Sterren: Ze koekeloeren naar ons

We weten, want ik heb hier al  vaak de aandacht op deze dingen gevestigd, hoe de mens, wanneer hij door de poort van de dood is gegaan, de sterrenwerelden binnengaat. Wat we uiterlijk in fysieke zin sterren noemen, is slechts het uiterlijke teken voor spirituele werelden die naar ons beneden kijken, die echter overal bij de daden in de mensheidsontwikkeling meewerken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 238 – Esoterische  Betrachtungen karmischer Zusammenhänge – Dornach, 28 september 1924 ( bladzijde 168) 

Dit was de allerlaatste toespraak van Steiner, daarna heeft hij zich uitgeput en ziek te bedde begeven en is daar tot zijn dood op 30 maart 1925 gebleven.

P.S. De titel van dit citaat is uiteraard niet van Steiner, maar van mijzelf.