Vroomheid en vroege dood

Voor het helderziende bewustzijn is het bijzonder interessant te zien, hoe het eigenlijk aan jonge vroeg gestorven zielen te danken is, als de mensen in het uiterlijke fysieke leven een zekere vroomheid, een zekere neiging tot vroomheid gevoelen. Want dat zeggen hun de vroeg gestorven zielen. Ontzaglijk veel wordt met betrekking tot vroomheid beïnvloed door de boodschappen van jong overleden zielen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 181 – Erdensterben und Weltenleben, Anthroposophische Lebensgaben, Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft – Berlijn, 5 februari 1918 (bladzijde 61)

Eerder geplaatst op 11 april 2015