Over hypnotiseren

Het hypnotiseren is over het algemeen niet goed. Het is een beïnvloeding die ten eerste de wil van de gehypnotiseerde verzwakt. En ten tweede is het zwarte magie, men overweldigt de ander. Bij gezonde mensen mag het volstrekt niet toegepast worden. Voor zieken kan het iets anders zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 97 – Das christliche Mysterium – Leipzig 25 april 1906 (bladzijde 289)

Eerder geplaatst op 30 september 2014

Advertenties

20 gedachtes over “Over hypnotiseren

 1. Anoniem

  Het is goed dat Steiner dit vertelde. Toch mocht hij er wat mij betreft wat dieper op ingaan, immers tegenwoordig zie je hele volksstammen reclame maken voor hypnose-technieken met als doel te helen. Als je mensen dan vertelt dat- en waarom hypnose af te raden is wordt dit direct als een aanval gezien en gebagatelliseerd. Ook vertelt men “ja maar dit is geen echte hypnose maar lichte trance, je hebt nog altijd je wilskracht paraat etcetera etcetera. Allereerst zeg ik dan “als het geen hypnose is moet je het niet zo noemen” en ook trance, al dan niet zelf opgeroepen of vrijwillig ondergaan, is af te raden. Theosofen gaan er dieper op in zoals de Purucker, Blavatsky en anderen. Wat je ziet in deze tijd is dat bepaalde zaken gewoonweg als veilig, onschuldig en heilzaam worden gepromoot en dat er enkel over de ‘voordelen’ gesproken wordt. Dat kenmerkt ook polarisatie in deze bewegingen en met name gebrek aan kennis. Laatst hoorde ik iemand zeggen “het is niet bewezen dat het kwaad kan of bijverschijnselen heeft” waarop ik alleen maar kan zeggen “dan is het ook niet bewezen dat het goed is en alleen dat”.

 2. Bij mij is het vroeger wel eens tweemaal geprobeerd, het gekke is dat het bij mij niet werkt, Ik bleef gewoon wakker. Het was bij iemand die zogezegd je bracht naar vroegere ervaringen tot aan vorige incarnaties toe. Ik ervoer meer de mens die mij zover wilde brengen , zijn pogingen zijn doel te bereiken. Ook voelde ik een groot verzet tegen het indringende karakter ervan. Daar was mij toen niet helder van bewust , maar moet ik toch innerlijk ervaren hebben als zeer onvrij.

  1. Anoniem

   Mogelijk is onbewust toch bij jou iets opgeroepen waardoor je ‘geen toegang’ gaf tot het binnentreden van de wil van de ander. Nu is verzet natuurlijk niet bij alles automatisch de gewenste reactie maar in dit geval was het wel gewenst. Als je al meer de mens met zijn streven ervaart dan heb je m.i. ook zijn intentie bespeurt. Indringend karakter is dan idd het juiste woord, het is een vorm van penetratie die het de ander mogelijk maakt de regie over te nemen. Ik geloof best in de goodwill van therapeuten, echter daar tegenover staat dat er altijd een ander element bij aanwezig kan zijn dat iets heel anders is dan goodwill.

 3. Haike

  Ik heb tijdens mijn opleiding tot therapeut Rasti Rostelli mogen ontmoeten, die kwam vertellen over Hypnose. Hij zei dat er vanuit de hypnotiseur helemaal geen kracht uitgaat. Het enige wat hij doet zei hij, is de kracht die in een ieder van ons zit, naar boven roepen. Die zit bij de een wat dieper dan bij de ander, bij de mensen waarvan hij ziet of de indruk heeft dat hij het snel kan aanspreken selecteert hij dan voor zijn show. Bij de anderen kan het ook, maar dan heeft hij meer tijd nodig dan dat zijn show biedt. Maar de kracht zei hij, zit bij elk mens in zichzelf, en komt niet van de hypnotiseur af, die roept de kracht alleen maar op uit de desbetreffende mens.

  Misschien kan je ook wel zeggen dat hypnose een sterke vorm van manipuleren/forceren is. Ik heb het zelf overigens nooit gebruikt in mijn therapeutische bestaan. Maar een interessant fenomeen vind ik het wel.

