Ik zou niet durven beweren dat alle antroposofen voor het leven geschikte mensen zijn

Wat nu juist de levensader van de antroposofisch georiënteerde geesteswetenschap is, dat wordt zeer weinig opgemerkt. En het zal pas dan echt gemerkt worden, als men door deze geesteswetenschap een zodanige denk- en gevoels- en wilsscholing kan doormaken dat het iemand voor het leven niet ongeschikter, maar geschikter maakt. Ik wil zeker niet beweren dat tegenwoordig allen die antroposofie tot hun overtuiging (Duits: Glaubensbekenntnis) gemaakt hebben, voor het leven geschikte mensen zijn. Een overtuiging betekent in dit opzicht niet veel. Ik waag het werkelijk niet  te beweren dat alle antroposofen voor het leven bekwame mensen zijn. Maar ziet u, wat er in de antroposofische beweging en de vereniging tot uiting komt, dat is vaak wat er van buitenaf ingebracht wordt. Wat er van binnenuit ingebracht wordt, is tegenwoordig nog echt maar weinig. 

En pas dan zal de antroposofisch georiënteerde geesteswetenschap voor de wereld kunnen zijn wat ze moet zijn als niet alleen mystieke neigingen, gebrek aan realisme, vals idealisme, geroddel (Duits: Tantentum) enzovoort binnengebracht worden, maar wanneer binnengebracht wordt wat in de antroposofische geesteswetenschap te halen is: een aansporing van het zielenleven die in de ledematen overgaat, die de hele mens beïnvloedt – niet alleen maar  een geloofsovertuiging – en die de mensen daardoor in de aangelegenheden van de wereld kunnen doen ingrijpen. Dat is het waar het hoofdzakelijk om gaat.

Bron: Rudolf Steiner – GA 196 – Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung – Dornach, 7 februari 1920 (bladzijde 179)

Rudolf_Steiner_colour-227x300

Eerder geplaatst op 11 april 2017   (1 reactie)

Advertentie

18 gedachtes over “Ik zou niet durven beweren dat alle antroposofen voor het leven geschikte mensen zijn

 1. Deelcitaat:

  ” […] Maar ziet u, wat er in de antroposofische beweging en de vereniging tot uiting komt, dat is vaak wat er van buitenaf ingebracht wordt. Wat er van binnenuit ingebracht wordt, is tegenwoordig nog echt maar weinig. […] ”

  Evident. En fanatisme is ook zo’n element dat er vaak van buitenaf ingebracht wordt.

  1. Misschien is er honderd jaar na dato grosso modo sprake van toename van een evenwichtige en genuanceerde benadering en behandeling van allerlei ernstige en moeilijke maatschappelijke kwesties vanuit antroposofische gelederen. Tegelijk lijkt in dat opzicht in die kringen de polarisatie matiging en bezonnenheid versus blind fanatisme toegenomen. Neem COVID-19 en de huidige vaccinatieronde.
   Literatuur:

   Inleiding: Vaccinatie tegen Covid-19 (Motief, 15 januari 2021)

   Artikel: Vaccinatiekwesties met betrekking tot COVID-19 (Anthromedics, 7 januari 2021)
   Huidige status en voorstel tot een registerstudie om polariseringstendensen op sociaal
   gebied te overwinnen en onderzoeksvragen open te beantwoorden

   Auteurs: Georg Soldner en David Martin
   Vertalers: Edmond Schoorel en Arie Bos

  2. Bernard

   Toen ik met antroposofie in aanraking kwam, in de jaren ’70 – kwam ik veel fanatieke mensen tegen. “Herr Doktor hat gesagt und so ist es!”, was dikwijls een uitspraak. Als je een vraag stelde over wat hij dan had gezegd en hoe dat dan precies zat, werd je afgewezen. Het was dat ik zelf ging nadenken en ook mensen ontmoette die zelf ook nadachten. Maar het fanatisme kwam echt van bepaalde antroposofen zelf.
   Inmiddels heb ik ingezien dat de geestelijke wereld geen fysieke kenmerken heeft, maar afhankelijk is van degene die waarneemt. Je verbinden met hoe anderen het zien, ook al is het niet jouw eerste inzicht, maakt het alleen maar interessanter.

   1. Ik begrijp goed wat je bedoelt, Bernard. Een ‘psychologie van het fanatisme’, het diepgaand doorgronden en verklaren – valide en sluitend – van het brede en wereldwijde verschijnsel fanatisme op basis van geesteswetenschappelijke inzichten, acht ik zeer belangrijk. In de 21e eeuw verschijnen voor mij haar contouren in betekenisvolle zin. Ook over dat levensthema wil ik zeker nog schrijven. Is in feite ook onderdeel van mijn onderzoeks- en schrijfproject Wetenschap is ook maar een mening? Heel voorzichtig en stap voor stap (en langzaam, ik weet het) ga ik te werk.

