Onze meningen zijn er geheel niet van afhankelijk of iets ons logisch wordt bewezen

Hoe velen trachten, als ze zich met een wereldbeschouwing hebben beziggehouden, zodat ze ervan overtuigd zijn, nu ook anderen daarvan te overtuigen. Ze geloven dat het een lovenswaardige poging is als ze zeggen: ‘Aangezien ik het zo duidelijk inzie, zou ik toch eigenlijk iedereen tot deze overtuiging moeten kunnen brengen!’ Dat is echter een naïviteit. Onze meningen zijn er geheel niet van afhankelijk of iets ons logisch wordt bewezen. Dat is in heel weinig gevallen mogelijk. Want de meningen en overtuigingen van mensen zijn uit heel andere ondergronden van zijn ziel – vanuit zijn wilsnatuur, zijn gemoeds- en gevoelsnatuur gevormd, zodat een mens zeer goed uw logische uiteenzettingen kan begrijpen, uw scherpzinnige conclusies kan begrijpen en ze toch helemaal niet opneemt om de eenvoudige reden dat, wat een mens gelooft en wat hij erkent, niet uit zijn logica en zijn begrip voortvloeit, maar uit de hele persoonlijkheid, dat wil zeggen uit die delen waar wil en gemoed spreken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 60 – Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins – Berlijn, 12 januari 2011 (bladzijde 242)

Zie ook: Logische argumenten geven zelden de doorslag

Eerder geplaatst op 11 oktober 2014