De impuls van Christus zal pas in een latere tijd geheel begrepen worden

De impuls van Christus was een zo grote, dat de mensheid hem slechts in zeer geringe mate begrepen heeft en dat hij pas in een latere tijd geheel begrepen zal worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 103 – DAS JOHANNES-EVANGELIUM – Hamburg, 30 mei 1908 (bladzijde 182)

Eerder geplaatst op 12 augustus 2015 (5 reacties)

Advertentie

16 gedachtes over “De impuls van Christus zal pas in een latere tijd geheel begrepen worden

  1. Bernard, de stellingen van Thomas Cowan zijn interessant, maar zijn steinercitaat, waarop hij één en ander baseert, is kwestieus en discutabel.

   Cowan in zijn videotoespraak:
   ” […] In 1918 na de Spaanse griep, die enorme pandemie van 1918, werd aan Rudolf Steiner gevraagd: ‘wat was dat’ en Steiner antwoordde: virussen zijn eenvoudigweg uitscheidingen van een giftige cel, virussen zijn stukje dna of rna met wat andere proteïnen; ze werden uit de cel gestoten, ze ontstaan wanneer de cel vergiftigd is. Ze veroorzaken niets. […] “

   Vervolgens houdt Cowan een betoog over het coronavirus. Maar in de hele steinerliteratuur kom je de termen virus, dna en rna niet tegen. Zoals Cowan het aan zijn toehoorderspubliek voorstelt heeft Steiner zich niet uitgedrukt. Steiner had in allerlei opzichten bij diverse onderwerpen wel over bacteriën en erfelijkheidmassa, over de achtergrond en zekere werkingen en functies daarvan. Voorts moet onderscheid worden gemaakt tussen bacteriën en virussen, ze hangen met elkaar samen, maar als organismen verschillen ze van elkaar.

   Literatuur

   Das Coronavirus
   Door kinderarts Georg Soldner
   Das Goetheanum, 12 maart 2020

   Het coronavirus
   Door kinderarts Georg Soldner
   Vertaald naar het Nederlands door Joep Eikenboom
   Das Goetheanum, 12 maart 2020

   Viren
   Enkelvoud: Das Virus
   AnthroWiki

   1. Haike

    Soldner beschrijft alleen maar wat een virus is, in het door jou geposte artikel. Hij constateert dat het Corona virus door de menselijke barrière is gekomen, niet hoe.

    Soldner wijst erop dat vele virussen afkomstig zijn uit het dierenrijk, en de manier waarop wij mensen, op verschrikkelijke manier omgaan met het leven van dieren, (overigens zijn er op youtube genoeg filmpjes te vinden van mensen die zich wél op een humane wijze inzetten voor dieren, denk daarbij aan iemand als Anna Breytenbach) en het leed wat dat teweeg brengt.

    Hij wijst erop dat we meestal alleen naar het fysieke aspect kijken, en niet naar het morele/humane. Die laatste vereist echter wel een Geestelijke inspannings(verplichting) die alleen op basis van vrijwillige wilskracht aangegaan kan worden door een ieder.

    Waarmee we uitkomen bij Cowan. Cowan heeft het over een ander oorzaak dan die Soldner noemt, daarmee is niet aangetoond dat hij een discutabel praatje houdt. Aan Steiner wordt gevraagd wat de Spaanse griep nou was, en hij beantwoord die vraag: een virus en wat het doet. Er wordt aan hem echter niet!! de vraag gesteld wat nou de oorzaak/bron is van de Spaanse griep

    Dat is een hele andere vraag die dus blijkbaar niet gesteld is aan Steiner, dus ook geen antwoord van Steiner.
    Cowan stelt die vraag blijkbaar wel, of aan zichzelf, of iemand heeft het hem gevraagd, dat is niet duidelijk in het youtube filmpje, maar hij duikt in de problematiek, in de wereldgeschiedenis en ontdekt paralellen. Wat daar discutabel aan is kan ik niet ontdekken.

    Dat Steiner de termen DNA en RNA niet gebruikt kan ook te maken hebben met het feit dat hij geen Arts was, en dat we daarnaast het hebben over een spraakgebruik van ruim 100 jaar geleden, Dat is niet iets waar zomaar aan voorbij kan worden gegaan, en wat hier op deze site ook al meerder malen naar voren is gekomen i.v.m. vertaalkwestie’s.

