Blind na de dood – 1 (van 2)

Als u hier tussen geboorte en dood geen weten over de bovenzinnelijke wereld ontwikkelt, dan betekent dat voor het bestaan in de bovenzinnelijke wereld tussen dood en nieuwe geboorte een blind zijn, zoals het ontbreken van ogen in het lichamelijke organisme een blind zijn betekent. Wanneer men hier op aarde geen weten van de bovenzinnelijke wereld ontwikkelt, dan treedt men een wereld binnen waarin men niets ziet, maar waarin men zich slechts voorttasten kan.

Dat is de ontzaglijke smart, die, ik zou willen zeggen, als de tegenhanger van de materialistische tijd verschijnt voor degene die tegenwoordig op de juiste wijze in de geestelijke wereld helderziend kan waarnemen. Hij ziet hoe op aarde de mensen in het materialisme vervallen. Hij weet echter ook wat dit vervallen in het materialisme voor het geestelijke bestaan betekent, hij weet dat het een ogen uitsteken is, dat het betekent dat de mensen in het bestaan dat hun na de dood wacht, alleen maar tasten kunnen.

In vroegere tijden van de mensheidsontwikkeling, toen er een instinctief weten van de bovenzinnelijke wereld was, traden de mensen door de poort van de dood waarbij ze zien konden. Dit oude instinctieve weten is uitgedoofd. Tegenwoordig moet geestelijk weten bewust verworven worden, let wel: geestelijk weten, niet helderziendheid! Ik heb altijd benadrukt: Helderziendheid kan ook verworven worden, maar dat is het niet waar het op aankomt, maar op het begrijpen van wat door het helderziende onderzoek tot stand komt, door het gewone gezonde mensenverstand, want het kan daardoor begrepen worden.

 Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 219 – Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt – Dornach, 15 december 1922 (bladzijde 70-71)

Eerder geplaatst op 1 juli 2015 

19 gedachtes over “Blind na de dood – 1 (van 2)

 1. henri

  “….. die tegenwoordig in de wetenschap van de inwijding ziet. ”

  Ik vindt dit in eerste instantie heel moeilijk vertaald , misschien is het wel letterlijk ,naar een beetje te letterlijk;en daardoor onduidelijk , en zeker voor de leek, die gaat hier niets van begrijpen .
  Ik zou het vertalen door :
  “.. die tegenwoordig middels de wetenschap van de inwijding schouwt , of kan schouwen . “

  1. In het Duits staat er: ‘der heute in die Initiationswissenschaft richtig hineinschaut.’ Ik vind mijn vertaling inderdaad niet goed, maar ook in het Duits is het in feite een wat rare zin. Ik denk dat ook voor een Duitstalige leek dit tamelijk onbegrijpelijk is.
   Het woord ‘schouwen’ is ook niet ideaal, dit is een woord dat in het Nederlands wat ouderwets is en zelden of nooit wordt gebruikt. Misschien moet ik maar helemaal van de letterlijke vertaling afwijken en er van maken: ‘die tegenwoordig op de juiste wijze in de geestelijke wereld kan waarnemen.’ Wat denk je ervan?

   1. henri

    Hoi Ridzerd,
    “Die tegenwoordig op de juiste wijze in de geestelijke wereld kan waarnemen.” Is voor mij wel een betere vertaling .
    Is eig hetzelfde als schouwen , mij persoonlijk stoort dit woord nu eig niet , je kan ook ‘helderzien of helder waarnemen ’ gebruiken . Nu , ik moest wel zelf de gehele zin een paar keer herlezen , ook de woorden , de ‘tegenhanger van de materialistische tijd ‘ maken het misschien nog een beetje moeilijker , een leek gaat niet direct hierbij aan het leven na de dood gaan denken …Daarom dacht ik even , hoe zoe iemand dit nu u verstaan die hiermee helemaal niet vertrouwd is ,daarom mijn eerste reaktie .

   2. Haike

    Weliswaar vraag je het niet aan mij, maar dat leest bij mij ook een stuk soepeler en komt inderdaad ook begrijpelijker bij me over. 😇 En ik weet veel minder van de zaken af dan Henri, maar het punt van leek ben ik denk ik wel voorbij. Dus ook bij de “niet leek” (ik) slaat het beter aan.

