Wat gebeuren moet, dat zal gebeuren

Zoals eens de tijd rijp was om de copernicaanse wereldbeschouwing op te nemen, zo is nu de tijd rijp geworden om de leer van reïncarnatie en karma in het algemene bewustzijn van de mensheid te brengen. Wat in het verloop van de mensheidsontwikkeling moet gebeuren, dat zal gebeuren, hoeveel machten daar ook tegen mogen opstaan. Met reïncarnatie en karma, met het werkelijk begrijpen van reïncarnatie en karma zullen alle andere dingen vanzelf duidelijk worden. De andere dingen worden begrijpelijk door het licht dat uitstraalt van reïncarnatie en karma.

Bron: Rudolf Steiner – Reïncarnatie en karma (bladzijde 103) – Uitgeverij Vrij Geestesleven – Vertaling: H. Beran-Muller van Brakel

Bron: Rudolf Steiner – GA 135 – Wiederverkörperung und Karma – Berlijn, 5 maart 1912 (bladzijde 63)

Eerder geplaatst op 25 november 2014

12 gedachtes over “Wat gebeuren moet, dat zal gebeuren

 1. Haike

  Vanuit mijn denken kan ik niet zeggen Steiner heeft hierin gelijk of ongelijk, daarnaast zou ik mezelf als uitermate arrogant ervaren als ik dat deed. En dat heeft niks te maken met een verering van Steiner of niet durven tegenspreken….

  Maar vanuit mijn gevoel zeg ik dit zou best eens kunnen kloppen. Want wat voor een zin zou het überhaupt hebben om hier rond te lopen, dingen te doen, als het daarna toch allemaal ophoud?? Bij mijn weten raakt dat kant nog wal.

 2. Bernard

  De vraag is natuurlijk wanneer de tijd rijp is geworden om de leer van reïncarnatie en karma in het algemene bewustzijn van de mensheid te brengen. In 1912 was dat blijkbaar nog niet zo, anders zouden we daar 100 jaar later wel iets van waargenomen hebben . . . .

  1. Haike

   Dat is ook maar hoe je er tegenaan wil kijken Bernard. Je kunt een beukennootje eindeloos gaan bewaren voor je het plant omdat je van mening bent dat het nog steeds niet de juiste tijd is. Daar komt bij dat als je hem plant hij niet 24 uur daarna niet een boom is die je niet meer kan omarmen vanwege zijn grote. Dat plantje moet in den beginne wel verzorgt en gevoed worden.

   Daarnaast denk ik persoonlijk dat Steiner er überhaupt niet over begonnen zou zijn als de tijd er niet rijp voor zou zijn….

 3. henri

  Nu, men zegt dat de kerk verantwoordlijk is voor het verdwijnen van de karma en reincarnatieleer , en dat neem ik ook aan , en Steienr zegt als die leer er terug algemeen is dan zal alles wel veel/duidelijker worden , oke ..
  Maar in de islam is die leer van karma er wel en nu kan ik werkelijk niet zeggen dat het daar allemaal veel duidelijker is en er bijgevolg beter aan toe gaat , integendeel , ze zijn daar niog sterker gebrainwahed ,vandaag de dag dan wij het hier in onze contreien geweest zijn door de kerk .

  1. Haike

   Volgens mij niet de Kerk, maar de Rooms Katholieke Kerk dat is nogal een verschil… Ik weet niet wie er sterker gebrainwashed is, want met het eruit slaan van het reïncarnatie principe is de mensheidsontwikkeling in Europa in elk geval ook achteruit geworpen, zo ook met het vernietigen van de orde van de Tempeliers in de Middeleeuwen.

   1. henri

    Met de kerk bedoel ik alles wat te maken heeft met de geloofstromingen , nl katolieken en protestanten en hun onderlinge verschillen en ook orthodoxen etc …met deze stromingen en godsdiensten kan er nooit een betere werels komen en het accepteren van karma en reincarnatie kan dan wel tot inzicht leiden zoals Steiner hierboven bedoelt en dat de dingn dan wel begrijpelijk gaan worden ,doch alleen een geesteswetenschap kan de mesn tot zelfrealisatie brengen en nie een blijven hangen in een of andere gosdienst .

