Angst voor bacillen (1 van 2)

In onze tijd is er een angst die vergelijkbaar is met de middeleeuwse angst voor spoken. Dit is de hedendaagse angst voor de bacillen. Deze twee toestanden van angst zijn feitelijk hetzelfde. Ze zijn in zover hetzelfde dat ze passen bij de twee tijden, de middeleeuwen en de moderne tijd. De middeleeuwen hadden een zeker geloof in de geestelijke wereld; daardoor was er vanzelfsprekend angst voor de geestelijke wezens. De moderne tijd heeft dit geloof in de spirituele wereld verloren, ze gelooft in het materiële, dus is er angst voor materiële wezens, zelfs als deze zo klein zijn. 

Een onderscheid zou objectief hoogstens kunnen worden gevonden in het feit dat de spoken tot op zekere hoogte zelfstandige (Duits: anständige) wezens zijn in vergelijking met de kleine bacillen, die geenszins echt zodanig van aard zijn dat men werkelijk even erg bevreesd voor hen zou kunnen zijn als voor een spook. 

Dit betekent natuurlijk niet dat voor de bacillen moet worden gezorgd en dat het goed is om als het ware samen te leven met bacillen. Dat moet beslist niet gezegd worden. Maar het is ook niet in tegenspraak met wat er werd gezegd, want bacillen zijn er zeker, maar geesten zijn er ook. Voor degenen die werkelijk in de geestelijke wereld geloven, is er met betrekking tot de realiteit geen verschil.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 154 – Wie  erwirbt man sich Verständnis für die  geistige Welt? – Bazel, 5 mei 1914 (bladzijde 46)