    En dan kan er ook nog mee spelen wat ik onlangs ook naar voren bracht dat de notulist/stenograaf het ongelukkig heeft opgeschreven. Of is dit een geschreven tekst van Steiner zelf?

   3. Henri, ik maak er dan maar van: ‘die tegenwoordig op de juiste wijze in de geestelijke wereld helderziend kan waarnemen.’ De woorden ‘tegenhanger van de materialistische tijd’ is voor mij gevoelsmatig goed te begrijpen, maar als ik er over ga nadenken, wordt het voor mij moeilijker. In plaats van het woord ‘tegenhanger’ zou men ook kunnen zeggen ‘keerzijde’ Maar goed, ik ga niet overal erg lang mee ompielen, want dat vergt veel te veel tijd.

   4. Inderdaad Haike, de tekst is door een stenograaf opgetekend, dus het kan best zijn dat Steiner het niet exact zo gezegd heeft.

   5. Haike

    Dan zou het best eens zo kunnen zijn dat je 105 jaar later alsnog een verbetering doorvoert. 👍

   6. Haike

    Igor Strawinsky schijnt de volgende uitspraak gedaan te hebben: “Ik heb geen tijd om te haasten” 🙃

 2. Beste Ridzert, je tweede minder letterlijke vertaling klinkt wel beter, maar mijns inziens geeft dat niet weer wat eigenlijk bedoelt is. Daarvoor moet je op de teneur van zijn voorafgaande betoog letten nl, dat het niet om helderziendheid gaat bij de moderne mens maar geestelijk weten, dat hij zich middels de inwijdingswetenschap als onderdeel van de geesteswetenschap moet verwerven om na de dood in de geestelijke wereld te kunnen zien. Dus ‘je verdiepen in de wetenschap van de inwijding’ en niet ‘op de juiste wijze waarnemen in de geestelijke wereld’. Ik doel hier natuurlijk op de betekenis van de zin en niet of die wel of niet letterlijk vertaald is.
  De oude, nog met instinctieve helderziendheid begiftigde mens kon na de poort van de dood bij wijze van spreken gewoon door lopen; hij zag bij zijn leven op aarde al in de geestelijke wereld en bleef dat doen nadat hij zijn lichaam verliet.
  Tsja, wij moeten gewoon aan de dak willen wij t.z.t. niet blind hoeven rondtasten.
  Hartelijke groet,
  Walter van Nus

  1. Walter, dat het om geestelijk weten en begrijpen gaat en niet om helderziendheid, dat staat ook duidelijk in het citaat. Met de zin: ‘Dat is de ontzaglijke smart, die, ik zou willen zeggen, als de tegenhanger van de materialistische tijd verschijnt voor degene die tegenwoordig op de juiste wijze in de geestelijke wereld helderziend kan waarnemen’ bedoelt Steiner dat het een ontzaglijke smart is voor degene die wèl in de geestelijke wereld kan waarnemen, in dit geval hijzelf dus. Die smart is dat de helderziende ziet hoe de mensen na de dood als blinden rondtasten. Hartelijke groet, Ridzerd

 3. Maar dat staat er niet, er staat: ‘wer richtig in die Initiationswissenschaft hineinschaut’ , dus ‘wie echt in de inwijdindingswetenschap kijkt’ en niet ‘in de geestelijke wereld’. Dus, zo vat ik het op, dat ook de ingewijde maar niet helderziende, die smart die de keerzijde van het weten, het ingewijd zijn is, beleeft. En ik kan je verzekeren dat het vermoeden alleen al pijn doet, dat hen die je lief hebt dat misschien wel overkomt.
  Het gaat er uiteraard niet om het met alle geweld beter te willen weten; het gaat om het goede begrip van de tekst te bevorderen en daaraan wilde ik bijdragen.
  Maar al verschillen we van mening, linksom of rechtsom, de smart blijft.
  Hartelijke groet, Walter.

  1. Haike

   Is inwijdigswetenschap niet een onderdeel van de Geestelijke wereld?

