Vooruitgang door vele levens

Hoe vaker de mens op aarde verschijnt, hoe sterker zijn karakter wordt, hoe fijner geweten hij verkrijgt, hoe groter en talrijker zijn talenten en krachten worden.

 Bron: Rudolf Steiner – GA 55 – Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben – Berlijn, 31 januari 1907 (bladzijde 142)

 Eerder geplaatst op 2 december 2014