Mens en machine

Ik heb u er opmerkzaam op gemaakt dat het vijfde na-Atlantische tijdperk (1413-3573) het probleem zal moeten oplossen, hoe menselijke gemoedstoestanden (Duits: Stimmungen), de beweging van menselijke gemoedstoestanden zich in golfbewegingen op machines laten overdragen, hoe de mens in verband gebracht moet worden met een steeds meer mechanisch wordende omgeving. […] 

Deze dingen moeten niet behandeld worden alsof men ze zou moeten bestrijden. Dat is een zeer verkeerde opvatting. Deze dingen zullen niet uitblijven, ze zullen komen.

Het gaat er nu om of in het wereldhistorisch verloop dit in gang gezet wordt door mensen, die met de grote doelen van van de aarde-evolutie vertrouwd zijn en tot heil van de mensen deze dingen ontwikkelen, of dat ze in gang gezet worden door mensengroepen die ze alleen in egoïstische of groepsegoïstische zin gebruiken.

Daar gaat het om. Niet op het wát komt het in dit geval aan, het wát komt zeker; op het hóe komt het aan, hoe men de dingen aanpakt. Want dat het zal gebeuren, ligt simpelweg in de zin van de aarde-ontwikkeling. Het samengaan (Duits: Zusammenschmieden) van het mensenwezen met machines, dat zal voor de rest van de wereldevolutie een groot, belangrijk probleem zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 178 – Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen – Dornach, 25 november 1917 (bladzijde 218-219)

2f4f3cfcd345e1992bd1c3cec3ac67e0

Eerder geplaatst op 13 oktober 2017   (3 reacties)

25 gedachtes over “Mens en machine

 1. Goed dat je dit ophaalt, Ridzerd. In de tijd waarin Steiner leefde had je al radio en telegrafie en een begin van een filmindustrie en bioscopen. Daarna volgde televisie, computer en smartphone; technologisch bezien met analoge signalen en digitale verdeelsleutels. Als een steeds ouder wordende man ‘onderzoek ik (vrijwel) alles en behoud ik het goede’. Mede daarom neem ik graag ook kennis van onderzoek, bespiegeling en beleving van nieuwe generaties; teenagers, twenners en dertigers. Neem bijvoorbeeld het werk van Miriam Rasch. Twee boeken van haar staan op mijn e-reader: Zwemmen in de oceaan: Berichten uit een postdigitale wereld (Bezige Bij, 2017) en Frictie: Ethiek in tijden van dataïsme (Bezige Bij, 2020).

  1. John, ervaar jij als ouder wordende man niet steeds meer tegenzin in lezen? Ik heb dat namelijk wel. Voorheen las ik behalve Steiner nog tamelijk veel literaire boeken, maar nu bijna niet meer. Alleen .’s avonds voor het slapen nog wel.

   1. Tegenzin in lezen en schrijven? Nee, juist niet. Hinderpalen bij lezen (en schrijven) ervaar ik wel. Drie hoofdfactoren zijn daarbij voor mij in het spel. (1) Jachtigheid van bestaan, (2) tijdgebrek en (3) fysieke vermoeidheid en mentale versuffing door voortdurende wisseling van en omschakeling naar dag- en nachtritme vanwege een betaalde baan ingevuld met wekelijkse nacht- en dagdiensten. Dat hakt er echt in. Überhaupt moet je jezelf opleggen om dingen soms even te laten voor wat ze zijn of zoals ze zich voordoen en te zwijgen, opdat je niet wordt meegesleurd door een stortstroom aan voorbarige en vooringenomen gedachten en conclusies, zelfzuchtige en kortademige strijd om hegemonie in een arena van publieke opinie(s), openbare meningen, kransaderd in een kringloop van dialogen die als maskers worden afgelegd of afgerukt onmiskenbaar de bloedklop van een Wille zur Macht (Nietzsche) voor ogen voert en oren doet suizen. Duizelingwekkend. Met name ervaar ik dat momenteel sterk bij communicatie en gedachtewisselingen over de huidige coronacrisis. En ja, een mens is meer dan een lezer, Ridzerd. Gelukkig wel.