   Mij is namelijk bekend uit eerste hand dat twee personen los en onafhankelijk van elkaar een derde ontmoeten (dus niet op hetzelfde moment) en hem vertellen dat hij al meerdere malen gevraagd is om een BDE mee te maken opdat hij daarna ingewijd terug kan komen..

   1. henri

    Ik denk er ook zo over . In het begin van het Lukasevangelie verduidelijkt Steiner de woorden helderzienden en ingewijden , ook met tegenwoordig , en de helderzienden ( of ook zelfzieners genoemd ) zijn zij die imaginatieve waarnemingen deden …maar/ en tevens ook “ dienaren van het Woord konden zijn als zij deze imaginaties konden uitleggen op/ inspiratieve wijze . Darentegen ,ingewijden, zijn hoger en zijn zij die kunnen boven de inspiratie ook nog opstijgen kunnen tot de intuitie ,
    Dus “ wie in de inwijdingsgeesteswetenschap kijkt “ , heeft de nieuwe helderziendheid tov de oude helderziendheid die berust op imaginaties en op hun eigen vaak , niet altijd .onbetrouwbaar kunnen zijn

 4. Zwerver

  Als je geïnitieerd bent dan ben je een ingewijde. Je wéét reeds. En in dat weten weet je ook dat je schouwt. Schouwen is m.i. het mooiste woord als het over de geestelijke wereld gaat. Zie ook het woord ‘toeschouwen’. Dat verwijst naar ‘in stilte toe kijken’.

  En waar gaat het dan over? Over onze geestelijke ogen. Om de betekenis daar van te weten moet je weer geïnitieerd zijn.

  Helderziend vind ik dan weer een begrip wat ik zou mijden. Het riekt naar paragnosten en waarzeggers. Maar helderziendheid is dan ook niet waar het op aan komt.

  Het weten van de bovenzinnelijke wereld gaat niet zomaar. Ik kan me voorstellen dat men na de dood als een blinde rond loopt. Maar in het dagdagelijkse leven loopt de innerlijke toeschouwer al met je mee! Ieder mens heeft dus al het talent om te ‘schouwen’ in je werk, op school, privé enz. Het punt is: deze innerlijke toeschouwer overschreeuw je zelf met je perceptie.

  Het kenmerk van de innerlijke toeschouwer is stilte, kalmte, rust, stoïcijns. De innerlijke toeschouwer wil nooit zijn gelijk halen, dat wil alleen je perceptie maar. Je bent dus zelf je grootste vijand bij het ontdekken van het schouwen in de geestelijke wereld.

   1. Zwerver

    John, ik quote een stukje: “Nu waren er in dezelfde broederschap als die van hen ook
    anderen die helderziend waren, zonder dat ze daarbij ook konden begrijpen wat ze schouwden. Zij vertelden de ingewijden wat ze zagen en die legden het hen uit. De adepten, als derde soort esoterici, waren vervolgens in staat om wat door de helderzienden was geschouwd en door de ingewijden was uitgelegd, praktisch te realiseren.”

    —————————-

    Helderzienden hebben het over wát ze schouwen.
    De toeschouwer (in ons) heeft het over het schouwen zelf. (onzichtbaar)

    Dus dat Steiner zegt dat het niet op helderziendheid aan komt kan ik billijken. Vanuit het schouwen zelf kan een mens tot verstandelijk begrijpen komen. Maar ook dat verstandelijk begrijpen vergt dan ook nog veel werk en passie.

   2. Zwerver, een andere quote uit dezelfde voordracht (bladzijde 3, 2e alinea):

    Uit: Esoterische voordracht; Stuttgart, 15 september 1907; Rudolf Steiner (bladzijde 3)

    ” […] Er bestond werkelijk een wonderschone samenwerking in deze oudste broederschappen. Er heerste daar een wederzijdse liefde en tolerantie, een vertrouwen, zo groot als vandaag de dag helemaal niet meer mogelijk is, als zelfs nauwelijks iemand zich nog maar kan voorstellen. Onze tijd is veel te egoïstisch, liefdeloos en wantrouwend, dat zoiets mogelijk zou zijn. Tegenwoordig is daarom een ingewijde ook steeds tot op zekere hoogte helderziend en omgekeerd, het is zelfs niet mogelijk om de mensen tegenwoordig op een andere manier te scholen. […] “

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s