlogstoestanden immers voldoende laten zien.

Deze chaos komt juist doordat de realiteit een andere is, een rijkere is dan wat de mensen kunnen bedenken, wat de mensen kunnen vormen in hun hoofden. En men zal moeten beseffen dat men voor de keuze gesteld is: Ofwel – omdat men niet weet hoe orde te brengen in de wereld -, door te gaan met het vernietigen, met het huidige op elkaar schieten, ofwel te beginnen met het ontwikkelen van zodanige begrippen en ideeën die tegen de ingewikkelde omstandigheden opgewassen zijn. Er moet een geestelijke stroming in de mensheid zijn, die ervan uitgaat begrippen te vormen die tegen de feitelijke omstandigheden opgewassen zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 177 –  Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt / Der Sturz der Geister der Finsternis – Dornach, 7 oktober 1917 (bladzijde 96-970)

Eerder geplaatst op 5 augustus 2017  (9 reacties)

Advertentie

26 gedachtes over “Zonder spirituele inzichten komen we steeds meer in een chaos terecht

 1. stroes71

  Daar is de huidige tijd een goed voorbeeld van.
  Hoe er totaal geen rekening gehouden wordt met individuele verschillen met betrekking tot gezondheid.
  Hoe we naar leeftijd en vage begrippen als kwetsbaarheid worden ingedeeld om collectief hetzelfde vaccin toegediend te krijgen.
  Terwijl iedere gezondheid van ieder mens een unieke is. Ik heb nog geen moment begrepen dat velen dat accepteren.

 2. henri

  Ieder individu is uniek op fysiek vlak en op bewustzijnsontwikkelingsniveau en is geen vleeselijk massaprodukt met codenr en QR pas die de algemene volksgezondheid dient te reflecteren .

  Laatst hoorde ik dat er in de korte toekomst alles onder de noemr of begrip ” gezondheid ” zal gelinkt worden , dwz de klimaatprogrammas en zelfs racisme aangelegenheden zullen gaan deel uitmaken van het grote thema gezondheid , en klopt met wat Steiner in een voordracht erop heeft gewezen dat men de drieheid van ” God , deugdelijkheid , onsterfelijkheid “geleidelijk zou vervangen door ” Goud, gezondheid, levensverlenging ” .
  Hierbij wordt allicht de rol van het geld in het leven , en alleen de fysieke gezondheid naar lichaam en niet zozeer naar de geest bedoeld , en alle middelen ter bevordering van de fysieke levensverlenging zoals chemische medicijnen en uiteraard het veelvuldige vaccineren om mensen oud en geestesdood te maken .

  1. Wat nu in de huidige politiek naar voren gebracht wordt, noemden we vroeger demagogie: Onwaarheden verkondigen voor politiek gewin.
   Als er maar genoeg mensen in gaan geloven… dan zijn ze in staat, op den duur, gaskranen open te zetten, zo hebben we in het verleden gezien.
   Een demissionair kabinet die de wetten naar eigen hand zet?
   Er gaan nog te weinig bellen rinkelen!

 3. Bernard

  Door de digitale, wereldwijde communicatiemiddelen is het probleem dat Steiner in 1917 noemde veel en veel groter geworden. Er wordt geprobeerd de innerlijke ontwikkeling van mensen d.m.v. fysieke en financiële middelen te onderdrukken. En helaas zullen er velen uit ‘gemoedsrust’ door worden verdoofd en worden ze een soort robots, marionetten (zie Christian Morgenstern). Dit zal leiden tot een steeds sterkere scheiding der geesten, radicalisering. Je ziet dat nu al in de massale reacties op maatregelen m.b.t. de klimaatcrisis.
  Maar de geestelijke wereld ‘weegt’ het morele gewicht van de mens, de intentie waarmee we iets doen, onze innerlijke, menswaardige inzet. We kunnen niet de wereld veranderen, maar wel vanuit moraliteit met onze eigen kleine omgeving omgaan. Zo zal iedere individualiteit zich innerlijk verder kunnen ontwikkelen.

  1. Haike

   Bernard met alle respect voor jou als persoon,

   Als je het volgende zo scherp ziet: En helaas zullen er velen uit ‘gemoedsrust’ door worden verdoofd en worden ze een soort robots, marionetten (zie Christian Morgenstern). Dit zal leiden tot een steeds sterkere scheiding der geesten, radicalisering.

