Wat hier abstract is, is daar boven een wezen

Op de aarde bestrijden partijen elkaar; ze proberen een groep mensen met een abstract programma samen te houden. […] In de geestelijke wereld bestaan er geen abstracties, en de partijen leven in abstracties. Daar boven bestaan er slechts wezens. Daar boven kan men zich niet tot een partijprogramma bekennen, maar daar kan men aanhanger van deze of gene wezens, deze of gene hiërarchie zijn. Men kan daar niet met zijn intellect een programma aanhangen, dat bestaat daar niet; […] Wat hier abstract is, is daar boven een wezen, dat wil zeggen, het abstracte is hier slechts een schaduw van het wezenlijke daar boven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 199 – Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung – Dornach, 6 augustus 1920 (bladzijde 23-24)

Eerder geplaatst op 25 april 2015  

Advertentie

3 gedachtes over “Wat hier abstract is, is daar boven een wezen

 1. henricusdandolo

  Bedankt Ridzert voor het aangeven van het begrip wezenlijk. Ik had daar een stukje van in mijn boek behandeld waarvan dit fragment

  Wezenlijk
  Het woord ‘wezenlijk’ wordt vaak gebruikt zonder de werkelijke betekenis ervan te beseffen. Taalkundig is het de aanduiding van het ‘bestaan’, van het ‘Zijn’. In de betekenis van het ‘essentiële’ (essentie, hetgeen iets maakt tot wat het is) hoort het dan ook ook te worden gebruikt. Omdat we alleen over taal en woorden kunnen beschikken die afgeleid zijn van het materiële, proberen we toch zo dicht mogelijk bij de essentie van het geestelijke te komen en duiden we er mee aan dat het een geestelijk wezen betreft waarover we spreken. Daarmee bevinden we ons direct in een verhouding met de geestelijke wereld, zoals we dat ook doen wanneer we in een innerlijke dialoog ons met het denken in de gedachtewereld uiteenzetten. Het woord ‘wezen’ is echter niet meer zo maar als vanzelfsprekend te gebruiken omdat het binnen het vervlakken van onze taal een soort ‘spooky’ associatie opwekt. We spreken over geestelijke realiteit, maar het woord ’realiteit ’mist het karakter van het werkwoord dat het woord ’wezen’ of ‘zijn’ wel in zich draagt. We beleven het wezenlijke van iets ook eigenlijk als iets wat niet meer materialistisch te omschrijven valt. Wij hebben b.v. bij iemand die ons door een prachtige zangstem ontroert, geen enkele associatie met het begrip van de stembanden die daarbij toch een grote rol spelen. Het is het wezen van de stem wat ons raakt. Weliswaar kun je zonder stem-banden niet zingen, maar ze zijn voor ons als luisteraar in onze beleving van de stem volslagen onwezenlijk. Het is de klank die ons ontroert. Voor de onderzoekende anatoom zijn de stembanden zeer wezenlijk als het orgaan wat ons als mens ten dienste staat als uitdrukkingsmogelijkheid. Iedere verbinding die we denkend, oftewel geestelijk leggen met de zijns-wereld, verbindt ons met de geestwereld. We leven voortdurend in een geestelijke wereld met een bewustzijn ontleend aan de fysieke wereld. Alleen tijdens onze slaap is er voor onze ziel op het fysieke plan geen bewustzijn, we kunnen alleen wakker worden door het fysieke. Na de dood wordt ons bewustzijn ontleend, respectievelijk geschonken door een andere substantie, de geestelijke wereld, dat wil zeggen door de geest-substantie van wezens die voor ons uiterlijke leven nu verborgen zijn.
  Steiner:Als we door de poort van de dood zijn gegaan, leven we als het ware op in die geestelijke wereld. Wanneer we ons etherlichaam afleggen, verbindt het engel-wezen, wat bij ons hoort, zich met andere wezens uit de engel hiërarchie.
  En het is door deze aansluiting dat wij ons volkomen opgenomen voelen in de engelwereld. We voelen die wereld in ons, we beleven het als een innerlijke ervaring, bovendien zijn er natuurlijk ook uiterlijke belevingen die wij daaraan ondervinden. Dit doordrenkt zijn met de wereld van de engelen, maakt mogelijk dat we in relatie treden met andere onbelichaamden, met andere mensen die eerder door de poort van de dood zijn gegaan. Ik zou willen zeggen: zoals onze zintuigen hier de uiterlijke wereld overbrengen, zo wordt door het ingebed zijn, in de wereld van de engelen, onze betrekkingen met de geestelijke wezens overgebracht, en ook de betrekkingen met de mensen die we in de geestelijke wereld aantreffen. En zoals we hier, in de fysieke wereld, afhankelijk zijn van de omstandigheden van die fysieke wereld, en op een of andere wijze een organisme ontwikkelen, zo ontwikkelen we in zekere zin in de geestelijke wereld een geestelijk organisme. Dit is, wat wordt veroorzaakt door dit netwerk van engel-substantie. Hoe dit net, van engelsubstantie zich vormt, dat hangt af van hoe wij ons in de geestelijke wereld kunnen inleven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s