Over Karma en Besmettelijke Ziekten

Het karma is niet enkel van invloed op de individuele mensen, maar het betreft gehele volkeren. Een voorbeeld hiervan: U weet allen dat er in de Middeleeuwen een epidemie, de Miselsucht, geweest is; dat is een soort lepra. Pas in de 16de eeuw verdwijnt deze ziekte uit Europa. Er was een zeer bijzondere oorzaak, dat deze epidemie juist in de Middeleeuwen optrad, en wel een geestelijke oorzaak. De materialist is natuurlijk geneigd een dergelijke besmettelijke ziekte op bacillen terug te voeren, maar de fysieke oorzaak is het niet alleen wat bij zo’n ziekte in aanmerking komt.

Dat is net zo als wanneer iemand afgeranseld wordt en men zou onderzoeken waarom iemand afgeranseld wordt. Wie inzicht heeft, zal zonder meer inzien dat de oorzaak van de ranseling erop berust, dat er in het dorp enkele mensen zijn, die zeer bruut (Duits: roh) zijn. Het zou echter in dit geval een ronduit dwaze conclusie zijn – net als de materialistische conclusie in het bovenstaande geval –  als iemand zou komen en zeggen, dat de man zijn blauwe plekken op de rug enkel en alleen heeft doordat de stok zo en zo vaak op zijn rug neergedaald is. De puur materialistische oorzaak van de blauwe plekken is zonder twijfel de op de rug neergedaalde stok, de diepere oorzaken zijn echter toch die hardhandige mensen. En evenzo heeft deze ziekte, naast de materialistische oorzaak van de bacillen, ook een geestelijke oorzaak.

Bron: Rudolf Steiner – GA 100 – Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis/ Theosophie und Rosenkreuzertum – Kassel, 23 juni 1907 (bladzijde 87)

Rudolf_Steiner_colour-227x300

Eerder geplaatst op 28 februari 2016 (4 reacties)

26 gedachtes over “Over Karma en Besmettelijke Ziekten

  1. Lepra (de Duitse en Nederlandse termen komen overeen) wordt ook wel aangeduid als melaatsheid (uiterlijk kenmerk; Duits: Miselsucht). Zie verder ook het AnthroWiki artikel: Lepra met de volgende steinertekst (uit GA 100):

   ” […] Sie müssen in diesem Falle, wenn Sie geistig die tiefere Ursache dieser Krankheit erklären wollen, zurückblicken auf ein bedeutsames historisches Ereignis: auf das Ereignis, als von Osten her große Völkermassen über Europa hinwegstürmten und dieses Europa in Furcht und Schrecken setzten. Diese asiatischen Scharen waren Volker, die auf der alten Atlantierstufe stehengeblieben und daher im Niedergang begriffen waren, also Völker, die den Niedergangs-, sozusagen den Fäulnischarakter besonders stark in ihrem Asträlleib hatten. Wären diese Völkerschaften über Europa herübergestürmt, ohne daß die Europäer sich erregt oder erschreckt hätten, dann wäre nichts passiert. So aber verursachten diese Horden Angst und Schrecken und Bestürzung; ganze Völkerschaften in Europa erlebten diese Angstund Schreckenszustände. Und nun mischte sich der faule Astralstoff der Hunnen mit den von Angst und Furcht und Grauen durchwühlten Astralleibern der Überfallenen Völker. Die degenerierten Astralleiber der asiatischen Stämme luden ihre schlechten Stoffe auf diese furchtdurchwühlten Astralleiber der Europäer ab, und diese Fäulnisstoffe bewirkten eben, daß später die physische Wirkung der Krankheit auftrat. Das ist in Wahrheit die tiefe geistige Ursache des Aussatzes im Mittelalter. Es tritt also etwas, was geistig verursacht ist, in späterer Zeit im physischen Körper auf. Nur wer dieses Gesetz von Karma kennt und es zu durchschauen vermag, ist dazu berufen, in den Geschichtsverlauf tätig einzugreifen. […] “

  2. Misschien kun je in dat verband onder andere denken aan ’s mens omgang met dieren – welke vormen van mentaliteit en moraliteit staan daarmee in verband(?) – in samenhang met ontstaan van zekere microben. Weet je nog dat je daarover een half jaar geleden een steinercitaat op je citatensite plaatste die verzet opriep(?), waarna je hem terugtrok maar daar ook weer commentaar op kwam, je zelfcensuur werd verweten.