    Is het van Ita Wegman die wel Arts was, bekend dat ze dergelijk vakjargon bezigde? Waren die termen destijds al überhaupt bekend?

    Daarnaast heeft Thomas Cowan het op 2,20 min. in het filmpje het wel degelijk over: “vergiftige cellen wat we een virus noemen,” niet anders dus, wat Steiner door jou aangehaald, daarover zegt.
    Wetenschap, taal, en vakjargon, veranderd, uitdrukkingen komen en gaan, daar zijn we aan onderhevig, wereldwijd.

    Cowan haalt aan het einde van het betoog Steiner weer aan, waarbij hij tweemaal benadrukt dat het om een andere tijd gaat, hij noemt dan ook tweemaal het jaartal 1917, hij is daarmee verre van onzorgvuldig, of op slordigheden te betrappen.

    Cowan door zijn citaat uit 1917 van Steiner, en Soldner die wijst dat er niet alleen naar het fysieke aspect moet worden gekeken; ze komen op hetzelfde uit via andere uitgangspunten, namelijk dat er via morele/geestelijke/spirituele wegen de zaak onder de loep moet worden genomen.

 1. henri

  @ Haike

  “Dat Steiner de termen DNA en RNA niet gebruikt kan ook te maken hebben met het feit dat hij geen Arts was, en dat we daarnaast het hebben over een spraakgebruik van ruim 100 jaar geleden, Dat is niet iets waar zomaar aan voorbij kan worden gegaan, en wat hier op deze site ook al meerder malen naar voren is gekomen i.v.m. vertaalkwestie’s.”

  Inderdaad , en Steiner spreekt eig wel over DNA maar met andere woorden . En ergens anders spreekt hij over een soort draden ,strengen .

  Hij heeft het er oa over wanneer hij over de kiemende bevruchte eicel spreekt .
  Hier een citaat :”

  “Nu heeft men ontdekt , dat er moleculen zijn, die hoe gecompliceerder ze worden , hoe verder ze van de anorganische scheikunde afkomen in de organische scheikunde . Men kan zeggen dat het organische molecuul , het cel-molecuul uit een verbinding van zuurstof , stikstof ,waterstof en zwavel bestaat ‘ maar ze zij zeer gecompliceerd met elkaar verbonden ( DNA ) . En men beschouwt het als een succes van de natuurwetenschap, dat men er achter is gekomen hoe nu deze atomen in de uiterst gecompliceerde moleculen geplaatst zijn , men zegt wel dat het nog lang zal duren voordat we weten hoe alles precies geplaatst moet worden , zodat we een “levend” molecuul krijgen . Ja het geheim bestaat daaruit dat hoe organischer de stof wordt des te minder deze zich bindt ( scheikundig ) met een andere stof , des te chaotischer dwarrelen de stoffen door elkaar en het allersimpelste eiwitmolecuul is , als men het goed beschouwt , innerlijk amorf , het bestaat eigenlijk niet uit gecompliceerde moleculen , maar uit innerlijk verscheurde anorganische materie , die zich ontdaan heeft van de kristallisatiekrachten , eigenlijk krachten die de moleculen en atomen bijeen houden . Dat is al in de gewone orgaan-moleculen het geval en speciaal in het eiwit van e embryo-kiem . (…..) Daardoor, in dit chaotische eiwit treedt de mogelijkheid op, dat hierop de krachten van het hele universum – op dit eiwit – kunnen werken , zodat dit eiwit inderdaad een afdruk van alle kosmische krachten uit het hele universum kan krijgen . De chaos wordt geordend en dat zijn in de eerste plaats krachten die dan vormen van het ether- en astraallichaam plasticeren . DEZE ZIJN REEDS IN DE EICEL AANWEZIG , NOG VOORDAT ER VAN BEVRUCHTING SPRAKE IS , Door de bevruchting komen nog de vormen van het fysieke lichaam en het hulsel van het Ik erbij, dus de geestelijke gedaante van het Ik . “

  Zie de voordracht , 1 juli 1921 , GA205 , “Het ontwikkelingsproces van de mens deel I , vert uit het Duits door G Bordewijk, arts ) , nederlandstalige boek is helaas uitgeput .

