Over aderlaten

In het bloed zit het lichamelijke pendant van de belangrijkste verrichtingen van de ziel. U weet misschien, dat veel mensen lijden aan vervolgingswaanzin; dan zien ze allerlei gestalten om zich heen die in werkelijkheid niet aanwezig zijn. In vroegere tijden had men daartegen het aderlaten, en dat was een zeer gezonde kuur. 

Men moet niet geloven dat alle mensen vroeger zo bijgelovig waren als men tegenwoordig aanneemt. Het aderlaten is niet afkomstig van bijgeloof. Men zette dan ergens bloedzuigers aan, die bloed wegzogen. Dan had dat bloed niet meer zoveel invloed. Dat deed men niet alleen bij dronkaards, maar ook bij andere gevallen van waanzin; het bloed had dan niet meer zoveel kracht en dan ging het de patiënt wat beter.

Bron: Rudolf Steiner – GA 348 – Über  Gesundheit  und  Krankheit Grundlagen  einer geisteswissenschaftlichen  Sinneslehre – Dornach, 8 januari 1923 (bladzijde 214-215)

Overgenomen uit het boek Voeding en Bewustzijn – 1988 Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist (bladzijde 110) Vertaling door A. Goedheer-de Keizer, verzameld en bewerkt door A.B. van der Laan-Schepers

BloodlettingPhoto_(cropped)