Afgedwaald

In feite ligt de basis van het moreel juiste, de basis van het goede op de bodem van de menselijke zielennatuur, en eigenlijk is de mens pas in de loop van de evolutie, in zijn weg van incarnatie naar incarnatie, afgedwaald van de oorspronkelijke, men zou willen zeggen, instinctief goede aanleg en daardoor is het kwaad, het onjuiste, het immorele in de mensheid gekomen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 155 – THEOSOPHISCHE MORAL – Norrköping, 30 mei  1912 (bladzijde 107)

15 gedachtes over “Afgedwaald

 1. Anoniem

  Het is zeker zo dat de mens en mensheid hieraan ( het boze / Ahriman) moest deelnemen (of vervallen ) en dit ten koste van het veroveren van zijn vrijheid en veroveren van zijn Hogere en ware Ik . Een serieuze vraag is nu aan de orde : ‘is deze val niet té diep geworden , is de gehele menshied niet te diep gevallen ? ‘ De huidige strijd en verharding die je overal ziet gestaag toenemen ,de strijd die extremer aan het verworden is tussen Oost en West en tussen links,en rechts elk meer naar extremen op sociaal en politiek vlak bewijzen van wel . Het midden geraakt verder en verder zoek .
  Ahriman die toegang krijgt tot het denken en het immoreel worden van de intelligentie is nog maar de 1 ste trap naar beneden . De nakende incarnatie van Ahriman zal spoedig in deze weg versnelling brengen en op weg hiernaar wordt het jaar 2025 vaak vernoemd . De ahrimaanse geworden intelligentie ( oorspronkelijk neutraal) zal zeer grote macht verkrijgen . Naast het aanspreken van ‘het denken ‘ wordt de tweede de trap naar beneden het aanspreken van ‘het gevoel’ : verval van de mensheid in nog lage en perverse driften en een wereldwijde finacieel gesteunde amusemensindustrie uitsluitend gericht naar dit doel spreken al voor zich . Ook de derde trap , het aanspreken van ‘de wil’ heeft zich reeds laten zien , denk naar aan het voorbije nazisme, bolsjevisme en het huidige terrorisme …dat vandaag hoogtij wereldwijd hoogtij viert .
  We zijn dan aangekomen bij de laatste vierde trap , de werking van de Sorat , zichtbaar in ‘ het Beest met tien hoornen en de zeven hoofden ‘. De mens wordt nu echt van zijn hogere ik gescheiden , en verliest iedere verbinding met de Christus !De mlens is hier helemaal op weg in een ongezien diepte te vallen en helkemaal uit de evolutie te vallen ! Dat is heden het geval .
  De woorden van R Steiner hierover waren dan ook zeer radicaal :” Het gaat om iets kolossaals , het gaat om iets enorm belangrijks ‘ ( GA 240 , 19.7.1924 )

 2. Beste Anoniem,

  Je woorden maken veel los en veel zaken lopen door elkaar. Daarom is mijn begin ook moeilijk, ik heb al vaak hier gewag gemaakt van Sorat, maar dat werd niet erkend. Maar de mens heeft wel of niet een politieke opvatting, maar de constante Ahrmanische krachten zorgen voor geschiedvervalsing (hetgeen al duizenden jaren plaatsvind waardoor de mens het spoor bijster is. De wil waarin wij uniek zijn ( Dorothea Canon) ligt aan de grondslag van het succes van de Ahrumanische krachten die verkeerd gaan. Ik wil er aan toevoegen dat er een man is die tegen Sorat vecht en die wordt hier gehaat maar dat is Trump. President Trump wel te verstaan en hij kan onze gebeden gebruiken

