Hoe moet men een geval karmisch beschouwen als een mens door een hersenziekte tot idiotie veroordeeld is?

Een vraag die werd gesteld is de volgende: “Hoe moet men een geval karmisch beschouwen als een mens door een hersenziekte tot idiotie veroordeeld is?”

Over al deze dingen zou eigenlijk niet vanuit speculatie en hypothesen, maar vanuit de bovenzintuigelijke  ervaring gesproken moeten worden. Er zal daarom hier deze vraag beantwoord worden door een voorbeeld dat werkelijk is gebeurd. Een mens was in een vorig leven door  onontwikkelde hersenen veroordeeld tot een bestaan in imbeciliteit. In de tussentijd tussen zijn dood en een nieuwe geboorte kon hij nu al die bedrukkende ervaringen van zo’n leven, van het van hot naar her gesleept worden, van de liefdeloosheid van de mensen in zich verwerken, en hij werd als een waar genie der liefdadigheid weer geboren. Een dergelijk geval toont duidelijk, hoe onjuist het is als men alles in het leven als karma op het verleden betrekt. Men kan absoluut niet altijd zeggen: dit levenslot is afkomstig uit een schuld in het verleden. Even vaak zal men moeten denken: deze of die gebeurtenis heeft helemaal geen verband met het verleden, maar zal integendeel vooral de oorzaak voor een karmische vereffening in de toekomst zijn.

Een idioot hoeft absoluut zijn lot niet door zijn daden in het verleden verdiend te hebben. Maar de karmische gevolgen van zijn lot zullen in de toekomst zeer zeker niet uitblijven. Evenals bij een koopman de momentele balans door de getallen van zijn kasboek bepaald is, maar hij echter steeds nieuwe inkomsten en uitgaven kan boeken, evenzo kunnen in het mensenleven steeds nieuwe daden, slagen van het lot enz. voorvallen, hoewel zijn levensconto op ieder ogenblik een zeer bepaalde is. Daarom mag karma niet als een onbeïnvloedbare lotsbestemming, als een noodlot worden opgevat, maar het is met de vrijheid, met de wil van de mens volkomen verenigbaar.

Niet overgave aan een onveranderlijk lot wordt door het karma vereist, integendeel: het geeft de zekerheid dat geen daad, geen ervaring van de mens zonder uitwerking blijft, of zonder wetmatigheid in de wereld verloopt, maar zich in een rechtvaardig, vereffenend gevolg invoegt. Juist als er geen karma zou zijn, dan zou er willekeur heersen in de wereld. Door karma echter kan ik weten, dat elke van mijn handelingen, elke belevenis zich in een wetmatige samenhang invoegt. Mijn daad is vrij, haar gevolg absoluut wetmatig. Het is een vrije daad van een koopman als hij zaken doet; het resultaat ervan voegt zich echter wetmatig in zijn balans in.

Bron: Rudolf Steiner – GA 034 –  GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis» (bladzijde 376)

Eerder geplaatst op 30 januari 2016 

34 gedachtes over “Hoe moet men een geval karmisch beschouwen als een mens door een hersenziekte tot idiotie veroordeeld is?

 1. Leonie

  Wij hebben een dochter van 23 met een licht verstandelijke beperking en met een angstoornis. Wat kan je aandragen als tegenbeweging? Het lijden ervan minder ernstig maken door het als een goddelijke besturing aan haar te presenteren? Deze verklaringen zijn mooi in theoretische zin.

  1. Ik weet wel dat er Euritmie oefeningen zijn om bijvoorbeeld bijziendheid te beïnvloeden (om maar iets ‘onveranderlijks’ te noemen), maar of er activiteiten zijn om (lichte) verstandelijke beperking te verlichten, weet ik niet. Ik heb wel een euritmie therapie sessie meegemaakt waarbij de fysiek en geestelijk gehandicapte persoon voor dat moment veel fitter was.

   Dit citaat is met name om te stellen dat geestelijk gehandicapt zijn niet (altijd) een karmische schuld is. Dat kan al een opluchting zijn.

   Ik zou kunnen uitzoeken of er iets therapeutisch te doen is? Ik ben meditatief met het thema bezig.

   1. Omdat je hier zijdelings over bijziendheid schrijft, is het misschien wel interessant om het volgende te vertellen. Vanaf mijn 15e heb ik een bril gedragen wegens bijziendheid. Ongeveer vanaf mijn 65e merkte ik dat ik zonder bril beter kon zien dan met bril. Geleidelijk aan had ik helemaal geen bril meer nodig. Ik gebruik nu alleen nog een leesbril. Wonderbaarlijk toch.