    Hier trouwens een videoblog van Mieke Mosmuller over de vaccinatie welke in Nederland 8 januari van start gaat: Overwegingen bij het vaccineren (Youtube, vrijdag 19 december):

   2. Evengoed knap dat je nog aan lezen toekomt, John, naast een baan met wisselende dag- en nachtdiensten.

    Ik heb de blog van Mieke Mosmuller gisteren gezien. De conclusie die zij ook al eerder noemde, namelijk dat deze pandemie de minst erge is van alle pandemieen door de eeuwen heen, lijkt mij niet helemaal terecht. Want de andere pandemieen die zij noemt, duurden vaak jarenlang. En bovendien kon men in vroeger tijden niet de maatregelen nemen die er nu wel kunnen worden genomen. Men kan het dus eigenlijk helemaal niet met elkaar vergelijken.

   3. Probleem is dat de wisselende dag- en nachtdiensten rooster technisch in één week zijn gestopt. Je komt en blijft dus niet echt in je ritme. Integendeel. De noodzakelijke omschakelingen die steeds op zeer korte termijn plaatsvinden, zijn niet gezond denk ik. Eisen in ieder geval hun tol. De interessante gezichtspunten die je hebt bij het videoblog van Mieke Mosmuller, begrijp ik. Bij jouw notie vallen op zich ook kanttekeningen te plaatsen, maar die laat ik op dit moment achterwege. Ontwikkel in alle bescheidenheid een eigen kijk op de zaak. Door bovengenoemde vier factoren – drie factoren en één basisgegeven – bleek ik nog niet in staat om deel 2 en daaropvolgende delen van mijn blogserie Wetenschap is ook maar een mening? te plaatsen. Zit echter momenteel ook thuis door de lockdown. Dus ergens eind december of begin januari moet dat normaal gesproken toch wel kunnen lukken.

   4. Ja, vallen wel kanttekeningen bij te plaatsen, John, maar goed dat je er niet op ingaat, want over zulke onderwerpen kan men wel heen en weer blijven schrijven, wat ook maar weer een hoop tijd neemt.

   5. Ik ben er nog niet uit, John, of ik mij zal vaccineren of niet. Ik ben het meeste alweer vergeten wat Mieke Mosmuller zei, maar als ik het goed begrepen heb loopt maar ongeveer 10% van de mensen er kans op om Corona te krijgen. En daarvan worden de meeste ook nog niet erg ziek. Maar wel wordt de hele samenleving zowat stilgelegd en wil men zowat iedereen vaccineren. ikzelf ben geneigd om het maar niet te doen hoewel ik wel tot de risicogroep behoor want ik ben bijna 71 jaar en licht astmatisch.

   6. Haike

    Nee.

    Ze zegt op 8.00 dat 98% van de bevolking het sowieso niet krijgt of er geen last van gaat krijgen/heeft. Dus niet tien procent. Dat gegeven is gebaseerd op de cijfers van het RIVM. Wat dan overblijft is 2% die ziek kunnen worden. En daarvan 10% die echt covid19 krijgen. Dat is dus een héél héél klein percentage van de wereldbevolking. Waarnaar ze dus de vraag stelt waarom wordt ons dat vaccin dan zo hard aangepraat, als maar zo weinig mensen het echt krijgen.??

    Mijn vermoeden is dan dat dat te maken heeft met iets waar Steiner ook al voor heeft gewaarschuwd namelijk dat er een vaccin komt waarbij de Geest van de mens wordt afgesnoerd van de Geestelijk wereld. Wat bij mij meteen de vraag op roept; Geldt dat dan voor die ene fysieke incarnatie waarin je wordt gevaccineerd, of gaat de werking door nadat je je fysieke lichaam weer hebt verlaten?.