   Waarom kom je dan zelf met een stuk tekst aandragen (aantal citaten terug) waarin beschreven wordt dat een magnetron een veilig apparaat is voor het fysieke lichaam van de mens? Door die zelfde gemoedsrust in slaap gesust?
   Ik ben daar echt heel verbaasd over..

   1. Bernard

    Ik verbaas me dan weer over jouw reactie. We gebruiken nu gas, dat is misschien wel schadelijker dan een magnetron. Maar ik had het niet over apparaten, maar over de innerlijke geestelijke gesteldheid van de tegenwoordige mens, die totaal verdoofd kan worden door de zorg onze huidige gemakzuchtige samenleving te moeten opgeven.

   2. Haike

    Je hebt het over fysieke en financiele onderdrukking. Misschien moet je je eigen tekst nog eens lezen?
    Iemand onderdrukken kan via een apparaat zo onlogisch lijkt me die gedachtengang niet…

    Want er zijn apparaten die wel degelijk een invloed hebben op de fysieke gesteldheid van de mens; ten goede of ten kwade, van die laatste ben ik zelf het levende bewijs.

    Verder kun je in een boek getiteld “De Man & het Hout” van Lars Mytting lezen hoe aangenaam het ervaren wordt om warmte op te wekken via het vuur. ISBN 9789025446123

   1. stroes71

    Gas is hele schone energie.
    Maar ik merk dat ik je manier van discussie voeren niet prettig vind.

   2. Haike

    Juist.

    Omdat het er over ging wat beter is als eind product, niet wat er aan het begin gebeurd in een mega energiecentrale. Wat in de Trouw staat zal zeker kloppen, als er een krant in Nederland is die aan waarheidsbevinding doet is het die krant wel. In mijn optiek zijn de Volkskrant en de NRC daar kleutertjes bij.

    Maar wat in dat artikel beschreven wordt moge dan hoogst waarschijnlijk waar zijn, de discussie ging over hoe je iets verwarmd, een pannetje met water erin en aardappelen koken op vuur opgewekt via gas, en of koken op vuur opgewekt met hout, of koken via warmte die is opgewekt via elektriciteit. En wat dan de beste kwaliteit oplevert voor de consument.

    Dus beste Stroes; als je er dan dingen bij gaat slepen die weliswaar waar zullen zijn, maar niet er toe doen in deze discussie, dan wordt ik daar wel een beetje moe van…

   3. stroes71

    Trouwens je geeft de geen uitleg bij dus ik reageer ook niet meer. Ik tuin er iedere keer weer in. Daarom werd het die ene keer ook te lang. Jij blijft tegen mensen ingaan.

   4. Haike

    Klopt helemaal.

    Steiner zei destijds dat de Antroposofische vereniging de meest moderne ter Wereld zou moeten zijn.
    Waarom? Omdat de mensen binnen die vereniging toch allemaal een eigen zienswijze er na zouden houden. Maar dat je het zover moet brengen dat je het met elkaar uithoudt ondanks de verschillende zienswijze.

    Het grootste voorbeeld daarvan is het uiteen spatten van het eerste bestuur van de vereniging na de dood van Steiner hielden ze het niet meer met elkaar uit, Ita Wegman en Elizabeth Vreede werden zelfs de vereniging uitgegooid.

 4. Bert de Graaff

  Ik lees in dit citaat vooral een oproep om aan het werk te gaan. Dus niet zozeer een wel of niet accepteren, maar doen. Ik herhaal de laatste regel: “Er moet een geestelijke stroming in de mensheid zijn, die ervan uitgaat begrippen te vormen die tegen de feitelijke omstandigheden opgewassen zijn.” In dit citaat noemt Steiner het vormen van begrippen. In andere citaten roept hij op tot initiatieven nemen, broederlijk te zijn, goede wetten / wetsvoorstellen te maken, enz

  1. Goed opgemerkt, Bert. En neem het blikveld van het rationalisme met een daaraan gekoppelde levenshouding, zoals die tegenwoordig bijvoorbeeld door denkers als Steven Pinker wordt verwoord en uitgedragen: Steven Pinker: ‘Je moet een mening niet verbieden’ (NRC Handelsblad; interview, 28 oktober 2021). Zijn laatstverschenen boek: Rationaliteit. Wat rationeel denken is en waarom we het meer dan ooit nodig hebben. Daar kan het gezonde verstand iets mee, maar het zal ontoereikend zijn en averechts uitwerken als de mensheid zich niet tegelijk openstelt voor inwijdingswetenschap. Door Steiner werd dit scherp aan de orde gesteld in zijn voordrachtenreeks The Evolution of Consciousness – As Revealed through Initiation Knowledge (GA227; 1923). Dit (e-)boek, deze voordrachtenreeks, staat in een bijzondere relatie tot Steiner basisgeschrift De Filosofie van de vrijheid (GA 4).