   1. Hier een vrije vertaling naar het Nederlands van de Vlaming Wilbert Lambrechts van een soortgelijk tekstdeel van een voordracht van Steiner, GA 143, bladzijde 140, voor context zie ook eerdere en latere bladzijden) welke is opgenomen in een interessant schrijfdocument van de Duitse Beatrix Hachtel: <a href='https://cutt.ly/hh3dr92'Het coronavirus en zijn mogelijke achtergronden.

    Rudolf Steiner:
    ” […] Het occulte onderzoek leert ons, dat iedere pijn, iedere dood, die de mens toevoegt aan de dieren, terugkeert en heropstaat. Dit gebeurt niet door reïncarnatie maar omdat pijn en lijden aan de dieren is toegevoegd. De dieren die pijn hebben moeten ondergaan, zullen weliswaar niet in dezelfde vorm wedergeboren worden, maar dat wat in hen pijn voelt, komt terug, zodat uit iedere pijn een compenserend gevoel ontstaat in de toekomst. Om een concreet voorbeeld te geven: als de aarde zal zijn vervangen door Jupiter, dan zullen de dieren in hun huidige vorm weliswaar niet verschijnen, maar hun pijnen en lijden zullen de (..) gewaarwordingen van pijnen opwekken. Ze zullen leven in de mensen en zich in de mensen belichamen als parasitaire dieren. Uit de gewaarwordingen en gevoelens van deze mensen zal het evenwicht ontstaan met hun pijnen. Dat gebeurt ook langzaam en geleidelijk reeds in de loop van de tegenwoordige aarde-levens door de bacteriën en soortgelijke schepsels. […] “

 1. HHENRI

  Over hoe parasieten overgedragen worden door boosaardige natuur-elementale wezen vertelt Steiner ook iets in het boek” Natuurwezens ” bestaat uit diverse GA

  Een stukje daaruit :

  3 nov 1923 Natuurwezens

  U ziet, deze zaken hebben een zeer reële betekenis. Maar ze hebben ook nog in een ander opzicht een zeer reële betekenis voor de mens. Laten we de gnomen en nimfen nemen: ze behoren zogezegd tot de wereld die aan de wereld van het menselijk bewustzijn grenst, aan de andere kant van de drempel. Het gewone bewustzijn is tegen de aanblik van deze wezens beschermd, omdat deze wezens eigenlijk niet allemaal goedaardig zijn. De wezens die ik gisteren heb beschreven, die bijvoorbeeld op de meest uiteenlopende manieren aan de groei van de planten werken, zijn goedaardig.Maar dat zijn ze niet allemaal. En op het ogenblik dat we doordringen in de wereld waarin deze wezens werkzaam zijn, vinden we daar niet alleen de goedaardige, maar ook de boosaardige. Dus moeten we er ons eerst een oordeel over verschaffen welke nu goedaardig en welke boosaardig zijn. Dat is niet zo heel eenvoudig. Dat zal u duidelijk worden uit de manier waarop ik u de boosaardige moet beschrijven. De boosaardige wezens onderscheiden zich met name van de goedaardige wezens, doordat de goedaardige wezens zich strikter aan het plantenrijk en het minerale rijk houden; de boosaardige wezens daarentegen willen steeds op het dieren- en mensenrijk af; nog boosaardiger wezens dan ook weer op het plantenrijk en het minerale rijk. Maar we krijgen al een heel respectabel begrip van de boosaardigheid die wezens van dit rijk kunnen hebben, wanneer we ons op die groep richten die zich met de mensen en dieren wil bemoeien, en die eigenlijk in de mens wil volbrengen wat door de hogere hiërarchieën aan de goedaardige wezens is toebedeeld met het oog op de planten- en minerale wereld. Ziet u, zo zijn er bijvoorbeeld boosaardige wezens uit het gnomen- en nimfenrijk die zich aan mensen en dieren opdringen en daarbij bewerkstelligen dat in de mens op een fysieke manier tot stand komt wat ze eigenlijk aan de lagere dieren moeten toevoegen; en dat terwijl het in de mens al aanwezig is. In de mens moet het zich op een fysieke manier ontwikkelen, in het dier ook. Daardoor nu, door de aanwezigheid van deze boosaardige gnomen- en nimfenwezens, leven er in mens en dier lagere dier- of plantenvormen, parasieten. Deze boos-aardige wezens brengen dus de parasieten voort