    Tenzij ik iets heb gemist in haar uiteenzetting, wat ik niet wil uitsluiten is dat de juiste interpretatie van de cijfers.

   7. Ieder maakt met eigen denkbeelden en uiteenlopende belangen eigen afwegingen, Ridzerd. 2021 wordt in talloze opzichten een zeer bijzonder jaar.

  2. Frans

   Hallo John.
   Het viel mij op dat jou teactie op het citaat zich beperkt tot filmindustrie en zendapparatuur.
   Steiner gebruikt hier duidelijk de woorden machines..
   En dat het menselijk gemoed zich in golven laat verbinden met machines.
   In Steiners tijd had je ook de treinen
   De meer dan overweldigende stoommachnes industrie.
   Het moet een gevoel hebben gegeven als dat de stoommachinerie de menselijke nog stille omgeving is binnengedenderd met gigantisch veel lawaai en kabaal waarbij de geestelijke organen zijn teruggedrongen in hun ontwikkeling.
   Overrompeld. Dat daar dan ook wezens mee zijn verbonden .
   Met elke machine moet zich gedwongen een natuurwezen verbinden schrijft Steiner. Dus jouw auto af en toe een schouderklopje geeven geven zal het inwonende wezen aansporen de auto ad gang te houden!
   Want zonder een natuurwezens zal de techniek niet werken.
   De spirituele wereld moet zich noodgedwongen met machines verbinden.
   Nu…. in de boeken van Flensburger Hefte zijn de natuurwezens zelf ah woord.!
   Zij zeggen onder andere dat wij ad machines een mooie vomgeving moeten geven . Auto’s motoren. Gebouwen.
   Dat is nu wel ad gang. ! De dingen die
   We nu maken hebbrn mooiere vormen.
   Mn rondere. De scherpte ,het hoekige is ef af.
   Gezamelijk gebruik en weten dat de natuurwezens zich verbonden moeten hebben met de machinerie maakt dat voor mens en machine een beter bewustzijn zich zal voordoen.

   1. Haike

    Ronde vormen? Als ik in de straat om me heen kijk zie ik qua auto’s dat niet echt terug. Remlichten die uit een setje led lampjes bestaan en rare hoeken vormen enz.

   2. Dag Frans,
    Ja daar maak je zeker een punt. Denk onder andere ook aan opwekken van elektriciteit en elektromagnetisme en daarmee verbonden praktische toepassingen, zoals de gloeilamp met Edison. En neem bijvoorbeeld de experimenten en het onderzoek van Nikola Tesla. Veel kan hier worden naast gezet. Dat deed Steiner zelf ook al, neem bijvoorbeeld zijn opmerkingen over de Amerikaanse uitvinder John Worrell Keely (1837 – 1898). Vergelijkingsmateriaal: het blogartikel Natuurenergie (Antroposofie in de pers, 11 juli 2009).

   3. En radio, ook door mij vermeld. Toepassingsgebieden en doeleinden van machines zijn uiteraard divers. Ja, een connectie en wisselwerking tussen mens en machine sluit in bovenzinnelijk opzicht en qua (uit)werking een relatie met en actieradius van zekere natuurgeesten in. Hoe dat precies zit en zich tot elkaar verhoudt, is weer een tweede.

 2. Frans, bij deze zinnen ‘Met elke machine moet zich gedwongen een natuurwezen verbinden schrijft Steiner. Dus jouw auto af en toe een schouderklopje geeven geven zal het inwonende wezen aansporen de auto ad gang te houden!’ moest ik denken aan het volgende. Een aantal jaren geleden heb ik een auto, waarin ik 13 jaar had gereden, naar de sloper gebracht. Het voelde als het afscheid van een goede vriend…

  1. Haike

   Maar dat is dus wel waar het om gaat, er zijn dus mensen / krachten bezig die graag willen dat jij en ik ons met een kluitje het riet in laten sturen. En je vanuit een passieve houding aanneemt ze zullen het wel goed met ons voorhebben dus laat ik me maar inenten.

