In feite eist de mens juist het meest, wat hem het allermeest ontbreekt

We gaan vandaag de dag van mens tot mens aan elkaar voorbij en hebben onder invloed van de moderne opvoeding niet het vermogen verkregen om onze medemensen innerlijk te begrijpen, de vaardigheid met een soort helderziend medegevoel, zoals het in vele oudere culturen aanwezig was, te zien in wat in de mensenziel leeft. We stellen veel eisen voor het leven op, maar we gaan in de regel van mens tot mens aan elkaar voorbij. […]

In feite eist de mens altijd juist het meeste, wat hem het allermeeste ontbreekt, en de luide roep om socialisme verkondigt eigenlijk voor de oren die onbevooroordeeld kunnen luisteren, dat we onsociale mensen geworden zijn, dat we elkaar niet begrijpen, dat we niet in staat zijn een sociale samenleving te vormen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 79 – Die Wirklichkeit der höheren Welten – Kristiania (Oslo), 2 november 1921 (bladzijde 180-181)

Eerder geplaatst op 29 augustus 2014