 2. Anoniem

  Ik vind soms die toekomsvoorspellingen vreselijk. Het is dan of mijn eigen denken onvrij wordt gemaakt om nog iets zelf te maar te kunnen denken. Ik wordt opgezadeld met toekomstperspectieven die vast liggen en zo mijn leven overschaduwen. Ja ik weet dat dan veelal gezegd wordt dat hier juist innerlijke kracht tegenover moet staan en bewustzijn. Maar voor mij is het soms teveel, de beker loopt al over door de vele media berichten en dan klik ik dit soort van boodscgappen weg. Natuurlijk is dit mijn persoonlijke beleving en Ridzerd is een doorgeefluik en dat doet hij onpersoonlijk ten opzichte van zijn berichtgevingen en daar zeker mee door maar ik wordt wanhopig en zeer verdrietig van deze zwarte scenario’s.

  1. Ja, het is niet voor niets dat zo velen met antroposofie of met ‘het hogere’ in het algemeen niets te maken willen hebben. Het zijn ongemakkelijke waarheden. Ik heb ook vaak gedacht: mijn leven zou eigenlijk veel gemakkelijker zijn als ik me er maar nooit mee bemoeid had. Maar we kunnen ook niet altijd onze ogen er voor sluiten.
   Zie bijv. dit citaat: https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2019/03/06/een-zekere-angst-het-zou-toch-beter-zijn-van-al-deze-dingen-niets-te-weten-3/

  2. Anoniem, je reactie is heel begrijpelijk, evenzo je gevoel en stemming. Daar is niets mee. Je bent bezig een eigen verhouding te ontwikkelen tot verschijnselen die zich voordoen en gedachten die daar over rondgaan. Dat is goed. Het is nu tweede kerstdag en oud en nieuw nadert. We doen weer nieuwe krachten op.

  3. Haike

   Dag Anoniem,

   Wij, jij, worden misschien opgezadeld met een toekomstvoorspelling / scenario’s die misschien niet al te rooskleurig zijn, en wellicht werkelijkheid worden. Maar dan ben je toch nog steeds vrij in je denken hoe je er mee om wil gaan als je in een dergelijk situatie komt te verkeren? Kijk naar de situatie van nu: je kunt nog steeds daar een gedachte over hebben of ontwikkelen, door je zelf er een vraag erover te stellen hoe je daar mee wenst om te gaan, volgens mij ben je daar nog steeds geheel vrij in.
   Alles waar je aandacht aan besteed / geeft, groeit Geef je aandacht aan iets negatiefs dan zal dat de kans krijgen te groeien en omgekeerd. Via je vrije denken kun je tot een keus komen welke kant je op wilt. Dat kan niemand je afnemen.