  1. Anoniem

   Hallo Haike
   Met dit verhaal ontmaskert RR zichzelf in feite, voor de goed verstaander.
   Hypnose wordt door wetenden en ingewijden op een lijn geschaard met ‘zwarte magie’ en hekserij en wel goed onderbouwd ook.

   Dat hypnose tegenwoordig bijna een hype is zegt ook meer over de aantrekking ervan op het ego, dat graag bepaalde rollen wenst aan te nemen.

   Wat RR doet is niet meer en niet minder dan invoelen welke ingangen de ander heeft opdat deze snel en/of diep beïnvloed worden kan. Ook is het zo dat door deze shows nogal wat gebeurt bij het publiek dat zich rot lacht vanwege de fratsen die door degene die het ondergaat worden uitgehaald. Deze mensen worden vervolgens het mikpunt van spotternij voor de aanwezigen. In ethisch opzicht is het walgelijk wat er gebeurt. Je kunt ook een zwakzinnige de gekste dingen laten doen en spastische bewegingen laten maken en zien dat veel mensen erom lachen, hem zelfs gaan nadoen. Een enkeling zal zich met walging ervan afkeren.

   Het kwalijke ervan is dat hypnose in de vorm hoe RR dat presenteert tot een amusement wordt, een attractie die aandacht trekt. In wezen is hij de magier die op deze manier anderen aan zich bindt, en ongewenst dingen veroorzaakt omdat er velen zijn die hem wel willen nadoen en dus cursusjes gaan volgen. Zo worden meteen ook diegenen die graag macht willen uitoefenen en aandacht willen aangetrokken dit soort dingen te gaan leren
   En dan vertelt RR als promotiepraatje bij een cursus waarin men er ook geld mee verdient dat het allemaal onschuldig is, en wast hij zijn handen in luciferische onschuld. Ik kan daar maar 1 woord voor vinden en dat is bedrog en misleiding, vooral ook omdat de man dingen insinueert die in het geheel niet kloppen. Hij zal er wellicht van uit gaan dat mensen het toch niet gaan onderzoeken, want hij is immers de autoriteit en speelt zo een heel gevaarlijk spel.

   En zelfs al was het zo dat hij niets zou doen, anders dan enkel iets oproepen bij de ander, schendt hij daarmee een universele wet. Hij doet zich voor als de grote onschuldige en zuigt in de tussentijd immens veel aandacht omdat hij die toch wel krijgt middels de shows die hij geeft.

   De hypnotiseer doet en beïnvloedt wel terdege iets zeer essentieels in de verschillende ‘lichamen’ van de ander.

   Hier een citaat: Het hogere deel van de normale mens, de hogere triade die de mens eigenlijk bezielt, wordt uit het lagere viertal verdreven. Hierdoor is de gehypnotiseerde in feite niet meer onder de regie van de ziel. Daarom ziet men dan van een mens slechts de functies van het lagere viertal of de lagere delen van de menselijke zevenvoudige constitutie.
   Men kan in iemand een toestand van fysieke ongevoeligheid veroorzaken door het lichaam in trance te brengen en dat is hypnose; en het kan worden teweeggebracht op heel zwakke personen die al door een simpele suggestie onder de macht van de hypnotiseur komen.

   Naarmate het vaker gebeurd bij degene die gehypnotiseerd wordt kan de scheiding van deze delen moeilijker en zelfs niet meer te herstellen zijn en iemand kan werkelijk zeer grote beschadiging ondervinden of deze dat nu weet of niet.

   En de zwarte magier wordt gevraagd een praatje te houden, als ware dat het bewijs dat hypnose geen kwaad zou kunnen. Een geoefende oplichter kan je inderdaad tot in de puntjes aangeven wat je moet doen en laten om de ander op te lichten, zonder dat je zelf verantwoordelijk wordt gesteld …..
   Voorbeelden genoeg

   fijne middag

   1. Haike

    Magiers houden zichzelf graag buiten het zicht,… ANONIEM..

    En ja: Een prettige dag toegewenst.

   2. Had deze even nog niet gelezen en had zelf niet meer hoeven te antwoorden. Gedegen onderbouwde reactie, mooi.

   3. Anoniem, nou…. ik ervaar gewoon dat jij anoniem wil zijn om gewoon niet bloot op internet te staan voor ieder zichtbaar. Daarbij val je niemand aan of af en als je zo een mooi inzichtelijk antwoord in het persoonlijke gaat doortrekken tja, daar kun je niets aan veranderen.

