De ingewijden van vroeger vinden in onze tijd geen geschikte omstandigheden

Iemand die een geestelijke scholingsweg volgt gaat er van uit dat hij niet meer zal verliezen wat hij eens gewonnen heeft, bvb. wanneer hij in een leven laat ons zeggen zijn gierigheid overwonnen heeft, dat hij dan in volgende levens vrijgevig zal zijn en aan andere karaktereenzijdigheden kan werken. Eens men het dan zover gebracht heeft dat men in een of ander leven ingewijd is geworden, dan zou men kunnen denken dat men in een volgend leven kan verder bouwen op dit resultaat en nog hogere graden van inwijding kan bereiken. In onze tijd schijnt dat niet het geval te zijn. Voor de gewone mens is het bijna onmogelijk om een vroegere ingewijde te herkennen, meer nog: vroegere ingewijden geven dikwijls in onze tijd de indruk van een beetje geschift te zijn! In de karma-voordracht (GA 235 – 23 maart) van 1924 waar Rudolf Steiner het o.m. over Garibaldi heeft, spreekt hij terug over het leren lezen en schrijven. – Francois de Wit.

“Nu kom ik terug op de vraag: waar zijn de ingewijden van vroeger ? Want het lijkt erop dat ze hier nu niet leven. Ja, beste vrienden, nu moet ik mij echt een beetje paradoxaal uitdrukken: indien er tegenwoordig een mogelijkheid bestond dat de mensen geboren werden op hun 17de of 18de jaar, dus dat ze direct 17 of 18 jaar oud zouden zijn wanneer ze uit de geestelijke wereld aankomen, of indien hun tenminste bespaard bleef om school te lopen op de manier zoals dat nu gebruikelijk is, dan zoudt u vaststellen dat in mensenlichamen van nu vroegere ingewijden kunnen incarneren. Maar evenmin als het voor een ingewijde mogelijk is -onder gewone aarde-omstandigheden- om zich te voeden met ijzer wanneer hij brood nodig heeft, evenmin is het mogelijk om de wijsheid uit een vergane tijd zonder meer over te planten zoals men dat verwacht in een lichaam dat tot zijn 17de, 18de jaar gevormd werd op de manier die de huidige beschaving met zich meebrengt. Dat is op de ganse wereld niet mogelijk, tenminste niet waar er beschaving is is het mogelijk. Daar zijn zaken mee gemoeid die buiten de horizon van een modern ontwikkeld mens liggen. Wanneer men zich, zoals dat nu gebruikelijk is, de tegenwoordige lees- en schrijfvaardigheden moet eigen maken vanaf zijn zesde, zevende levensjaar, dan is dat zo’n folter voor de ziel die zich wil ontwikkelen volgens haar bijzondere eigen aard, dat … ja, ik kan maar herhalen wat ik reeds in mijn levensbeschrijving gezegd heb: vele hindernissen (om helderziend te worden – fdw) heb ik kunnen opruimen dankzij het feit ik op mijn twaalfde nog niet zonder fouten kon schrijven, ik kon zelfs helemaal niet ordentelijk schrijven. Ik heb dat vermeld in mijn levensbeschrijving omdat het kunnen schrijven, zoals dat tegenwoordig verlangd wordt, bepaalde vermogens kapot maakt in de mens.

Zo paradoxaal is het nu eenmaal. Het is een waarheid. Er is niets aan te doen, het is een waarheid. En zo komt het dat juist hoog ontwikkelde individualiteiten uit het verleden wanneer ze reïncarneren eigenlijk alleen maar te herkennen zijn door iemand die let op kenmerken van de menselijke natuur die zich als gevolg van het tegenwoordige schoollopen meer achter dan ín de mens openbaren.”

Bron: Rudolf Steiner – GA 235 – Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge – Erster Band – Dornach, 23 maart 1924 (bladzijde 203-204)

Vertaling overgenomen uit Tijdschrift De Brug – Trefwoord Ahriman – 24

Eerder geplaatst op 18 juli 2016  (6 reacties)

27 gedachtes over “De ingewijden van vroeger vinden in onze tijd geen geschikte omstandigheden

 1. henri

  Nu las ik ergens bij Steiner dat ingewijden thans geen lichamen zouden vinden ,zoals het er nu aan toe gaat in deze sterk ahrimanische tijden , niet alleen vanwege de techniek en de methoden die men daarmee gebruikt maar vanwege het materialistische denken en het lage spirituele bewustzijnsniveau . Men zou deze mensen voor gek verklaren en liever in een insteling steken …

 2. Leonie

  Ik snap iets niet, nu snap ik veel niet maar hier ben ik het spoor volledig kwijt.
  Dus we kunnen niets aanvangen als individu met onze verworvenheden want onze lichamen zijn ongeschikt voor inname van een of andere geest buiten ons?

