Praktisch

Antroposofie is een praktische opvatting van het leven in de meest eminente zin. Het licht dat het op opvoedingskwesties werpt, zal de mensheid diepgaand ten goede komen, lang voordat helderziendheid erbij betrokken is; men kan zichzelf er al van overtuigen dat antroposofie waarheid voor het leven is, lang voordat men tot directe waarneming in staat is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor  dem  Tore  der  Theosophie – Stuttgart,  27 augustus 1906 (blz. 54)

public rs 3