  2. Zwerver

   Haike, wat RR verteld lijkt mij ook de meest aannemelijke verklaring. Onze eigen geest en vooral ons eigen geloof is dusdanig krachtig dat er de raarste dingen kunnen gebeuren. Je zou ook kunnen stellen -gezien dat we met geesteswetenschap bezig zijn- dat de meeste mensen in ‘gewone’ staat gehypnotiseerd zijn!

   1. Anoniem

    Zwerver, Haike etc
    Als ‘anoniem’ op mij slaat prima, en alles wat je daar vervolgens aan koppelt ook prima, is voor eigen rekening
    Anoniem is ontstaan omdat ik de naam onder mijn mailadres niet heb ingevuld, maar daarover later

    Ik heb altijd dit begrepen: “toets en onderzoek alle dingen, en behoud het goede”
    Dat wil ook zeggen dat het om de boodschap gaat en dat je zelf verantwoordelijk bent of je deze beziet als niet relevant om welke anonieme reden ook 🙂
    Naam of geen naam, beiden zijn niet meer dan een sluier en dus niet relevant omdat je elkaar niet kent. Laat iemand zich leiden door het feit dat een spreker anoniem is of een naam prijsgeeft, dan misleid deze zichzelf al in het begin. Dan heeft het ook geen zin meer verder te lezen want het oordeel is al geveld.

    Als iemand vindt dat wat Rostelli vertelt de meest aannemelijke verklaring is, vraag ik me af welke deze nog meer kent en of hij die wel onderzocht heeft.
    Aannemelijk kan iets zijn omdat die het best in je straatje van meningen past, of omdat het op een of andere manier [in relatie tot andere verklaringen] de meest logische lijkt te zijn.
    Maar wat is logisch? Dat heeft vaak alleen te maken met ieders geconditioneerde denksporen die ooit als diepe groeven in zijn mind zijn ge-etst omdat bepaalde zaken als waar werden aangenomen en daarop is verder gebouwd.

    Om iets dat ik schrijf voor de vele meningen wat aannemelijker te maken, plaatste ik een citaat dat je makkelijk kunt terugvinden op internet. Vind je het niet, kan altijd de vraag gesteld worden.

    Bovendien dacht ik dat dit een domein was waar mensen lezen en schrijven die de antroposofie een warm hart toedragen en daarmee dus de leringen van o.a. Steiner ter harte nemen
    Hoe dan ook gaf ook R Steiner regelmatig aan dat het niet om meningen gaat maar om ervaring, en daar waar de ervaring ontbreekt het altijd om meningen zal gaan.
    Hij brak een lans voor scholing, en ervaring, om vanuit scholing tot kennis te komen om meer inzichten te krijgen in ……

    Rostelli is voor mij mede vanwege de inzichten die ik heb opgedaan iemand die anderen door de wijze waarop hij in de openbaarheid treedt belachelijk maakt en graag shows geeft of gaf waarin anderen laten zien de controle volledig kwijt te zijn. Natuurlijk kan hij aannemelijke dingen zeggen, maar zijn deze daarom ook in overeenstemming met de werkelijkheid?

    fijne middag en als iemand toch behoefte heeft de naam te weten die ik van mijn ouders heb gekregen. Groet, Baldu

   2. Haike

    Beste Baldu,

    Ik waardeer het ten hoogste dat je jezelf uit de anonimiteit trekt, dank daarvoor.

    Wat namen betreft en hun waarde daarvan; ga sprookjes lezen daar kan je ontdekken wat de waarde van een naam heeft. Bij de natuurwezens geldt hetzelfde, als die je niet vertrouwen zullen ze je niet je hun werkelijke naam mededelen.

    Mooi dat je inzichten hebt opgedaan dat is waardevol, maar niet elk inzicht is van toepassing op elke situatie, daar komt bij dat Steiner ook daar heel duidelijk over is. Het mooiste is dat te zien wat hij daarover mee probeer meet te geven aan de vrijschool leerkracht: Periode’s van het zelfde onderwerp worden 2x per jaar aan de leerlingen aangeboden, De eerste keer aan het begin van het jaar, de 2e aan het eind van het jaar zodat er ook een spiegelende werking kan optreden, maar dat terzijde. En hij zegt dan tegen de leerkracht: Zorg ervoor dat je die klas binnenstapt alsof je die kinderen voor het eerst ziet, en laat alle ervaringen die je met ze hebt gehad achter je, kijk met een nieuwe frisse blik naar ze.