  1. Theo Verwijst

   Steiner heeft ook gezegd dat “het kwaad” in onze tijd steeds meer onverholen zichtbaar wordt. In mijn ogen is juist Trump het meest in het oog springende voorbeeld daarvan. Ik zie Trump behalve als boosaardig ook als erg dom. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat een zo domme figuur de wereld zou kunnen redden.
   Een ander gegeven wat door Steiner aangegeven is, is de terugkeer van Christus in de etherwereld, vanaf zowat halverwege de vorige eeuw en voor steeds meer mensen zichtbaar. Er is dus niet alleen sprake van oprukkend kwaad.
   De strijd tussen goed en kwaad zal doorgaan tot onze wereld overgaat in een andere wereld. Er kan alleen maar sprake zijn van zo’n strijd, als ook het goede sterker wordt. Het goede zit in heel veel mensen. Mensen die vaak nog geen letter antroposofie gelezen hebben maar wel naar het goede handelen.

 3. Zwerver

  Dat Goed en Kwaad in de mens(heid) is gekomen was een noodzakelijkheid. Zonder keuze uit Goed en Kwaad zou de mens niet uit vrije wil tot liefde kunnen komen. Liefde welke als een te ontsluiten schat in het mensenhart besloten ligt. Liefde welke zich niet anders laat kennen dan als ontkenning van wat ze is. In de scheppingsact van de mens ligt besloten dat de mens zich bewust is van het ‘andere’ buiten zichzelf. Dit bewustzijn maakt zelfbewustzijn mogelijk en tevens de subject(zelf)/object(ander) splitsing.

  Het is correct als men stelt dat het ‘goede’ op de bodem van de menselijke zielennatuur ligt.
  Maar het is niet bereikbaar via het denken. Het is immers het denken welke het goede van het kwade splitst. Geneuzel over wát goed of kwaad is helpt geen mens verder, maar helpt wel de subject/object splitsing verder. Dat is de dwaling waar Steiner het over heeft.

  Als denken (redeneren over Goed en Kwaad) niet helpt, wat dan wel? Het antwoord is van een verbazingwekkende eenvoud. Het subject is in staat in zich zelf te keren door zelf-waarneming. Dat is het zelf welke zichzelf waarneemt. Omdat dit niet mogelijk is, kan het niet anders dan resulteren in het in zichzelf rustende zelf. Dat is het zelf wat zichzelf waarneemt zonder bewustzijnsinhoud. Deze toestand mag dan van een verbazingwekkende eenvoud zijn, de weg er naar toe is dat niet. Het is zinnig om daar het denken zich mee bezig te laten houden ipv redeneren over wát Goed en Kwaad is en redeneren over WIE goed en kwaad doet.

  Redeneren over WIE en WAT bevestigt alleen maar de subject/object splitsing en verankert deze in de geest , úw geest welke in deze verankering in isolement verkeert.

  1. wmh@outlook.be

   ‘Het zelf wat zich waarneemt zonder bewustzijnsinhoud ‘ zoals jij het beschrijft zonder bewustzijnsinhoud noemt Steiner het vrije denken, zintuigvrije denken of lichaamsvrije denken, dit zijn allemaal woorden hiervoor.

   Het is gewoon de weg naar boven Michaël volgend ipv naar beneden Ahriman volgend
   Het gewone intelligente denken wordt ook het ook combinerende denken in ruimte en tijd genaamd zoals wij met ons bewustzijn en fysiek lichaam nu doen is en is de 1 ste trap .
   Pas als het gevoel erbij betrokken wordt alsook het etherlichaam krijgt men de 2 de trap en wordt het denken levend ,dit is dan het organische denken of morfologische denken zoals dat Goethe het heeft toegepast om ook in de natuur waar te nemen op levende wijze .
   De 3 de trap wordt het astrale lichaam en de wil erbij betrokkenen en de wil wordt tot kenorgaan in de geestelijke wereld alwaar het hogere Ik leeft , de hiërarchieën onthullen hun geheimen alsook de tijdsgeest Michaël , dit is het omgestulpte denken ,ook wel ‘Michaêlisch denken ‘.
   En bij de 4 de trap is men met zijn denken voorbij ruimte en tijd , in de sfeer van ‘eeuwigheid tot eeuwigheid ‘ en is het denken volledig vrij ,de mens wordt medewerker van de weredwil en denkt met Christus .