   2. Haike

    Als je het hebt over het afschaffen van het reïncarnatieleer, principe, zienswijze, of hoe je dat noemen wilt dan komt het bij nogal ongenuanceerd over als je dan naar de Kerk wijst. Dat was de Rooms-Katholieke Kerk, met tegelijker tijd afschaffen van de menselijke Geest en dat is nogal een verschil. Nu scheer je alles over een kam. Die beslissing is immens geweest, groots, en ingrijpend, het is daarmee nogal een beschuldiging die je uit…

    Ik denk dat je zo iemand als Franciscus nu gewoon onterecht beschuldigd, dat die orde later na zijn dood van de rails af is gelopen, kan je hem niet verwijten.

    Jij haalt nu de Islam aan en ik denk ook dat je daar heel serieus doch oprecht naar moet kijken, maar ik heb altijd begrepen dat als de Antroposofie een vijand heeft, dat de Jezuïeten zijn en niet de Islam.

    https://www.wanttoknow.nl/overige/ignatius-het-judaisme-en-de-wereldorde/

 4. Bernard

  Steiner spreekt uit dat ‘het niet de bedoeling is een exclusief dogma voor het christendom op te eisen. Dat zou een vergrijp zijn tegen het ware christendom, want wie de feiten kent weet dat ook in de oude mysteriën het christendom werd onderwezen. In de volgende woorden, die door Augustinus zijn uitgesproken, ligt dan ook een diepe waarheid besloten: Wat tegenwoordig de christelijke godsdienst wordt genoemd, bestond reeds bij de volkeren der oudheid en was ook reeds aanwezig bij de begintijd van het mensengeslacht. Maar toen Christus als een lichamelijk wezen op aarde verscheen, kreeg de ware religie die voordien reeds bestond, de naam Christelijk.’
  Bron: Rudolf Steiner – GA 106 – Egyptische mythen en mysteriën 2007, 10e voordracht 12 sept. 1908 (bladzijde 134)

  Uitspraak van Rudolf Steiner: “. . . er bestaan ook andere godsdiensten, we moeten ook proberen het wezen van andere godsdiensten begrijpelijk te maken. We trachten de mensen verschillende kanten van de Christusopvatting te doen begrijpen. Daardoor geven we iedere ziel iets wat een verdieping in haar teweeg kan brengen. Maar we vormen haar niet zelf.
  De ziel moet vooral op religieus gebied haar vrijheid van denken houden, om die vrijheid van denken te kunnen ontplooien.” (Eenzaamheid en vervreemding, 10 oktober 1916).

  Ook stelt Steiner dat iedere godsdienst zich richt naar de persoonlijkheid van de stichter, de cultuur waarin het zich ontwikkelt en het tijdperk waarin dat gebeurt. Daarbij stelt hij ook dat Christus in iedere godsdienst werkzaam is, onafhankelijk of het wordt (h)erkend of niet.

 5. ANTON VAN ROOIJEN

  ANTON

  REINCARNATIE EN GODSDIENST
  de kerk heeft door de eeuwen heen een belangrijke traak gehad het volk te leiden,richting te geven.Dat is op zich een goede zaak. Algemeen gesproken,de mens was er nog niet aan toe.De
  kerk had de functie van een ‘beschermengel’,de mens houvast te geven,daarvoor moest de
  mens meer van de geest weggehouden worden en vervolgens aan de aarde te worden gekluisterd, en dit onder de leiding van de kerk.Daarmee heeft de kerk voor de mens de weg geeffend zich te kunnen ‘ontkluisteren’. De kerk heeft hierbij o.m. het thema ”incarnatie en karma” bewust voor zijn gelovigen gecacheerd.De katholieke kerk, de uivoerders van die taak hebben zich zacht gezegd niet altijd even adequaat gedragen.Dit geldt eveneen voor andere godsdiensten.De kerk is tot een machtsbolwerk geworden.Het is nu aan de tijd dat de mens op weg naar zijn vrijheid zonder kerkelijke indoctrines moet gaan,met als resultaat een leegloop van
  de kerk.
  Ondanks het velerlei leed in onze huidige wereld, kan de mens nu zelf zijn ontwikkeling ter hand nemen,op weg naar zijn VRIJHEID.
  De grootste daad van liefde heeft zich op Golgotha voltrokken.Christus heeft gedurende zijn 3 aardse jaren het mensheidsproces doorleefd, zijn verbinding met de materie, zijn dood en OPSTANDING.Christus als de verlosser der mensheid,die tot het einde der wereldronden bij ons blijft…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s