  1. Haike

   Kijk aan,.. ander taalgebruik toont niet aan dat iets daardoor discutabel is, zeker niet met een tijdsmarge van 100 jaar daartussen…

 2. henri

  Over griep.

  Ivm griep gaan er vele onwaarheden rond door de wetenschap oa dat deze besmettelijk zou zijn en dgl , volgens de voordr van R Steiner berust dit op grote onwaarheid . Ik denk hierbij aan de zo overdreven ontsmettingen ( in China worden hele wijken platgespoten …) en de schadelijke gevolgen ervan ….om te zwijgen van de angstzaaierij door de zogen experten die het allemaal beter weten …en onderling steeds naar van mening verschillen als is het maar over het gebruik van de zogen mondmaskertjes …
  Even eeerst een korte toelichting .
  Steiner wijst erop in diverse voordr ( gezondheid en ziekte 1922-1923 ) dat , samengevat :
  Het griepvuil dat in ons lichaam huist is het gevolg van de werkzaamheid van het astrale lichaam , het astrale lichaam verdeelt en beweegt de (voedings)stoffen die wij tot ons nemen in het organisme , het wil altijd ‘in beweging zijn ‘ het is een lichaam met een volledige wijsheid in zich draagt . Nu kan dit astrale lichaam evenwel soms ook ‘dom’ worden , en doet zich voor bij mensen die bijv altijd zitten of veel teveel bewegen ( bv overdreven sporten ) .De opgenomen stoffen worden dan door zo een lui astraal lichaam verkeerd verdeeld naar organen waar ze niet thuishoren en hopen zich op en blijven hangen aan deze organen ( longen, strottenhoofd , hart …) , dit opgehoopt waterig- vuil veroorzaakt een geur die lijkt op knoflookgeur , een zwavel fosforachtige geur die een scherp reukorgaan kan waarnemen . Nu , aangezien de mens een waterzuil is die voor 90 % uit water bestaat komt dit vuil , dat oplost overal in het lichaam terecht .
  Nu maakt Steiner een vergelijking en gaat over naar het “ gevoel “, en verhaalt dat net zoals wij , als we kluisteren naar iemand met een ‘ schorre ‘ hese ‘vervelende stem men het benauwd kan krijgen bij het aanhoren daarvan , dat dat komt omdat wij degene die zo spreekt zelf ook ‘innerljk’ met onze spraakorgaan naspreken of meespreken .

  Nu citeer ik Steiner : “ Laten we nu ook eens aannemen dat we niet naar een ander luisteren en hem van binnen nadoen ,maar dat we , omdat we werkelijk wat medelijden voelen , bij een grieppatient zijn. Op die manier blijken we gevoelig te zijn . Die grieppatient heeft in zijn waterig deel een massa stoffen opgelost bij zich . Die opgeloste stoffen maken dat hij niet dat schone , levende water in zich heeft ….(..)Maar nu zit ik bij hem en onderga dat . Ik merk misschien niet dat ik in de uien – en knoflook-lucht van de grieppatient zit , omdat die geur helemaal niet zo sterk hoeft te zijn . Deze knoflooklucht nu , maakt dat zijn hoof dof wordt , omdat een bepaaldb orgaan in zijn hoofd , het “sensorium” ‘ niet behoorlijk van de nodige stoffen wordt voorzien. We hebben dat griep-vuil in ons, omdat we juist midden in ons hoofd een onverzorgd orgaan meedragen. In die lucht- wie fijn ruikt kan dat waarnemen- zit altijd wat van die ui of knoflook .Ja dat maken we ook van binnen mee .PRECIES ZOALS WE DE KRAKENDE EN GROMMENDE STEM VAN EEN ANDER ONDERGAAN EN MEEDOEN, ZO BELEVEN WE VAN BINNEN OOK DE UITWASEMINGEN VAN DE PATIENT ; DAARDOOR RAAKT ONS ASTRALE LICHAAM IN DE WAR .Dat maakt nu ook dat er in ons lichaam een toestand ontstaat waarin “uien en knoflook” gedijen; zo krijgen we griep . Dat heeft nog helemaal niets nmet bactierien en bacillen te maken ;/dat heeft alleen wat te maken met de verhouding van mens tot mens .IK HEB HELEMAAL DIE BACILLEN NIET NODIG , OPDAT DIE GRIEP VAN EEN ANDER OP ME OVERSLAAT .IK WORD ZELF , DOORDAT IK IN MIJN EIGEN WATERIGE DEEL MEEMAAK , WAT ER IN HET WATERIGE DEEL VAN DE PATIENT GAANDE IS , ZELF EEN GOEDE VOEDINGSBODEM VOOR DE BACILLEN .
  IK VERSCHAF MEZELF DIE BACILLEN : DAAR HOEFT EEN ANDER NIET MEE TE BOMBARDEREN . Het is zo dat als we de hele zaak overzien ,we toch de vraag : waardoor krijgen we een ziekte ? Op een zeer bepaalde maner moeten beantwoorden .We moeten zeggen : als iets ons schaadt worden we ziek . Maar ook bij ziekten van binnenuit is er iets dat ond beschadigt.Ons water beschadigd ons, dat water dat niet schoon is, waar allerlei stoffen in opgelost zijn , die eigenlijk verteerd hadden moeten zijn , dat beschadigt ons van binnen .

