Onwaarachtigheid/Feiten

We zouden de gehele vreselijke veldtocht van onwaarachtigheid, die de afgelopen vijf jaar door de wereld is gegaan, als de ultieme consequentie van iets wat zich al lang heeft voorbereid, niet hebben hoeven meemaken als de mensen geleerd hadden zich in de nodige mate naar de taal van de feiten te richten, en niet naar de taal van de emoties, waarbij de nationalisten de vreselijkste opstokers van dergelijke emoties zijn.

Aan de ene kant is het vandaag de dag beslist noodzakelijk dat we ons in ons denken ook leren te voegen naar wat niet in ons zelf ligt. En aan de andere kant ligt de afkeer van de mensen van deze waarachtigheid, die in de feiten haar richtsnoer zoekt. Alleen diegene kan in kennis van de hogere werelden opklimmen, die zich strikt schoolt aan de externe feitenwereld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 197 – Gegensätze in der Menschheitsentwickelung / West und Ost, Materialismus und Mystik, Wissen und Glauben – Stuttgart, 5 maart 1920 (bladzijde 18-19)