   Als je gewoon het nieuws volgt wordt er nu dus al volop gesproken of mensen die zich wel hebben laten inenten en een vaccinatiebewijs op zak hebben, niet meer toegang moeten krijgen tot bepaalde faciliteiten dan degene die dat niet doen. Scheiding der Geesten dus.

   Nee, wordt er nu gezegd, we gaan niet discrimineren dat kan niet in een democratie, maar mensen worden ondertussen wel in de week gelegd voor een dergelijk idee. Mij zal het niet verbazen als er over een half jaar het sluipenderwijs toch word ingevoerd en je hoort er dan nog maar een enkeling over, een roepende in de woestijn: ‘Ja maar we zouden toch niet discrimineren….’

   En die paar enkelingen wordt dan weer de mond gesnoerd met kreten als “Landsbelang, staatsveiligheid de economie moet draaien’ (Kijk naar het voetbal, dat draait gewoon door vanwege de enorme financiele belangen) en weet ik veel wat voor kreten…..

   1. Wel mee eens, Haike. Ik denk echter dat de meeste mensen niet denken: ‘ze zullen het wel goed met ons voor hebben, dus laat ik mij maar inenten.’ Ik denk dat de meesten wel weten dat het risico om het te krijgen maar klein is, maar dat risico niet willen nemen en daarom zich toch maar laten vaccineren.

 3. Het videoblog kan ook rustig in tekstvorm worden nagelezen: COVID-19: overwegingen omtrent het vaccineren (Mieke Mosmullers Filosofische Reflectie Blog, 18-12-2020). In haar lezing over het onderwerp te Rotterdam van enige weken geleden nuanceert en preciseert ze zekere kwesties met betrekking tot de coronacrisis. Een paar elementen uit die lezing zal ik in mijn blogserie met parafrasen gaan aanhalen. Overigens ontwikkel ik in de serie mijn eigen kijk op het probleem en de crisis; naast die van anderen mijn aandachtspunten en mijn vragen.

 4. henri

  Een heel interessant artikel , van Rob Gruben aangaande dit onderwerp .
  Rob Gruben draag ik hoog in hte vaandel en heb al zijn boeken al gelzen ,sommigen zelfs twee maal .

  Over stille machines en schone voertuigen

  https://www.robgruben.nl/artikelen/vrije-energie/

  Op het einde van dit artikel deelt hij het ook dingen mee over John Keely , oa dat deze over een special etherlichaam beschikte en zijn machines daarmee bediende en alleen werkte als hij deze zelf bediende .

  “Keely maakte dus op onbewuste wijze gebruik van een middeleeuws alchemistisch etherlichaam, waardoor hij al van jongs af aan bepaalde gaven bezat. Vanuit zijn denken, voelen en willen, dus vanuit zijn ziel, kon hij aanvankelijk geen aansluiting vinden bij dit “vreemde” etherlichaam. Zijn leven lang heeft hij er mee geworsteld. Maar het bracht hem wel de mogelijkheid om midden in een van de meest materiële tijdvakken die de mensheid heeft gekend, dwars door de natuurkundige wetten heen via de etherkrachten van sympathetic vibrationeffecten tot in de stof teweeg te brengen. Keely heeft veel weerstand ondervonden bij het doorontwikkelen van zijn machines. Niet vreemd, wanneer bij voortduring blijkt dat de machine enkel werkte wanneer die door Keely werd bediend. Hoe vaak anderen ook poogden tot vergelijkbare resultaten te komen, het lukte hen niet. Wat de reputatie van Keely zeer veel schade heeft toegebracht, was dat na zijn dood in zijn huis allerlei verborgen constructies en persleidingen werden aangetroffen. Het doet echter aan zijn gaven niets af.”

  Door de skeptici wordt heel veel onzin hierontrent verteld , maar dat weten wij ondertussen wel …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s