Een onontwikkeld verstand kan soms grote geestelijke vermogens verbergen

Tegenwoordig zijn de meeste mensen in occult opzicht verder dan het lijkt, en het zou ook velen bekend zijn als niet de materiële omstandigheden en onze materialistische tijd het niet zo zeer in het innerlijke leven van de ziel terug zou dringen. Een groot percentage van de mensen van vandaag de dag was vroeger verder.

Het hangt van verschillende dingen af, of wat in de mensen aanwezig is, naar buiten komt. Stelt u zich voor, een mens staat voor mij. In zijn vroegere incarnatie was hij een hoogontwikkelde individualiteit, heeft nu echter onontwikkelde hersens. Een onontwikkeld verstand kan soms grote geestelijke vermogens bedekken. Als men hem echter de gewone aardse vaardigheden bijbrengt, dan is het mogelijk dat ook het innerlijk geestelijke naar buiten komt.

Nu hangt het echter niet alleen hiervan af, maar ook van de omgeving waarin de mens leeft. De mens is in hoge mate (Duits: ganz bedeutsamer Weise) een spiegelbeeld van zijn omgeving. Stel, een mens is een hoogontwikkelde persoonlijkheid, hij leeft echter in een omgeving die alleen bepaalde vooroordelen in hem wekt en ontwikkelt, die dan zo krachtig werken dat de hogere aanleg niet uit hem kan komen. Als een dergelijk mens niet iemand vindt, die het uit hem naar boven haalt, dan blijft het in hem verborgen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 54 – Die Welträtsel und die Anthroposophie – Berlijn, 7 december 1905 (bladzijde 226-227)

Eerder geplaatst op 2 april 2014