  (…) Degene , die beweert dat de ziekten ontstaan door deze diertjes dus bijv : griep komt van de griepbacil ( heden = griepvirus ? ) die is net zo wijs als iemand , die zou zeggen dat het regent omdat de kikkers kwaken . Natuurlijk , als het gaat regenen , beginnen de kikkers te kwaken omdat ze in het water zitten dat de invloed ondergaat van wat er in de regen werkzqqm is . De kikkes veroorzaken de regen niet . Zo veroorzaken de bacillen de griep niet , maar ze verschijnen daar waar de griep is , precies zoals de kikkers op onverklaarbare wijze te voorschijn komen als er regen in aantocht is . “ ( R Steiner , 1977 “Gezondheid en ziekte “ , 19Okt 1922- 10 febr 1923 )

  1. Haike

   Henri,

   Ik heb jouw reactie met het door jou daarin aangehaalde citaat van Steiner nog eens gelezen. Als ik dat zo lees dan heeft het ook te maken met een zekere gemoedsstemming waarin een mens verkeerd.

   Het doet me denken aan Rupert Sheldrake van oorsprong celbioloog maar hij houdt zich meer bezig met parapsychologie. Hij zoekt uit waarom postduiven thuiskomen, onder de meest bizarre omstandigheden, honden weten wanneer hun baas op weg is naar huis, terwijl die thuisreis kms’ en niet zichtbaar voor de hond aanvang neemt. enz.
   Hij haalt het begrip morfogenetisch veld weer uit de kast, en stelt dat er ook nog een heel andere weg is waarop informatie wordt overgedragen, m.a.w. als ik zorg dat mijn (gemoeds) stemming goed is, ik lekker in mijn vel zit, geen stress ervaar, niet teveel of te weinig beweeg, mijn astraallichaam minder snel in de war zal raken en ik minder ontvankelijk zal zijn voor Covig19 en aanverwante zaken..

 3. Haike

  Ik ga niet zeggen dat dit klopt, ik weet niet waar de foto’s en filmpjes vandaan komen en kan dat ook niet achterhalen. Het stukje waarin gesproken wordt over een corrupte medewerker die het virus aan de amerikanen duur wil verkopen daar kan ik niks over vinden, maar misschien zoek ik niet op de juiste plaats. Een bron geeft ze hier niet voor. Op het moment van dit schrijven heb ik ook pas deel 1 gezien, misschien dat in de latere delen nog dingen verklaard worden.

  Maar ik vind het wel interessant wat ze beweerd… en de informatie wil ik jullie niet onthouden.

  1. henri

   Het Coronavirus domineert op dit eigenste ogenblik de wereld. Hoewel er nog heel wat onbekende factoren zijn en het op zich voor Europeanen niet dodelijker of gevaarlijker is dan een normale griep, is het vooral de schaal en snelheid waarmee het virus zich verspreid onrustwekkend. Heel wat steden en landen nemen ondertussen al draconische maatregelen en complete hotels worden in quarantaine gezet. Als kers op de taart doken recentelijk dan ook enkele passages op uit het boek “The eyes of Darkness”, een thriller uit 1981 naar de hand van Dean Koontz. Hij zou, met angstaanjagende precisie, de uitbraak van het virus hebben voorspeld.

   http://www.lavieenc.fr/2020/02/29/de-corona-voorspelling-van-koontz/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s