De verschijning van Christus

We hebben het punt bereikt waarop de etherische Christus tussenbeide komt in het aardse leven en eerst voor een klein aantal mensen zichtbaar wordt als in een natuurlijke helderziendheid. Dan zal hij de komende drieduizend jaar voor steeds meer mensen zichtbaar worden. Dat moet komen, het is een natuurlijk gebeuren. Dat het komt, is net zo waar als dat de verworvenheden van de elektriciteit in de negentiende eeuw zijn gekomen.

Dat een bepaald aantal mensen de etherische Christus zal zien, de Damascus-gebeurtenis zal hebben, is waar. Maar het zal erom gaan dat de  mensen leren aandacht te schenken aan het moment waarop Christus hen nadert. Er zullen nog maar een paar decennia voorbijgaan, en voor mensen, vooral jongere mensen, zal het voorval komen – het bereidt zich nu al overal voor -: Iemand komt hier of daar, hij ervaart dit of dat. Als hij nu zijn blik scherper zou hebben gemaakt door zich bezig te houden met antroposofie, zou hij al kunnen opmerken dat er plotseling iemand om hem heen is, die komt om te helpen, om hem op het een of ander opmerkzaam te maken: dat Christus hem tegemoet komt – maar hij gelooft dat het een fysiek persoon is. Maar hij zal merken dat het een bovenzinnelijk wezen is aan het feit dat het meteen verdwijnt.

Menigeen zal ervaren als hij diepbedroefd, vol pijn stilletjes in zijn kamer zit en zich geen raad weet, dat de deur zal worden geopend: De etherische Christus zal verschijnen en troostende woorden tot hem spreken. Christus zal een levende troostbrenger voor de mensen zijn!

Het lijkt vandaag misschien nog grotesk, maar het is waar dat menig keer wanneer mensen bij elkaar zitten, het niet weten (Duits: nicht ein noch aus wissen), en zelfs als grote menigten bij elkaar zitten en wachten: dat ze dan de etherische Christus zullen zien! Daar zal hij zelf zijn, raad geven, ook zijn woord in vergaderingen brengen. We gaan zeker naar deze tijden. Dat is het positieve, dat zal ingrijpen in de menselijke ontwikkeling als een positief, constructief element.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 –  Das esoterische Christentum und  die geistige Führung der Menschheit – Basel, 1 oktober 1911 (bladzijde 93-94)

Zie ook: Verschijning van Christus

En ook: Alles wat ruimtelijk beperkt is, zal zijn betekenis verliezen