Individualiteit / Sekseverschillen

Een materialistische kijk op de wereld en op de mens, die alleen het tastbare en voor de hand liggende ziet, ziet natuurlijk alleen de grote fysiologische verschillen tussen man en vrouw. Wie blijft vasthouden aan deze materialistische beschouwing zal eenvoudigweg over het hoofd zien wat veel groter en diepgaander is dan de sekseverschillen en die zal de individualiteit niet opmerken, die boven het geslacht uitgaat en onafhankelijk van het geslacht is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 54 – Die  Welträtsel und  die  Anthroposophie – V. Die Frauenfrage – Hamburg, 17 november 1906 (bladzijde 113)

geslacht-symbool-betekenis-van-geslacht-en-gelijkheid-van-mannen-en-vrouwen_68708-503