Devachan / Gelukzaligheid

We hebben nu iets gehoord over de aard van het Devachan; nu rijst de vraag: hoe komt de eigenlijke gelukzaligheid van het devachan tot stand? – De activiteit in het Devachan bestaat voornamelijk uit het scheppend werken, en het is lastig om een ​idee te geven van deze gelukzaligheid.

Maar misschien kan een vergelijking met iets aards het ons duidelijker maken.  Er bestaat  een gewaarwording op aarde die we ons het beste kunnen voorstellen als we denken aan het gevoel van een wezen dat actief is met het voortbrengen van een ander wezen, bijvoorbeeld een kip die een ei uitbroedt.

Het is een groteske, maar wel geschikte vergelijking. Voor het zinnelijke gevoel van de kip is het broeden een gelukzaligheid, een enorm gevoel van welzijn. Dit kan nu worden overgedragen naar het geestelijke en zo kan men zich een voorstelling maken van het Devachan.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor  dem  Tore  der  Theosophie – Stuttgart, 26 augustus 1906 (blz. 47)

774x1200