Waarom komt men zo veel ruzie, conflicten, haat tegen? (10 – slot)

Iets anders dat tegen de antroposofie wordt ingebracht, is de moeilijkheid van haar leringen die alleen voor mensen met een zekere vooropleiding toegankelijk zouden zijn. Wie, zo zegt men, kan zich zonder bijzondere studie vinden in de vreemde uitdrukkingen, in al de ingewikkelde theorieën. Het valt niet te ontkennen dat in deze richting nog veel te doen is om het voor de antroposofie mogelijk te maken het hart en het verstand van een ieder te vinden. Maar dit werk moet gedaan worden. Wat deze geestesrichting te zeggen heeft, dat kan echter werkelijk, als de goede uitdrukkingsvormen gevonden worden, voor iedereen begrijpelijk zijn. Ja, nergens is het in zo’n hoge mate als hier mogelijk om voor iedere graad van scholing of levenservaring de juiste uitdrukkingswijze te vinden.

De meest geleerde en de meest ongeletterde, beide kunnen ze vinden wat ze voor hun ziel en geest verlangen. Geestesrichtingen die grote dingen willen, kunnen zich niet in een enge kring afsluiten; en als de antroposofie dit tot nu toe wel gedaan heeft, dan is dit gebeurd omdat zij zelf nog in het begin van haar loopbaan staat en daarom eerst de juiste weg in de verschillende gebieden van het leven moet zoeken. Hoe wijder echter de kringen worden waarin ze zich verspreidt, hoe passender de middelen zullen zijn die ze gebruikt. Dat ze daardoor aan diepte en ernst zou verliezen, als ze op grotere schaal verbreiding wint, is geen gedachte waaraan men zou moeten toegeven. Want de verspreiding van bepaalde hier in beschouwing komende leringen is tegenwoordig plicht; en men moet, als men dit erkent, voor het behoud van de waarheid zorgen en zich niet, door vrees voor misvorming van de oorsprong, van deze verspreiding laten afhouden.

Bron: Rudolf Steiner –  GA 034 – GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis»  (bladzijde 180-181)

Eerder geplaatst op 7 oktober 2011

Een gedachte over “Waarom komt men zo veel ruzie, conflicten, haat tegen? (10 – slot)

 1. walterhebing

  De meest geleerde en de meest ongeletterde, beide kunnen ze vinden wat ze voor hun ziel en geest verlangen. Geestesrichtingen die grote dingen willen, kunnen zich niet in een enge kring afsluiten; en als de antroposofie dit tot nu toe wel gedaan heeft, dan is dit gebeurd omdat zij zelf nog in het begin van haar loopbaan staat en daarom eerst de juiste weg in de verschillende gebieden van het leven moet zoeken. Hoe wijder echter de kringen worden waarin ze zich verspreidt, hoe passender de middelen zullen zijn die ze gebruikt. Dat ze daardoor aan diepte en ernst zou verliezen, als ze op grotere schaal verbreiding wint, is geen gedachte waaraan men zou moeten toegeven. Want de verspreiding van bepaalde hier in beschouwing komende leringen is tegenwoordig plicht; en men moet, als men dit erkent, voor het behoud van de waarheid zorgen en zich niet, door vrees voor misvorming van de oorsprong, van deze verspreiding laten afhouden.
  Eens was er het Woord, het Woord was bij God, het Woord is God, en het Woord is vlees(levensvorm) geworden! Met andere woorden: “Alles wat op dit moment op aarde, onder de aarde en boven de aarde leeft, geeft God in een of andere levensvorm weer” God was er vandaag en gisteren, God was er al voordat wij als mens op aarde leefde en verwacht van ons als aan zijn beeld en zijn gelijkenis geschapen, dat we als rentmeester over al zijn vleesgeworden levens manifestaties van zijn woorden op aarde zouden heersen en met hem(God) noch meer creatieve levensvormen op aarde tot stand te brengen

  Ware antroposofie zoekt zelfs in de ergste fouten het zeker aanwezige korreltje waarheid, zonder op de absolute juistheid van de eigen mening te blijven hameren. En zo wordt in het samengaan der meningen de waarheid in geleidelijke vooruitgang zeker aan het licht gebracht. Daaruit ontstaat de innerlijke broederlijkheid, een van dergelijke ideeën waarvan al het uiterlijke een spiegelbeeld moet zijn.

  Nu ruim honderd jaar later kwam ik op aarde en maakte van alles mee en heb ervaren dat het in wezen niet uitmaakt welke broederschap aan zichzelf vorm geeft, Jezus ontmantelt het gebeuren aldus:Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: ‘Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?’

  Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: ‘Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.’

  Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’

  ‘Van de keizer,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ En ze waren met stomheid geslagen.
  Het Leven van de mens is door God aan de mens geschonken, om mede met God het leven in de Kosmos te ontwikkelen!
  En wat doet de mens? Sinds Adam en Eva op aarde geleefd hebben? Niets anders dan ruziën over het onzijdige op aarde. Zijn we daarvoor op aarde? Om ten koste van het leven(onzijdige) op aarde ons als mens te ontwikkelen?
  Mijns inziens is het omgekeerd, zie elk kind jonger dan zes dagen(nog geen hielprik, geen besnijdenis, enz. enz.) als toppunt van het kosmisch levensbewustzijn, pas dan zullen alle levensvormen op aarde onze vibratie ter ontwikkeling van de mensheid ondersteunen.
  Voor dat gegeven staat geen tijd, enkel een deja vue! Het spiegelbeeld van al het leven op aarde en wat zie ik nu op aarde? De piramide van Cheops ik had er les(woorden) in gehad, ik ben er in gegaan en heb in zijn sacrofaag gelegen, alhoewel het verboden was.
  Ik kan me niet voorstellen dat een heel volk zich “vrijwillig” inzet om een piramide te bouwen voor het opbergen van het lichaam van hun “koning” Het kan wel, maar dan is het een dwaling of een misleiding van de menselijke Geest!
  En Jezus zei: Het lichaam is de tempel van de menselijke levensgeest op aarde, laten we ons bewust worden van onze innerlijke Geest en hetgeen nu op aarde gebeurd liefdevol door blikken, opdat de mensheid uiteindelijk echt rentmeester wordt van alle levensvormen op aarde! En niet meer ruziën over het mannelijke en vrouwelijke op aarde, maar zich beide vinden kunnen in het leven op aarde! Waarmee nu veel kinderen op de loop gaan.
  Ik kan niet zeggen goed of slecht, wie wel?
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s