Alle mensen hebben kleren nodig, maar niet iedereen hoeft kleermaker te worden

Door de vorm waarin in onze tijd de geesteswetenschap moet worden verbreid, treden maar al te gauw misverstanden op over haar grondslagen, bijvoorbeeld over het occultisme en de scholing daarin. Een dergelijk misverstand is bijvoorbeeld dat de antroposofie ieder die haar in een of andere vorm aanvaardt, ook tot occulte scholing zou verplichten. Dat is echter beslist niet het geval. […] Onze tijd heeft de spirituele wetenschap nodig; en de mensheid zou in de huidige fase van haar ontwikkeling tot absolute leegte en algehele onvruchtbaarheid vervallen, als de geesteswetenschap haar niet als een machtige krachtstroom zou toevloeien. Maar bedenkelijk zou het zijn als elke antroposoof ook occulte leerling zou willen worden. Dat zou – vergeeft u mij de triviale vergelijking – hetzelfde zijn als wanneer, vanwege het feit dat alle mensen kleren nodig hebben, iedereen ook kleermaker zou moeten worden. Geesteswetenschap hebben alle mensen nodig onder bepaalde voorwaarden; esoterische scholing slechts weinigen.

Bron: Rudolf Steiner – Brieven – brief 154 aan Martha Langen – Berlijn, 20 september 1907 (bladzijde 279-280) Vertaald door Hylcke Brandts Buys en Leonard Beuger

Rudolf Steiner – GA 264 – Briefe, Rundbriefe, Dokumente und Vorträge (bladzijde 39-40)

Eerder geplaatst op 3 november 2014