Moet men zich van alle kritiek onthouden? (3 van 5)

Niet het zich blind maken voor het slechte baat ons, maar de begripvolle tolerantie. Het duidelijkst drukt de derde spreuk in Licht op de weg uit wat hierover te zeggen is: “Voordat de stem van de goddelijke wezens kan spreken, moet u het verwonden afleren.” Dat betekent, wezens van een hogere wereld spreken alleen tot de mensen, wanneer onze woorden het liefdeloze krenken, de berisping, die tot pijn en verdriet leidt, geheel afgewend hebben en alleen nog in dienst van het liefdevolle omvatten van de hele wereld gesproken worden. En met de “woorden” zijn hier ook de onuitgesproken woorden, enkel de gedachten bedoeld. In het aandoen van pijn en smart ligt waarop het aankomt. De spirituele, hogere wezens spreken niet van buitenaf tot ons, ze gebruiken als middel om zich voor ons verstaanbaar te maken, onze eigen woorden en gedachten. De toon van hun stem dringt tot ons door en gaat van daaruit door deze woorden en gedachten naar buiten in de wereld. En alleen wanneer hij deze weg open en zonder belemmering vindt, wordt hij voor ons hoorbaar.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 034 –  GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis» – juni 1905 (bladzijde 389)

Eerder geplaatst op 22 april 2013