  1. Leonie, ik snap ook veel niet, maar hier gaat het nog. Steiner bedoelt dat het in deze tijd moeilijk is om tot het zelf waarnemen van de geestelijke wereld te komen, dus om helderziend te worden. Iemand kan dus in een vorig leven een ingewijde zijn geweest, maar in dit leven helemaal niet. Dat zou dan komen door de hedendaagse opvoeding en door de lichamelijke gesteldheid. Die verworvenheden uit vorige levens zijn niet verdwenen, maar kunnen nu niet tot uiting komen. Dit is, voor zover ik begrijp, ook noodzakelijk, want de mens moet als het ware helemaal los komen van de geestelijke wereld en leren en meemaken wat er hier in de fysiek-zintuiglijke wereld geleerd en ervaren kan worden.

   Wat ik ook wel eens gelezen heb, is dat men ingewijden van vroeger kan herkennen aan hun buitengewone wilskracht en sterk in het leven staan. Zo bezien lijkt het mij niet onmogelijk dat premier Rutte in een vorig leven een ingewijde is geweest. Velen zullen nu waarschijnlijk smakelijk lachen, maar het valt niet te ontkennen, dat die man heel sterk in zijn schoenen staat en met geen 10 paarden uit zijn evenwicht is te brengen.

   1. henri

    Ridzerd,
    Leuk wat je vertelt ,kan er smakelijk mee lachen maar of Rutte nu sterk in zijn schoenen staat weet ik niet ,alles wat ik nu lees op diverse alternatieve fora bij de reakties van mensen wijst wel niet daarop, integendeel , men vindt hem een marionet die meedraait met alles en nogwat en vooral vals ,en heeft heel NL naar de knoppen geholpen ,zo staat er .Bij het gehoorzame shapenvolk die ook blindelinks de MSM volgen zonder na te denken vindt hij allicht wat meer aanhang ..volgens bep peilingen .

   2. Anoniem

    Ik dacht doordat het duistere tijdperk” Kali Yuga” ten einde is. Dat er nieuwe kracht, “etherkracht” onze aardesfeer doordringt? Dat er hernieuwd een bewustzijn ontstaat voor de geestelijke wereld door de Christusimpuls? Ik ben ook onder de indruk van Rutte al werd ik door iemand daardoor betiteld als een devotie.Bewondering hebben voor bepaalde mensen wordt door groeiend cynisme de grond in geboord.

   3. Nou, dat Rutte ook niet veel inzicht heeft hoe dit Corona probleem aan te pakken, dat geef ik wel toe, maar wie weet het eigenlijk wel? De bewering dat hij het land naar de knoppen helpt, is onzin. Natuurlijk, de economie lijdt onder de maatregelen, maar hoe moet men het anders aanpakken? Met sterk in zijn schoenen staan bedoel ik dat hij onder grote druk staat en ook blootstaat aan veel, vaak zeer domme kritiek. Evengoed laat hij zich niet uit het veld slaan en werkt met grote energie verder.

   4. henri

    Ridzerd,
    die alternatieve mensen hebben volgens mij toch voor het merendeel gelijk in hun denken alleen al omdat zij niet meer de leiders achternalopen en een eigen denken ontwikkeld hebben . Het heerserstype dat in de politiek zit en een leiderstype wil zijn waartoe ook het money money principe een grote rol speelt bestaat voor een groot deel uit ik-lozen die ook generlei spiritueel inzicht hebben , en vooral nu bij covid over ‘ wat een virus in werkelijkheid is “en daardoor deel van het marinettengedoe en meelopersvolk uitmaken .Bovendien denk ik dat zeer velen ervan door Ahriman geincorporeed zijn , en vooral ook de media , net zoals Steiner daarop al wees in zujn tijd . Niet voor niets is nu de tijd van de Antichrist er ,en was voorspeld tegen 2025 volgens bronnen van Seiner.

   1. Leonie

    Daarom is het een goede oefening om te zwijgen ook al is dat verrekte moeilijk.