    Dus nogmaals: ik was er destijds bij toen RR uitleg gaf over hypnose, of misschien moeten we zeggen zijn uitleg over hypnose, daar kan ik me wel in vinden. Maar was jij daar ook? Ook daar is Steiner duidelijk: De leraar die misschien wel 40 jaar aan een vrije school heeft gewerkt, en die dan verlaat laat misschien nog wel zijn sporen na, maar moet zich absoluut niet meer bemoeien met de zaken die na zijn/haar vertrek in die school spelen.

    Dus RR veroordelen op grond van opgedane inzichten zonder hem gezien en gesproken te hebben vind ik wat vaag en zweverig. Ik vond het destijds (1999) heel plausibel klinken, maar ben erzelf verder geen voorstander van, en gebruik het ook niet. En van TV (die ik niet heb) ga je iemand niet kennen. Het mooiste voorbeeld daarvan is de recentelijk uitgezonden documentaire over Micheal Jackson.

    Want je hebt het over onderzoeken…. Welnu ik kan de ander alleen maar onderzoeken en leren kennen als ik daadwerkelijk voor hem sta, en hij voor mij. Daar helpen al die technische communicatie middelen echt niet bij.

   3. Baldu dus, en verder is dit een naam en kom je er niet op een persoonlijk vlak verder mee. Wat bij mij aankwam aan je antwoord, dat de ervaringen tellen en daarbuiten om meningen gaan opspelen.

  3. Ik vind een engerd, en zoals hij mensen belachelijk maakt en dat willen die mensen dan zelf ? met hun eigen kracht en willen.? Sorry, dit volg ik even niet. Vind het spelen met duistere krachten.

   1. Haike

    Het zijn geen duistere krachten Leonie, dat zijn het als wij ze zelf niet kunnen beheersen. Ik denk dat het krachten zijn die in ons ieder als aanwezig zijn en in de toekomst als we ze hebben leren hanteren ons ten goede kunnen komen. Want anoniem heeft gelijk dat als die krachten te vaak en teveel worden opgeroepen op een verkeerde manier ze zich daarna veel moeilijker en en lastiger zich met de overige wezensdelen kunnen verbinden.

    Je ziet dat ook wel bij mensen die een operatie ondergaan en doorvoor met narcose worden verdoofd. De narcose jaagt met veel kracht je “IK” uit het lichaam, waarna je daarna maar weer moet zien hoe je er weer inkomt.. Een middel als Thuja kan daar dan overigens goed bij helpen..

   2. Nou Haike, ik vind het prima dat jij dit kunt waarderen, maar ik niet. Het antwoord van Anoniem, zou de mijne kunnen zijn en daar heb ik geen letter aan toe te voegen. Ik dank Anoniem dat hij de moeite naam het een en ander zo helder te verklaren.

   3. Haike

    Das waar. Maar RR deed hetzelfde; helder verklaren, en daar was ik bij, Ik betwijfel of Anoniem dat ook was. Hij/Zij gaat van een aantal vooronderstellingen en aanname’s uit, dat het wel zus of zo is gegaan. Das gewoon speculeren, hier en daar aangevuld met navolgbare zaken. Dat wekt bij mij alleen maar de indruk op om iemand erin te luizen, en duistere krachten waardeer ik inderdaad… die hebben mij namelijk gevormd tot de man die ik nu ben geworden.. Maar ik probeer te voorkomen om erin geluisd te worden, daar pas ik voor.

 4. Baldu

  Haike. Ik was inderdaad niet bij RR maar heb wel e.a. meebeluisterd over wat door ‘kenners’ over hypnose werd en wordt verteld.
  Iemand die goed in staat is te laten zien en horen wat er tijdens een dergelijk gebeuren plaatsvindt en dat doet op basis van oude wijsheid en onderbouwing, deze wordt door mij veel geloofwaardiger dan iemand die op TV het show-element laat zien.