   Toen Ita Wegman de vereniging werd uitgezet, kreeg ze op die bewuste jaarvergadering nogal wat over haar heen. Ze zweeg in alle talen en liet het over zich heen komen. Toen een aantal mensen die haar zienswijze deelden en aan haar vroegen waarom ze zich dat had laten welgevallen, zei ze: “Je moet niet voeden wat juist niet gevoed moet worden”

   Leer zaken te accepteren die je toch niet kan veranderen… Maar hoe je er mee om wil gaan daar ben je nog steeds vrij in.

   En als een toen 15 jarig meisje daar een lied over kan schrijven en zingen is er zeker nog hoop voor Moeder Aarde, Mens Dier en Plant.

  4. En ik wil nog iets anders zeggen, Anoniem. Als het gaat om toekomstperspectieven geschetst door Rudolf Steiner, die zich in zekere mate en in zekere zin soms al aandienen in een heden, op dit moment ons heden, pakweg honderd jaar later worden becommentarieerd en weergegeven door derden met citaten en parafrasen, is het vrijwel altijd oppassen geblazen! Antroposofen beslist niet uitgesloten, dat zie je in de 20e en 21e eeuw heel duidelijk, kan er door hedendaagse commentatoren, ook goedbedoelende, een draai worden geven aan Steiners noties, schouwingen en inzichten, die door Steiner als zodanig absoluut, pertinent niet zo waren (en zijn) bedoeld. De wijdse context en fijne nuances die hij aanbracht in en bij zijn gevarieerde en toch consistente boodschappen vallen je in het bijzonder op als je op intensieve wijze met waarheidsliefde decennia lang onophoudelijk zijn geschriften en voordrachten bestudeert en met voorzichtigheid en realiteitszin toetst aan werkelijkheid en onwerkelijkheid – werkelijkheden en onwerkelijkheden -, in een door mensen gedeelde realiteit.

 3. Bob Vlaskamp

  Kan iemand mij een verwijzing geven naar een artikel waarin de antroposofische visie op de opwarming van de aarde wordt beschreven? Bij voorbaat hartelijk dank!
  Bob

  1. Bob, hierover ben ik nog nooit iets tegengekomen in het werk van Steiner. Het is heel goed mogelijk dat hij er wel een en ander over gezegd of geschreven heeft, maar ik weet het niet.

 4. henri

  Valentin Tomberg zegt daar wel het een en ander over .
  Ik wist onmiddelijk waarover hij het had toen ik dit llas …
  Het waren enkele lezingen in 1938 gehouden . Gaat oa over de wederkomst van de etherishe Christus , en ” Hoe kan men zich de werking van Christus op de natuur voordstellen – Zijn stappen door de ruimte in de natuur ? ”
  Ik zal een heel klein stukje citeren ;
  ( ” Ziet u , er gebeurt van alles , dat iedereen die opmerkzaam meeleeft en kijkt , kan waarnemen : in de natuur gebeurt ieder jaar iets , dat de hele traditie van natuurlijke gebeurtenissen steeds meer tegenspreekt .
  De lentes worden anders dan zij waren . Zomer , herfst en winter worden anders . Men heeft in maart zomersedagen met zwoelheid . ( ! ) Men spreekt van onverklaarbare verschijnselen : de goddelijke openbaring van lente, zomer, herfst
  en winter wordt vermengd. Zij wordt chaotisch . Dat gebeurt niet vanuit de hemel , maar vanuit het BINNENSTE VAN DE AARDE ( cursief in boek ) . Men gelooft , dat het veranderingen van het klimaat zijn , maar dat is niet het geval .
  Deze uiterlijke tekenen van de wederkomstvan de Chrisus zzullen zich tonen , dat er weer veranderingen in de natuur plaatsvinden . Er zullen nieuwe lentes komen ,die nietbkwaad en zwoel zullen zijn , maar wrmte en genezing zullen ademen . ….)

  Staat te lezen in het laatste hoofdstuk 7 ‘van het boek ” De vier offer van Christus en zijn wederkomst in de etherische wereld . Valentin Tomberg .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s