 5. Situatie eind 2021. De boekwerken Leer Denken! van Mieke Mosmuller en Motief belicht.. De filosofie van de vrijheid van AViN die respectievelijk november en december van dit jaar verschijnen zal ik met belangstelling naast elkaar leggen en inhoudelijk met elkaar gaan vergelijken.
  Verder wordt er direct of indirect in en rond de antroposofische vereniging en antroposofische beweging gesproken over kwesties als racisme en complot denken. Zie:

  Antroposofie en racisme
  Door Peter Selg, Constanza Kaliks, Justus Wittich, Gerald Häfner. Een bijdrage vanwege de Goetheanum-leiding
  Uitgegeven door het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging in opdracht van de Goetheanum-leiding


  Anthroposophie und Rassismus
  Duits origineel inclusief noten

   1. Sorry Jen, ik heb geen hoge pet op van Jung sinds ik zijn eigenwijze en arrogante mening over Steiner las.
    Hier komt het: ‘I have read a few books by Rudolf Steiner and must confess that I have found nothing in them that is of the slightest use to me.

    You must understand that I am a researcher and not a prophet.

    What matters to me is what can be verified by experience.

    But I am not interested at all in what can be speculated about without any proof.

    All the ideas that Steiner advances in his books you can also read in the Indian sources.

    Anything I cannot demonstrate in the realm of human experience I let alone and if someone should assert that he knows more about it I ask him to furnish me with the
    necessary proofs.

    I have read a few books on anthroposophy and a fair number on theosophy.

    I have also got to know very many anthroposophists and theosophists and have always discovered to my regret that these people imagine all sorts of things and assert all sorts of things for. Which they are quite incapable of offering any proof.

    I have no prejudices against the greatest marvels if someone gives me the necessary proofs, Nor shall I hesitate to stand up for the truth If I know it can be proved.

    But I shall guard against adding to the number of those who use unproven assertions to erect a world system no stone of which rests on the surface of this earth.

    So long as Steiner is or was not able to understand the Hittite inscriptions yet understood the language of Atlantis which nobody knows existed, there is no reason to get
    excited about anything that Herr Steiner has said.’

   2. stroes71

    @Ritzerd
    Ik had dat laatst een moment met Krishnamurti. Hij zat het culturele leven wat af te kraken tijdens een voordracht.
    Later dacht ik: ieder genie is ook een mens. Met een eigen talent, maar ook eigen voorkeuren en smaak. Jung had zelf ook inzichten die niet direct te bewijzen waren/zijn.
    Dus ondanks dat ze mooie schatten op aarde brachten (en wellicht nog steeds brengen in een andere vorm), waren ze ook ‘quite full of themselves’. Ze hadden allemaal hun eigen koppigheid en iets dualistisch, competitiefs.

   3. Ja, Stroes, ik erger me er toch altijd wat aan dat juist heel geleerde mensen toch vaak eigenlijk niks begrijpen. Jung doet het hier voorkomen dat hij veel van Steiner gelezen heeft, maar evengoed denkt hij dat het allemaal speculaties zijn of overgenomen uit Oosterse geschriften. En hij komt wel een keer of vier aanzetten met dat alles bewezen moet worden. Als hij alleen maar de voorwoorden van Steiner’s Geheimwissenschaft zou hebben gelezen, zou hij zulke dingen nooit zeggen.

   4. Joost van Rije

    Ik ben zo vrij geweest om de Engelse tekst van Jung te vertalen met DeepL:

    ‘Ik heb een paar boeken van Rudolf Steiner gelezen en moet bekennen dat ik daarin niets heb gevonden waar ik ook maar iets aan heb.

    U moet begrijpen dat ik een onderzoeker ben en geen profeet.

    Wat voor mij van belang is, is wat door ervaring kan worden geverifieerd.