   2. Dat weet ik allemaal wel, Henri. Natuurlijk weet het merendeel van de politieke leiders niets van spirituele inzichten; zij denken vrijwel uitsluitend economisch.Maar ik had het alleen over het sterk in de schoenen staan van Rutte. Wees eens eerlijk, wat zouden jij en ik en al de alternatieve figuren met hun mooie, hogere inzichten ervan terecht brengen, als zij in de positie van Rutte stonden? Ik in ieder geval nul komma nul, komma niks.

 3. Haike

  Was het niet Lievegoed die erop wees dat de vrije scholen zijn opgericht zodat Mani dan kan incarneren, in zijn jonge jaren dan onderwijs kan genieten waarbij zijn krachten die hij meeneemt niet voortijdig door een verkeerd onderwijs en/of opvoeding teniet worden gedaan?

  1. Inderdaad, Haike. En Steiner zelf is op ongeveer achtjarige leeftijd van school gehaald door zijn vader wegens een ruzie met de hoofdonderwijzer van de school. Zijn vader ging hem toen les geven tijdens zijn werk bij het treinstation. Dat onderwijs is waarschijnlijk niet veel van terecht gekomen. Steiner zegt zelf dat hij veel te danken heeft aan het feit dat hij op 12-jarige leeftijd nog niet goed kon schrijven.

  1. Haike

   Hoezo niet?? Het staat je vrij om zoveel te reageren als je wilt lijkt me, maar neem de moeite om het bij de juiste persoon te posten. Je spreekt Henri aan maar je post bij mijn post das toch niet logisch? Of mis ik nou iets?

 4. henri

  Ridzerd, dat is een hele goeie van dat te vragen , hoe zou jij het zelf doen ? , heb ik mij al vaak afgevraagd , en hangt wel erg samen natuurlijk met het persoonlijke karma dat is weggelegd voor zo iemand . Kijk eens bij ons naar bv Bart de Wever , die al een veel beter denken heeft dan de anderen ‘ toch volgens mij omdat hij meer het ,midden , houdt en wie het haast onmogelijk gemaakt wordt door de tegenwerking en pesterijen van andere partijen , hetzelfde kan je op een een beetje andere manier zeggen van Trump .Of bv Pim Fortuyn , waar het karma ook zo op de loer lag en voor verassingen zorgde .
  Komt erop neer als het algemeen bewustzijn er nog niet voor klaar is gaat ook bv de driegeleding niets uitmaken ,geeft je die heden aan de mensen dan bakken zij er ook niets van als is dit volgens de antroposofie het degelijkste systeem voor het beleid. Uiteindelijk kiest het volk zelf zijn leiders em zijn de weerspiegeling ervan .
  Dat zal ook de reden geweest zijn waarom zo iemand als R Steiner er destijds , iets meer dan 100 j geleden wereldkarmisch moest komen , om aan de mensheid dit nieuwe kiemen van bewustzijn te geven , als ze het maar niet vergallen ,en de tegenmachten Ahriman en Lucifer de kans geven dat te doen …
  En wat ik wilde zeggen hierboven , die alternatievelingen , die hebben al veelal dat andere denken , voornamelijk omdat zij door zelfdenken wakker geworden zijn en daarom worden dezen ook maar als complotdenkers weggezet door het gehele regiment van de sheepsvolgelingen en hun leiders ….

  1. Haike

   Over Ingewijden gesproken die niet de kans hebben gekregen, ik denk dat Kasper Hauser daar toe behoorde.
   Als ik het goed heb mee gekregen destijds van Mouringh Boeke was het de bedoeling dat hij de Driegeleding in de wereld moest gaan zetten, nadat Hauser vermoord is schijnt Steiner gezegd te hebben dat hij dat toen moest gaan doen…

   1. henri

    Ja, hij was zeker een ingewijde , en eenmalige gebeurtenis door zijn offer dat hij karmisch moest brengen dat ter voorbereiding van het geestzelf diende zo heb ik er ergens iets over gelezen ,dat deed hij daar in gevangenschap dat beeldend levend bewustzijn ontwikkelen . De geest van Maria die het Ik van Jezus kreeg was daaraan verbonden . En daarvoor haalde hij reeds talenten binnen uit vorige levens anders zou hij onmogelijk de achterstand kunnen ingehaald hebben .
    Ik bezit 2 versies van het boek , wel de moeite waard om eens te lezen en erg spannend .

   2. henri

    Kaspar Hauser boek
    Van Hans Peter van Manen en het andere van Jakob Wasserman in het nederlands vertaald

   3. Haike

    Aha

    Die van van Manen… die staat hier ook in de kast. Die andere ken ik niet, is dat wat?

