Het kwaad is slechts een verplaatst goed

We moeten niet het kwaad verwerpen, maar het opnemen en het ten goede gebruiken. De woede van een leeuw is slechts zo lang slecht als hij door de leeuw egoïstisch gebruikt wordt; zou een heerser zich deze woede kunnen eigen maken en daarmee welzijnsinstellingen maken, dan zou het goed zijn. Daarom is het slechte als niet-werkelijkheid te beschouwen. Er is geen kwaad. Het kwaad is slechts een verplaatst goed.

 Bron: Rudolf Steiner – GA 264 – Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 – 1914 (bladzijde 188)

Zie ook: Het kwaad is het van een ander plan naar beneden verplaatste goede

Eerder geplaatst op 14 januari 2015