Eigen standpunt doordrijven

Men komt niet tot inzicht, wanneer men het eigen standpunt absoluut wil doordrijven, maar door onder te duiken in vreemde geestesstromingen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 262 – Rudolf Steiner/Marie Steiner-von Sivers –
Briefwechsel und Dokumente 1901 – 1925 (bladzijde 19)

Dit citaat heb ik overgenomen uit een reactie van John Wervenbos op mijn blogbericht Drie wegen tot erkenning van de antroposofie.