  Hetzelfde heb ik met zg avatar figuren als Sai Baba ed. Hoewel deze miljoenen volgelingen en en aanbidders had, is de figuur in kwestie in mijn aanvoelen steeds nogal twijfelachtig geweest, vooral wegens het aantrekken van miljoenen en het bekende show-element
  De duivel doet zich nu eenmaal voor als een engel des Lichts, en Lucifer is toevallig wel die-gene die ervan houdt de mensen te laten zweven en hen heel leuke zaken voor te spiegelen [aanbidt mij, en alles hier beneden zal u toebehoren]

  Als ik niet herkende wat ik herken, en als ik niet gelezen en begrepen had wat ik gelezen en begrepen had, zou ik gezwegen hebben over hypnose en alles wat daaraan gekoppeld is omdat ik er geen notie van genomen had.

  Duistere krachten, ze zijn er. Zowel in als buiten ons. Mede omdat we enerzijds als mens zowel Luciferische als Ahrimanische aspecten in ons hebben die tot uitdrukking komen in bepaalde omstandigheden, en mede omdat dit bestaansoord dat de Aarde is, een doorgangsplaats is waaraan zovele wezens zich gekoppeld hebben met al hun bedoelingen dat het tot een mengvat is geworden van gemixt magnetisme dat aantrekt en afstoot. Er heerst chaos in de ongeziene werelden,die we terugzien in de geziene werelden. Dat is niet enkel en alleen door de mens veroorzaakt maar door de krachten van zelfzucht, behoud en versterking. Behoud en versterking van dat wat zal moeten transformeren, verdwijnen, omdat ook deze wereld vergankelijk is.

  Je vertelt dat ik uit zou gaan van vooronderstellingen en aannames. Wel, dat is nu exact wat ik hiermee in jouw woorden lees. Aannames…vooronderstellingen. Je bent daar vrij van als je dit zegt? Is het niet zo dat je al een keuze had gemaakt RR te geloven op basis van het feit dat je erbij was? Komt dat door voorkeur daarvan, of door een vorm van hypnose, waarvan bekend is dat bepaalde mensen een geweldige hypnotische invloed hebben op anderen.
  Dat laatste is een feit, iets dat je wellicht niet in de pathologische en dus zichtbare wetenschap zult aantreffen en hun literatuur….. maar wel een feit op basis van beelden, van oorzaken en gevolgen. Iemand aanwezigheid die ieder doet verstommen, daar komt de autoriteit, en omdat hij dat is is het waar….

  De Buddha zei: geloof nooit iets omdat het oud is, omdat het in de geschriften staat, omdat het altijd zo is gezegd of overgeleverd is, geloof nooit iets omdat een heilige het zegt, of een god, of omdat ik het zeg. Geloof iets pas om de reden dat het Waar is.

  Ik zal hierop niet meer verder gaan, er zijn andere dingen die ik nog wil doen

  groet, Baldu

  1. Haike

   Wie op zoek is naar zijn eigen weg, die moet niet aan het oude zijn geheg… Een hele oude tekst dus daar ga ik zeker met je in mee Baldu.

   En Steiner was er een groot voorstander van dat iedereen (zijn toehoorders) hem niet geloofde, en zeker niet klakkeloos aannamen wat hij zei, ga het controleren, onderzoek het zelf, kennelijk achtte hij toen al de mensen daartoe in staat.

   En als je goed gelezen had: ja ik was er bij, maar ik heb hier nergens geschreven dat ik op basis daarvan de man geloof, wel dat ik zijn verhaal plausibel vond klinken, maar niet genoeg om er zelf iets mee te gaan doen.. Ik zoek wel mijn eigen weg..

   En dat zat erbij mij al vroeg in kan ik je vertellen, als vrije school leerling heb ik het (samen met wat anderen) voor elkaar gekregen dat een docent moest opstappen, niet omdat wij hem weg pestte of treiterden, maar gewoon omdat hij als docent niet functioneerde, iets waar Rudolf Grosse in zijn boek Erlebte Pädagogik het ook over heeft, (Grosse was toen 11e klasser en vond dat een leraar er niks van bakte, ging naar Steiner en zei dat tegen hem) en Steiner nam dat zeer serieus, en ontsloeg de leraar.

   En ja een goed besluit van je om andere dingen te gaan doen, daar sluit ik me bij aan, heb een prettige avond, en misschien tot ziens bij een ander citaat, op een ander moment.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s