Destructieve krachten

De duivel is het wezen dat in de toekomst de drager van de cultuur zal zijn en moet zijn. Het is een bittere, maar belangrijke waarheid, dat zich in de loop van de cultuur in de toekomst destructieve krachten moeten mengen. In het bijzonder – en daarover zal ik morgen spreken – zullen zich destructieve krachten, als de zaak niet op een verstandige manier wordt geleid, in alle opvoeding mengen, vooral in de opvoeding van kinderen. Maar ook in het hele sociale samenleven van mensen zullen zich steeds meer en meer vanwege de algemene cultuur, vanwege de gewoonten, vanwege de emoties van de mensen, destructieve krachten mengen, krachten die boven alles de verhoudingen tussen de mensen steeds meer zullen vernietigen.

De mens zou ernaar moeten streven het woord van Christus te realiseren: “Waar twee of drie verenigd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” Maar de technische, commerciële cultuur maakt dit niet tot waarheid, maar het andere: Waar twee of meer in mijn naam ruziemaken en vechten en elkaar bestrijden, daar ben ik in hun midden. – En dat zal steeds meer in het sociale leven binnenkomen en hierdoor is er in het algemeen de moeilijkheid om waarheden in te voeren die de mensen vandaag de dag samenbrengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA177 – Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Dornach, 6 oktober 1917 (bladzijde 78)

Advertentie

12 gedachtes over “Destructieve krachten

 1. Joost van Rije

  Deze zinsnede begrijp ik niet: ‘Waar twee of meer in mijn naam ruziemaken en vechten en elkaar bestrijden, daar ben ik in hun midden.’ Ik zou zeggen: ‘…ben ik niet in hun midden.’

  1. Bernard

   Een heel interessante uitspraak, die tegenwoordig zeer herkenbaar is!
   Is GA177 ook in het Nederlands vertaald? En zo ja: welke titel?

 2. Joost, in deze zinsnede doelt Steiner niet op Christus, maar op de duivel. Ik heb een zin die voorafgaat aan deze tekst weggelaten. Misschien had ik die toch beter wel kunnen vertalen en erbij zetten. Deze zin is: Aber dieser Teufel ist schon dasjenige Wesen, das der Träger der
  Kultur der Zukunft sein wird und sein muß. Es ist eine herbe, aber eine wichtige Wahrheit.

  1. Joost van Rije

   Zo wordt het inderdaad wel begrijpelijk. Lastige, dat citeren. Een citaat is als een losgesneden lichaamsdeel. Je kunt het alleen begrijpen in zijn context.

   1. Joost, ik heb die zin nu toch maar vertaald en eraan toegevoegd. De lezers zullen zich bij die zin dan wel afvragen: Waarom moet de duivel de drager van de cultuur in de toekomst zijn?
    Dan zou ik nog veel meer moeten vertalen uit deze voordracht, maar dat wordt me te veel.
    Maar kortweg gezegd komt het erop neer dat de mens door de tegenwerking van de duivel veel sterkere krachten zal en moet verwerven dan de mens zou krijgen als deze tegenwerking er niet zou zijn. De mens moet dus in vrijheid tot het goede komen. Als er geen keuze mogelijkheid zou zijn tussen goed en kwaad, zou vrijheid ook niet bestaan.

  2. Joost van Rije

   Hier het eerste stukje van deel 3 van een serie artikelen uit Apocalyps Nu! Dus gewoon copy paste. Ik zal straks ook de link geven.

   De triomf van Ahrimans komende incarnatie (1e deel).

   In een eerder geplaatst artikel (1) is redelijk uitvoerig ingegaan op uitspraken van Rudolf Steiner betreffende de strijd van Michael met de Draak en de val van de geesten der duisternis op aarde na de overwinning van Michael in de hemelse gewesten. Dit vond zijn culminatie in het jaar 1879, het moment waarop aartsengel Michael tijdgeest werd en een eerste spiegeling van dat feit vond tussen 1914-1917 op aarde plaats. Heel summier is aangegeven, dat dit door enkele mensen herkend is in het verloop van de 20e eeuw. (1)
   In ieder geval werd en wordt dit geweten door bepaalde occulte broederschappen, die zich inzetten om tot een nieuwe wereldorde te komen, die voorbijgaat aan de nieuwe openbaring van Christus die ook in de 20e eeuw begonnen is. (2) Gezegd werd, dat zowel de Draak als zijn engelen op aarde gevallen zijn. In het voorgaande artikel (1) is voornamelijk ingegaan op de gevallen engelen en hoe ze inspirerend en incorporerend door het bewustzijn van individuen en groepen mensen heen gewerkt hebben en nog werken. Met name in het Bolsjewisme, het Nazisme en door de ingewijden van de katholieke kerk, -de Jezuïeten was dit het geval.
   Nu zal het de taak zijn om te onderzoeken hoe het met de val op aarde van de Draak zelf gesteld is. Is deze val al geschiedenis of staat ons deze nog te wachten? In het verloop van deze beschouwingen wordt zo goed als mogelijk is aandacht geschonken aan een aspect van de Draak, namelijk Ahriman of Satan.(4)
   Hele legioenen van gevallen engelen bevolken nu reeds de aarde, werkend door mensen heen (1) en deze geesten zijn georganiseerd bezig de infrastructuur(3) te scheppen, die het mogelijk zal maken dat Ahriman werkelijk in een lichaam van vlees en bloed zal kunnen incarneren als een aspect van de Draak. (4)
   De nodige citaten van Steiner die dit alles voorzag zullen erbij gehaald worden (4) en we moeten ook ingaan op de voorwaarden, op de optimale omstandigheden waaronder zo’n incarnatie zich vanuit het gezichtspunt van dat wezen zou kunnen voltrekken. Steiner noemt dit meermaals de triomf van Ahrimans komende incarnatie.

   1. Joost van Rije

    Dus is het zaak ook werkelijke gemeenschappen te vormen, waarin het woord van Christus wordt gerealiseerd: “Waar twee of drie verenigd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s