   2. Ik merk zo nu en dan dat we in het leven ontwikkelingen doorgaan, die gelijk staan aan euritmie therapeutische oefeningen.
    Je hebt de juiste ontwikkeling doorgemaakt.
    Zeker wonderbaarlijk. 🙂

   3. Wel mooi dit te horen, Edo. Ik heb zelf altijd gedacht dat ik van mijn ontwikkeling zeer weinig terecht breng. Ik heb wel eens wat basis oefeningen gedaan, maar niet lang

  1. Bij autisme……
   Als basis geldt het citaat; niet alles wat je overkomt is door oud karma bepaald. De huidige hoeveelheid autisme (maar ook adhd) hoort bij de huidige ontwikkeling (bewustzijnsziel) enerzijds en is anderzijds een collectief resultaat van het materialistische wereldbeeld rond 1900.
   De mensen die nu met autisme worstelen zijn meer aan het werk met een collectief wereldkarma als dat het hun persoonlijke karma is.

   Er zijn wel een paar vaker voorkomende reïncarnatie bronnen voor autisme (o.a. een individualistische focus/ontwikkeling in spiritualiteit) maar tijdgeest/wereldontwikkeling is ook een sterke bron.

   Waardoor je weer mag vertrouwen in een vereffening in de toekomst.

 2. Hendrik Jan

  ‘Herumgestossen werden’ zou ik vertalen met ‘van hot naar her gesleept worden’ of ‘de manier waarop er met ze gesold wordt’. Ik kan me voorstellen hoe er – zeker in die tijd – met deze mensen werd gesold. In een oude nieuwsbrief van SEKEM las ik dat mensen met een verstandelijke beperking in Egypte soms in de stal werden opgesloten omdat ze een schande voor de familie waren.

 3. Leonie

  Vergis je niet Hendrik Jan ook in deze tijd zijn er veel misstanden in de zorg. Mijn dochter heeft te maken gehad met sexueel misbruik op een zorgboerderij en verder…. ze heeft drie weken in een antroposofische zorginstelling gezeten waar wij haar heel snel weggehaald hebben. Wij waren geschokt over de behandeling daar. Lastig zijn werd beloond met straf of uitgescholden worden . Mijn dochter is daar weggelopen en was een tijdje zoek . Ze belden ons om dat mede te delen en deden verder niets. Wijzelf hebben de Politie ingeschakeld en gelukkig is alles goed afgelopen. Van hun kant daarna niets meer vernomen. Adverteren dat men een antroposofisch mensbeeld na streeft ! Dit heeft kortgeleden plaats gevonden haar angsten “ waar zei wel een antwoord op zouden hebben “ zijn daardoor toegenomen. Ik ben nog steeds heel aangedaan en vind het onbegrijpelijk we hebben een aanklacht ingediend.

   1. Leonie

    Ach, ik had hier misschien niet zo open moeten zijn maar ik ben er zo ontdaan over en ik liet mij even gaan, en overspannen……?….

   2. Met je openheid hierover is niets mis, lijkt mij. Heb ik iets verkeerds gezegd dan? Want als een medewerker cliënten gaat uitschelden, dan kan het toch dat zo iemand overspannen of gestresst is, lijkt mij.

 4. Guusje

  Ridzerd, je antwoord zegt impliciet dat daar waar in een antroposofische instelling fouten worden gemaakt er sprake is van overspannen personeel. Zou de oorzaak niet op een veel dieper niveau liggen?

  1. Guusje, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen zijn. Maar het lijkt nu wel uit wat Leonie vertelt of die hele instelling niet deugt. Dat kan ook best zo zijn, maar die conclusie trek ik niet meteen. En wat is dan volgens jou de diepere oorzaak?

   1. Leonie

    Nou Ridserd, waar wij waren wel. Ik vertel geen verhaaltjes, maar begrijp de weerstand die het oproept.

   2. Guusje

    Ridzerd, de diepere oorzaak valt niet zo snel te achterhalen. Wat ik ervaar in de vatting antroposofie (zorg, onderwijs, waar ook) per definitie sprake is van discussie, verschil van opstelling tav beleid etc en dat is niet bepaald bevorderlijk voor het resultaat. Maar waar is dat niet? Je hoopt alleen dat binnen de antroposofie ”iets anders” leidend is. Ik heb zelf een zus met Down syndroom, ben indertijd ook op zoek geweest naar een plekje voor haar maar ze is er niet terecht gekomen, afgeraden door mede antroposofen…
    Misschien is dit forum niet zo geschikt voor deze discussie.