   4. henri

    Die van Van Manen is wel heel degelijk 330 blz en is meer historisch staan ook enkele fotos en stamboom van Duits vorstenhuis achteraan wel accuraat , de 2de ben ik nu bezig , zit aan p 130 en heeft een tijdje opzij gelegen heeft wel 460 blz ,is ook boeiend maar wel meer geromantiseerd denk ik .

 5. Herma Reeskamp

  mag ik als nieuwe lezer van deze discussies iets algemeens opmerken? Ik vind het interessant dat Steiner aanzet tot nadenken in de zin van: “wat bedoelt hij nu eigenlijk te zeggen?”
  wat verstaat Rudolf Steiner precies onder een ingewijde? iemand die in de eigen geest ziende is geworden door meditatie neem ik aan en/of door verkregen initiaties van ontwikkelde meesters in deze of gene tradities. Of door een proces van rijping door de incarnaties heen is men er aan toe een ingewijde geworden te zijn. In het huidige leven breken herinneringen aan kennis uit een vorig leven door in het bewustzijn.
  Alles is geest zegt Steiner. Dit is ook de opvatting van andere wijsheidsleren: z.g. “mind only” zienswijze. Het toevoegsel “wereld” aan “geestelijke” werkt verwarrend. iets wat innerlijk is kan men beter geen wereld noemen
  een ingewijde wordt men door het pad van introspectieve meditatie en onderzoek van de eigen geest. daar kan dan iets van een formele inwijding (meest een ritueel) door een leraar bij komen als extra zet als men bijna zover is ziende te worden. Of gewoon uit generositeit worden inwijdingen grootschalig gegeven als een zaadje om later te laten kiemen. heden ten dage vinden nog steeds formele inwijdingen plaats. In die zin zijn er best een groot aantal ingewijde mensen!

  Laten we vaststellen dat het door Steiner aangekaarte probleem al heel lang bestaat Laten we tevens vaststellen dat het altijd al een opgave is om de waarnemingen in de geest (z.g geistig schauen) te verbinden met het gewone leven. De opdracht aan de mediterende is juist om tot die verbinding te komen uiteindelijk. Die ongemakkelijke situatie goed hanteren is nu juist waar het om draait. De moeilijkheid kan in het begin gevoeld worden: er zijn spirituele ervaringen maar men heeft nog geen idee wat men er mee aan moet.
  In de maatschappij vroeger en nu nog steeds, is een route geschapen voor mensen om er voor te kiezen NIET in het probleem tussen werelds leven en geestelijk leven terecht te komen. men kon kiezen het klooster in te gaan als men die combinatie niet zag zitten. Het wordt als een hoger ideaal gezien als men het wel weet te verbinden: men heeft een baan en een gezin b.v en toch gaat men die geestelijke weg, geïntegreerd in het dagelijkse leven. Er wordt naar buiten toe niet veel zichtbaar, behalve dat men wellicht een vriendelijk, wijs en evenwichtig mens is voor de directe omgeving. Het omgekeerde zijn sommige “dwazen” die zodra ze het licht een beetje gezien hebben onmiddellijk leraar willen worden voor anderen of een boek gaan schrijven. Men heeft dan het punt van de integratie nog niet begrepen, want dat heeft meer tijd nodig dan de eerste spirituele ervaringen te krijgen. Die kunnen zeker zo indringend zijn dat men het gevoel van een speciale missie krijgt, er iets mee te moeten gaan doen in de wereld.

  Dus Rudolf Steiner waar heeft U het nu precies over: Uw eigen ervaringen? En/of de ervaringen die voor ons allen gelden? Namelijk dat het niet makkelijk is maar juist de opgave om er goed mee om te gaan?. Zover ik begrepen heb is het altijd al zo geweest sinds mensenheugenis. Er zijn altijd geslaagde wijzen geweest, onopvallende ingewijden, of vluchtelingen naar de eenzaamheid van een hermitage, een meditatiegrot, een klooster. De ene mens komt in een rol terecht als weg wijzend baken voor anderen, als spiritueel leraar. De andere blijft verborgen en integreert zijn visionaire ervaringen in het alledaagse leven.
  het ongemakkelijke van de twee “werelden” te verbinden is de weg, de vorm die het individu daarvoor vindt is een individuele schepping.

  Als we dat woord: DE INGEWIJDE nu eens konden vervangen, dat zou de situatie dichter bij huis brengen en minder afstand scheppen tussen alle stadia van spirituele ervaringen. Anders lijkt het altijd over iets te gaan wat ver weg ligt, bij anderen eerder dan bij onszelf.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s