De weldaad van het karma (2 – slot)  

Als de mogelijkheid om boven de fouten uit te stijgen er niet zou zijn, dan zou de mens tenslotte in zijn fouten verzinken. Daarom is de weldaad van het karma gekomen. Wat betekent deze weldaad voor de mensen? Is karma iets waarvoor de mens bevreesd zou moeten zijn, waarvoor de mens zou moeten huiveren? Nee! Karma is een macht waarvoor de mens eigenlijk de wereldordening dankbaar zou moeten zijn. Want karma zegt ons: Heb je een fout begaan – God laat zich niet bespotten! Wat je gezaaid hebt, moet je ook oogsten. Deze fout veroorzaakt dat je hem verbeteren moet; dan heb je hem uit je karma verdelgd en kun je weer een stuk voorwaarts gaan. Zonder karma zou onze vooruitgang in de menselijke levensloop onmogelijk zijn. Karma bewijst ons de weldaad, dat we elke fout weer goed moeten maken, dat we alles wat wij verkeerd (Duits: rückwarts) gedaan hebben, weer teniet moeten doen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 107 – Geisteswissenschaftliche Menschenkunde – Berlijn, 22 maart 1909 (bladzijde 246)

 Eerder geplaatst op 2 januari 2015