   1. Zwerver

    Het zelf wat zichzelf waarneemt zonder bewustzijnsinhoud is geen vorm van denken, maar van waarnemen. Bewustzijnsinhoud is datgene wat gedacht wordt. Hiermee maken we dus een uitsplitsing in de geest: waarnemen en denken. Wat twee verschillende functies zijn van een en dezelfde geest. Je zou ‘waarnemen’ inderdaad zintuigvrije denken of lichaamsvrije denken kunnen noemen. Maar ik hecht aan zo precies mogelijk formuleren. Als ik het woord ‘waarnemen’ gebruik (ik neem de auto waar) dan weet iedereen wat ik bedoel. Als ik de auto ga benoemen (hij is geel, hij is oud, hij rijdt hard) dan komt er een denkproces in gang. (ik denk)

    Waarnemen is vrijgesteld van de hermetische principes, denken is dat niet. De hermetische principes komen ook aan bod bij Steiner heb ik gezien. Door de principes van het denken (je eigen denken dus) te doorgronden helpt de mens zichzelf verder op weg. Geheimen worden inderdaad uit zichzelf onthult, daarom is het een noodzakelijkheid dat de mens zijn eigen geest leert kennen. Worden dezelfde geheimen uit de tweede hand opgedaan (via mentale studie dus) dan werkt het niet.

 4. wmh@outlook.be

  Zwerver,
  ik begrijp waar je op doelt met dat onderscheid tussen waarnemen en denken ( zie het bewuste boek ) ,en heb er ook wel lang over gedaan eer ik dat begrepen heb ,maar vraag mij dan ook wel af waarom Steiner die 4 trappen steeds als een vorm van denken benoemt oa geestelijke denken en bovengeestelijke denken als 3 de en 4 de trap ,want hij had het ook als een vorm van waarnemen kunnen benoemen ,bijv organisch waarnemen ipv organisch denken .
  Hij spreekt wel over het loskoppelen van het ‘zuivere denken’ van het waarnemen ,waarbij het ik bij dit zuivere denken moet blijven en er daardoor geen voorstellingen ( want het ik vormt met dit denken samen de voorstellingen ) meer kunnen gekoppeld worden aan de waarnemingen ,en deze laatset dan uitsluitend als beelden en symbolen door het hele lichaam kunnen opgenomen worden zodat het imaginatie en insporatieproces vanuit het innerlijke op gang kan komen . (zie voordr 2 okt 1920 ” Voorbij de grenzen van de naruurwetenschap “)

  1. Zwerver

   Als er gesproken wordt over het loskoppelen van het ‘zuivere denken’ van het waarnemen, dan kan dat niet anders resulteren dan in waarnemen zonder bewustzijnsinhoud (voorstellingen zijn ook bewustzijnsinhoud) . Dan is het denken in ruimte en tijd verdwenen. Het subject keert zich in zichzelf. Door het waarnemen van objecten ontstaat zelfbewustzijn en de idee (gevoel) dat je afgescheiden bent van de waargenomen objecten.

   In de subject/object relatie zit iets merkwaardigs: ik neem jou waar als object en jij mij. Ik kan jou bepalen als Goed of Kwaad en vice versa. Het is de bepaling (over Goed en Kwaad) zélf welke gedeeldheid in je zelf veroorzaakt en vervolgens het denken weer vervuilt. Dat is waar Steiner het hier over heeft: afgedwaald van de oorspronkelijke instinctief (intuïtieve) goede aanleg.