   3. Leonie

    Nee Ridserd dat is het verder ook niet, maar het citaat riep wel deze bepaalde verse belevingen op. Ik wil daarbij niet iedere zorginstelling afkraken. Vandaag kwam er trouwens een excuses van hun kant binnen. Laten wij het hier bij laten

   4. Nee, Leonie, dat zal je mij nooit horen zeggen dat je verhaaltjes vertelt en dat denk ik ook helemaal niet. Er is geen sprake van dat ik je verhaal in twijfel trek. Ik dacht alleen maar dat medewerkers die clienten uitschelden, wel over hun toeren of overspannen moeten zijn. Verder dacht ik eigenlijk helemaal niks.

   5. Leonie

    Ik ben niet boos hoor en onderhand ken ik jou beter als vandaag Ridzerd ik werd gewoon even persoonlijk en emotioneel geraakt. Ik had gewoon een idiaalbeeld en niet verwacht dat een antroposofische zorginstelling zo met mensen omgaat.Het was geen kwestie van overspannen zijn maar een slechte beleidsvoering en mensen die harteloos omgingen met mijn angstige dochter.

   6. Nee, Leonie, ik had dit ook niet verwacht van een antroposofische zorginstelling, valt me erg tegen. Maar hoe is het nu met je dochter? Is ze nu weer thuis of ergens anders?

   7. Leonie

    Ze is thuis en daar blijft ze voorlopig. We hebben de zorg zelf op ons genomen. De angsten wisselen per dag. Maar goed, we verwachten ook niet dat het meteen over is. We werken aan ritme en structuur in de dag. Verder kunstzinnige elementen zoals muziek maken en schilderen. We denken zeker dat het goed met haar komt Ridserd, dank voor je aandacht.

   8. Gelukkig maar,Leonie. Je dochter treft het wel met zulke ouders. Ik heb wel eens foto’s van je interieur en van je kunstzinnige activiteiten gezien en dat was verbazingwekkend mooi en leuk.

 5. Truus

  Edo, je noemt als twee mogelijke oorzaken van autisme: collectief materialisme en individuele spiritualiteit, toch?
  Je voegt er aan toe dat de meeste autisten van deze tijd waarschijnlijk het gevolg zijn van de tijdsgeest rond 1900.
  Waar kan ik meer hier over vinden? Met andere woorden: hoe weet je dat? Dit is geen betwijfelende vraag maar een uit interesse, meer willen weten.

  1. Leonie

   Nog interessant is, autisme en inentingen ? En Edo je schrijft;
   ( waarbij de fysiek en geestelijk gehandicapt persoon )? Steiner heeft het over hersens die niet goed ontwikkeld zijn. Geestelijke beperking bedoelde hij hier niet mee.

   1. Het collectieve materialisme heeft Rudolf Steiner iets over gezegd, ik weet helaas niet meer waar. Ik ga nog zoeken of ik er iets over vindt. Het had met name te maken dat bepaalde veel voorkomende ziekten voortkwamen uit een eerder collectief denken. Bepaalde ziekten uit Steiner’s tijd waren dan toe te schrijven aan een eerder tijdperk en eind twintigste eeuw zouden veel mentale stoornissen komen door het denken uit zijn tijd. (mentaal/fysiek geestelijk)
    Het individuele spirituele is meer een eigen ervaring/geestelijke observatie.

    Hmmm, mij werd verteld en ik heb ook gelezen dat de term 19e eeuwse term idiotie staat voor geestelijk gehandicapt en dat bij een geestelijk gehandicapt persoon bepaalde hersenkwaliteiten niet voldoende ontwikkeld zijn. Daarbij zijn de hersenen dan een onderontwikkeld ‘ontvanger’ voor de altijd gezonde geest.
    (de persoon in kwestie zat ook in een rolstoel, op die manier fysiek gehandicapt)

    Autisme en inenting is een heet hangijzer…..
    Ik zie en ervaar autisme veroorzaakt door een wijd open staan voor de geestelijke en fysieke indrukken, wat door tegenvallende indrukken omgezet is in een te stevig blokkeren/inperken van indrukken.
    Inenting op zich is een flink tegenvallende indruk, ongeacht wat (naast de verzwakte of dode ziektekiemen) nog aan conserverings en andere middelen er in zit.

   2. Leonie

    De ontwikkelingen rond inentingen, baart mij grote zorgen.Zeker voor mijn kleinkinderen. Verplicht inenten? Waar zal het uiteindelijk op uit draaien?

   3. het voelt dat we er als antroposofen eens mee bezig ‘moeten’, fysiek invloed op mogen gaan uitoefenen, maar ook kijken welk geestelijk wezen er bezig is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s