Wijzer worden

Het leven gaat zonder waarde aan ons voorbij, wanneer we tientallen jaren hebben doorgebracht en het een of ander dat we meegemaakt hebben, in een latere tijd nog net zo beoordelen als het door ons op jongere leeftijd beoordeeld werd. Als we op deze manier ons leven doorlopen, dan zijn we verre van wijs. Karma heeft misschien met zich meegebracht dat we driftig zijn geworden in onze jeugd of dat we dit of dat in de mensen slecht beoordeeld hebben.

Als we dat zo laten, dan hebben we ons leven slecht gebruikt. Goed hebben we het gebruikt als we, in het geval dat we in de jeugd minachtend geoordeeld hebben, op een bepaalde leeftijd niet minachtend, maar begripvol, vergevingsgezind oordelen en moeite doen om te willen begrijpen.

Als we zo worden geboren dat bepaalde dingen ons woedend maakten en we op oudere leeftijd niet nog steeds in woede uitbarsten zoals in de jeugd, als onze woede door wat het leven ons heeft geleerd, is getemperd en we milder zijn geworden, dan hebben we het leven in de zin van wijsheid gebruikt.

Als we in onze jeugd materialisten zijn geweest, daarna echter hebben laten inwerken van wat de tijd ons aan openbaringen uit de geestelijke wereld heeft willen zeggen, dan hebben we ons leven gebruikt in de zin van wijsheid. Wanneer we onszelf afsluiten voor de openbaringen van de spirituele wereld, dan hebben we ons leven niet in de zin van wijsheid gebruikt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 159 – Das Geheimnis des Todes – Zürich, 31 januari 1915 (bladzijde 14)