   Volgens Steiner (en ook volgens mij) kunnen we terug keren op onze dwaling. Dat betekent dat we onze eigen geest dienen te kennen. Dan kom je inderdaad op een aantal trappen uit. Maar spreken over zoiets als het etherlichaam heeft eigenlijk alleen zin als je deze in je zelf voelt bewegen (stromen). Een ieder die zich met ‘dit’ bezig houdt, dient te beseffen dat hij/zij geduldig aan zichzelf werkt. Antroposofie betekent je een geestelijke wereld eigen maken welke zich in ieder mens bevindt. Het michaëlische denken heft de tegenstellingen op (Goed en Kwaad zijn ook tegenstellingen). Dat grijpt weer terug op het in zichzelf kerende subject. (Subject=zelf)

   Michaëlisch denken uitleggen aan iemand die gedeeld denkt is eigenlijk een onmogelijkheid, omdat michaëlisch denken ongedeeld denken is. Daarom dienen er eerst voorgaande stappen ondernomen te worden. Ik zou ook kunnen stellen dat het in zichzelf gekeerde zelf, vrij geworden is van de dwang van zichzelf. Stap 3 en 4 is dus bovengeestelijk denken omdat het de ik-vorm is ontstegen.

 5. Beste Theo Verwijst,

  Het gaat over wat de andere participanten zeggen , denken en waarnemen. Misschien zou je de werking van denken eens goed kunnen bekijken en vooral de rol van indoctrinatie. Het tweede punt is dan waarnemen hoe doe ken dat belangrijk is dat je de uitgangspunten van het waarnemen kritisch bekijkt.. Want fysiek waarnemen daar wordt de informatie selectief tot je gebracht en ook zo beoordeeld. Het geestelijk waarnemen is een heel ander hoofdstuk, want de geestelijke waarneming wordt niet bepaald door propaganda en indoctrinatie maar door het goddelijke in ons en dat heet ook meer gewaarworden dan waarnemen.

  Beste Theo probeer objectief vast te stellen of hij dom is en al de aantijgingen van de linkse wereld ook steekhoudend is. Een goed begin is de #Walkaway eens te beluisteren

  1. Theo Verwijst

   Beste Arnold,
   Wie bedoel je met “andere participanten”?
   Je derde zin is voor mij onbegrijpelijk. Wat moet ik daar lezen?
   Ik heb op dit moment geen tijd om je video hieronder te bekijken. Maar wellicht kun je alvast enkele punten noemen, waarom juist Donald Trump in jouw ogen tegen Sorat vecht.

  1. Theo Verwijst

   Volgens mij wordt hier niets “bewezen” betreffende een goddelijke zending van Trump voor Amerika of de wereld. Behalve dan dat door toedoen van Trump de VS meer “humble” zou kunnen worden als het straks van hem genezen is.

   1. Beste Theo,
    Ongelovige zat in deze wereld. Slechts een paar indicatoren; er zijn agenten meer die negers doodschieten, in Noor Korea wordt er niet meer geschoten alleen over vrede gesproken, Isis is verdwenen maar de deep state blijft stoken zoals nu met die journalist in Turkije
    Wil jij Theo met de en de vele succes in Amerika liever oorlog hebben?
    Waarom “geloof”je eigenlijk in de leer van Rudolf Steiner

 6. Theo Verwijst

  De toekomst zal het leren. Als Trump een bijdrage gaat leveren aan de vooruitgang van de wereld, dan ben ik daar blij mee. Ik hoop niet dat je in mijn reactie enige neiging tot ruziezoeken of “oorlogszucht” hebt vermoedt -ik ben zo vredelievend als je maar kunt bedenken.

  Ik “geloof” niet in antroposofie. Het lezen van Steiner en het praten daarover met anderen, heeft mij meermalen nieuwe inzichten over mens en wereld gegeven en daarmee mijn levensvisie blijvend veranderd.
  Ik heb de intenties en -ondanks “mensenwerk”- positieve invloed van Vrijeschool onderwijs op mijn en andermans kinderen mogen zien.
  Dat maakt mij geen blind geloven van antroposofie maar wel iemand die dit meer dan een warm hart toedraagt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s