Wie veel weet moet veel verdragen kunnen

Er bestaan mensen die in de diepste wereldgeheimen zijn ingewijd, die er iets van weten hoe de werelden zich vormen, hoe de aarde ontstaan is en hoe de mensen steeds hogere stadia van ontwikkeling bereiken. Als wordt gezegd: de ingewijde is een wetende, dan wordt dit vaak te licht genomen. Te weten wat het eigenlijke mensenmysterie is, te weten wat de menselijke toekomst is, dat betekent het grootste wat de mens leren kan. Ja, er bestaat een weten, welke op de onvoorbereide mens ronduit dodelijk werkt. Zou het in deze tijd zonder meer worden meegedeeld, dan zou het met de mensheid gebeurd zijn. De mensheid zou gespleten worden, het grootste deel zou worden verwoest, op een klein deel zou het gunstig werken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 97 – Das christliche Mysterium – Leipzig, 16 februari 1907 (bladzijde 216)

Eerder geplaatst op 11 mei 2016