  3. En dan weer Mieke Mosmuller. Enerzijds kom ik binnen antroposofische gelederen mensen tegen die haar fanatisch en sektarisch achten; anderzijds mensen die vinden dat zij met zuivere filosofische en wetenschappelijke onbevangenheid, in combinatie met een zekere graad van moderne inwijding, terecht oplicht wat onterecht werd en wordt toegedekt; met het spanningsveld tussen haar beweging en de Antroposofische Vereniging. Graag zag ik haar eens een interview afgenomen in het tijdschrift Motief. Dat bepleit ik al zo’n jaar of drie. Gisteren verscheen haar videoblog COVID-19: de onmacht van de wetenschap (Mieke Mosmullers Filosofische Reflectie Blog, 14 januari 2021).

   1. M.L Heine

    Ik volg haar ook en vind het prettig dat het mijn denken over de dingen bij kan lichten. Daarbij voel ik mij niet onvrij gemaakt in mijn eigen denken. Soms is het voor mij persoonlijk, nogal wetenschappelijk en wat stijfjes, maar goed daar dat heeft te maken met mijn beweeglijke ziel !

 2. Anton van Rooijen

  ANTON
  Dit 100 jarig citaat is heel navrant, als je de huidige activiteiten welke vanuit de antroposofie de wereld bereiken.
  Dan denk ik met name aan de kwaliteit van de Vrije Scholen,het sluiten van een aantal waardevolle instituten voor “seelepflege beduerftige Kinder”, het financieel wanbeheer van het Goetheanum,dat dankzij een forse financiele injectie van de Duitse antroposofische vereniging,
  overeind is gebleven.
  Kortom het is tot op heden ten dage niet gelukt het antroposofisch gedachtengoed als spirituele impuls de uitdagingen van de hedendaagse vermaterialiseerde wereld adequaat te bevruchten.
  Uiteraard mogen de vele waardevolle (kleinschalige) antroposofische initiatieven niet worden vergeten, omdat deze de poortjes naar de geestelijke wereld geopend houden.
  En moge de WOORDEN die de Christus heeft gesproken “Ik zal bij u blijven tot het einde der dagen” ,hierbij tot troost en impuls zijn voor de geesteswetenschap die aan de mensheid is
  geschonken door Rudolf Steiner!

  Anton van Rooijen

  1. Deelcitaat uit het commentaar van Anton van Rooijen:

   ” […] …het financieel wanbeheer van het Goetheanum, dat dankzij een forse financiële injectie van de Duitse antroposofische vereniging, overeind is gebleven. […] “

   Anton, heb je hierover misschien een web/literatuurverwijzing?

  2. M.L Heine

   Ik heb het idee, dat de initiatieven juist bloeien buiten de antroposofische beweging om. Hier in Bergen NH waar vroeger zoveel mooie initiatieven bestonden, daar is niets meer van over dan een stervend therapeutisch centrum.

 3. Anton van Rooijen

  John,
  ik heb hier (in NL) de literatuur niet onder handen,maar zodra ik weer in Frankrijk ben zal ik het
  opzoeken.
  Anton

 4. Anton van Rooijen

  Bloeien,
  ja zoals ik schreef zijn er talrijke -meestal kleinschalige- initiatieven die bloeiende gelukkig ook nog enkele grootschalige initiatieven,ik denk dan vooral aan de biologisch dynamische landbouw.
  Anton

 5. Anton van Rooij

  Mieke Mosmuller,
  ik vind haar een groot mens,spititueel en heel helder.
  Mieke Mosmuller,tot voor kort antroposofisch arts in Amsterdam,volg ik nog maar kort heeft het vermogen de verschijnselen van de wereld,en zo ook nu b.v. over Het virus, zuiver en objectief te beschrijven en dat zonder te oordelen, zij
  laat de lezer, de kijker van haar vido-optreden,geheel vrij.Verder beschrijft zij fenomenologisch haar antroposofische visie op de diverse thema’s.
  Anton

 6. henri

  Even een citaat hier eerder uit Motief aangehaald:

  ” Zij beschouwen vaccineren voor het te boven komen van Covid-19 van cruciaal belang. ‘Dat het gelukt is in zeer korte tijd een indrukwekkende veelvoud van Covid-19-vaccins te ontwikkelen, mag gezien worden als een buitengewone prestatie.’”

  Welk recht hebben die zog. antroposofissche artsen dit te beweren of is het Motief die dit wil beweren . Ze zouden veel beter moeten weten als antroposofische artsen , en vooral dat het ontwikkelen van een degelijk vaccin minstens 5 tot 12 jaren in beslag neemt en een vaccin niet noodzakelijk zou effectief zijn , iets wat nu al blijkt zovele maanden later.
  In een vorig citaat kwam ook naar voren dat in een artikel over de citaten van Steiner in verband met vaccins uit weeral Motief deze ook uit hun verband werden getrokken alsof dat Steiner zou beweren dat hij een grote voorstander van vaccinatie zou zijn , werd weerlegd door mijn link naar het artkel van Loek Dullaart .
  Overigens bij onderzoekers van viruswaarheid heeft een immunoloog die al 40 jaar werkzaam is in die branche gemeld dat de mens van nature meer dan genoeg immuniteit heeft namelijk ,tot 60 % om de verdediging aan te gaan tegen deze soort van coronavirussen , die bekend stonden als verkoudheidsvirussen .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s