Gepraat over “wetenschappelijke bewijzen”

Het heeft niets van doen met wetenschappelijkheid, als men het gepraat aanvoert dat, voordat de imaginatie of de inspiratie uit de bovenzinnelijke wereld toegepast wordt, deze eerst “wetenschappelijk bewezen” moet worden. Wat een wetenschappelijk bewijs is, moet men echter eerst wel weten. 

En degenen die tegenwoordig van de geesteswetenschap vaak eisen, dat zij zou moeten “bewijzen”, die laten daarmee slechts zien dat het wezen van bewijzen hen eigenlijk in werkelijkheid niet duidelijk is, want anders zouden ze moeten weten dat men alleen kan bewijzen, als men feiten terugvoert op andere, eenvoudige feiten. 

Zelfs in de wiskunde bewijst men zo dat men gecompliceerde zaken op eenvoudige, onbewijsbare axioma terugvoert. Datgene waaruit het bewijs gehaald wordt, moet eerst waargenomen worden. Waargenomen kan het geestelijke echter alleen als we eerst het bovenzintuiglijke, het geestelijke in onszelf tot bewustzijn brengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 255b – Die Anthroposophie und ihre Gegner – Bazel, 2 december 1920 (bladzijde 178)

Eerder geplaatst op 29 juli 2015  (6 reacties)

Zie ook: Feiten kan men niet bewijzen