    Maar wat zonder bewijs kan worden gespeculeerd, interesseert mij in het geheel niet.

    Alle ideeën die Steiner in zijn boeken naar voren brengt, kunt u ook in de Indiase bronnen lezen.

    Alles wat ik op het gebied van de menselijke ervaring niet kan aantonen, laat ik voor wat het is en als iemand beweert dat hij er meer van weet, vraag ik hem mij de nodige bewijzen te leveren.
    noodzakelijke bewijzen te leveren.

    Ik heb een paar boeken gelezen over antroposofie en een behoorlijk aantal over theosofie.

    Ik heb ook heel wat antroposofen en theosofen leren kennen en heb tot mijn spijt steeds moeten vaststellen dat deze mensen zich van alles inbeelden en van alles beweren. Waarvoor zij geen enkel bewijs kunnen leveren.

    Ik heb geen vooroordelen tegen de grootste wonderen als iemand mij de nodige bewijzen kan worden.

    Maar ik zal er voor waken mij aan te sluiten bij hen die met onbewezen beweringen een wereldsysteem oprichten waarvan geen steen op de oppervlakte van deze aarde rust.

    Zolang Steiner niet in staat is of was de Hettitische inscripties te begrijpen en toch de taal van Atlantis verstond, waarvan niemand weet dat het bestaan heeft, is er geen reden om
    opgewonden te raken over iets dat Herr Steiner heeft gezegd.

    Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 6. stroes71

  Ik denk toch dat het steeds weer begint met bewustwording.
  Niet denken in termen van goed of kwaad, maar ieder mens waarmee je in aanraking komt net zo behandelen als je zelf behandeld wenst te worden.
  Dat dat het beste is wat je kunt doen en daar moet ik in deze tijd van tegengestelde visies flink op reflecteren, maar dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik iets doe.
  Ik kan de wereld niet veranderen ik kan alleen mezelf veranderen.
  En dan ben ik blij met iedere dag dat ik nuttige dingen heb kunnen doen zonder dat mijn energie is weggezogen in het zwarte gat van sensationele informatiestromen.
  En als ze mij dan uiteindelijk misschien toch op willen hokken als besmettelijk vee, ook al voel ik me kerngezond, omdat ik me weiger te laten vaccineren als een stuk vee, dan zie ik dan wel weer waar de oplossingen en mogelijkheden liggen.
  Ik heb voldoende vertrouwen in het gezonde verstand van velen om me niet meer op te laten zuigen door dit virtuele virus en deze virtuele klimaatproblematiek.
  Mensen gaan wel opstaan.
  En wie dat niet doen, tja dat zijn hun zaken.

  “Drop the idea that you are Atlas carrying the world on your shoulders. The world would go on even without you. Don’t take yourself so seriously.”
  -Norman Vincent Peale

 7. stroes71

  Als we echt willen doen wat de natuur nodig heeft, gaan we direct uit ons hoofd en meer in ons lijf zitten.
  Een klimaatverandering is een te groots gebeuren om toe te kunnen schrijven aan de mens.
  En een griepgolf tot pandemie uitroepen is uitermate verdacht.
  Het is er ondertussen niet beter op geworden.
  ‘allemaal voor onze gezondheid’

  Ammehoela ik luister niet meer naar leugens. Ik bereid me voor op het onverwachte maar laat mijn leven tot die tijd niet meer vergallen.

 8. Bernard

  Steiner heeft vaak aangegeven dat het lastig is om zijn waarnemingen in de geestelijke wereld in letterlijke, aardse taal om te zetten. En dan zegt hij dat we allen door zijn woorden heen moeten luisteren of zien (lezen) wat hij bedoelt te zeggen. Dat betekent dat je je referentiekader moet verdiepen, verbreden, om te kunnen ervaren wat Steiner bedoelt.
  Toen ik begin jaren ’70 met de antroposofie in aanraking kwam, waren er veel mensen die zijn woorden letterlijk interpreteerden. En ja, dan kom je op veel onbegrijpelijke uitspraken. De kunst is om daar doorheen te lezen en te doorzien, te ervaren wat hij bedoelt. En als dat lukt, vergroot je je referentiekader en verdiep je je bewustzijn en als je daarmee door het leven gaat doorzie je steeds meer situaties.
  Ik vermoed dat Jung Steiner ook heel letterlijk heeft genomen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s