Ontgroeid van volk en ras

Bedenk eens hoe vaak u van iemand kunt zeggen: dat is iemand die tot een bepaald volk behoort. Men kan aan hem zien dat hij een Rus, een Fransman, een Engelander of een Duitser is. U kunt het aan mensen zien, men kan ze lokaliseren, door na te denken kunt u wanneer u ze ziet nagaan waar ze thuishoren. Het wordt als belangrijk beschouwd dat men aan iemand kan zien: hij is een Turk, hij is een Rus, enzovoort.

Met degenen die vandaag de dag antroposofie met echte innerlijke zielskracht, met hun hele hart opnemen als hun diepste levenskracht, zullen zulke onderscheidingen geen zin meer hebben als ze weer naar de aarde afdalen. Men zal zeggen: waar komt deze vandaan? Hij is niet van een volk, hij is niet van een ras, het is alsof hij alle rassen en volken ontgroeid is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 237 – Esoterische Betrachtungen karmischer  Zusammenhänge: Dritter  Band – Dornach, 3 augustus 1924 (bladzijde 141)

taal_hoofdbeeld2-1140x484