Waarom komen juist scherpe denkers vaak zo moeilijk tot helderziendheid? – 1 (van 4)

Er zijn in de huidige tijd scherpe denkers, die kunnen met hun verstand de geesteswetenschappelijke wereldbeschouwing inzien. Waarom komen juist deze vaak zo moeilijk tot helderzien? – Relatief gemakkelijk is het juist voor degenen, die geen scherpe denkers zijn, om tot visionaire helderziendheid te komen, terwijl het moeilijk is voor de scherpe denkers om tot helderziendheid te komen. Hier is haarscherp het obstakel aanwezig, waar zich een zekere gemaskeerde hoogmoed doet gelden. Er bestaat immers nauwelijks iets dat de hoogmoed zo zeer aanwakkert als een niet door het denken verlicht helderzien, en dat is daarom zo bijzonder gevaarlijk, omdat de persoon in de regel helemaal niet weet dat hij hoogmoedig is, maar zich zelfs voor deemoedig houdt. Hij weet in het geheel niet te beoordelen, wat voor een enorme hoogmoed het is om het denkwerk van de mensen gering te achten en op bepaalde ingevingen de grootste waarde te leggen. Daarin steekt een gemaskeerde hoogmoed, die ontzaglijk is.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 117 – Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien – Stuttgart, 13 november 1909 (bladzijde 86-87)

Eerder geplaatst op 4 juli 2015  (4 reacties)