Karma-Moraal-Egoïsme (1 van 5)

Dikwijls verwijt men de antroposofie dat zij in wezen niet werkt aan morele ontplooiing, ja, dat zij in zeker opzicht niet alleen het egoïsme niet tegenwerkt, maar zelfs het egoïsme in de hand werkt. De mensen, die zoiets menen, hebben de volgende gedachten. Zij zeggen: antroposofie toont aan hoe een mens van leven naar leven zijn bestaan ontwikkelt, en de hoofdzaak daarbij is, hoewel ook achteruitgang (Duits:Rückschläge) kan voorkomen, dat de mens de mogelijkheid heeft steeds hoger en hoger te stijgen, dat hij steeds meer leert om wat hij in een van zijn levens als een soort school heeft doorgemaakt als resultaten te gebruiken in een volgend leven.

Wie zich in dit geloof aan de menselijke vervolmaking verdiept, zal er naar streven zijn Ik steeds meer te zuiveren, het zo rijk mogelijk te maken om steeds meer en steeds hoger te stijgen. En, zo zeggen de mensen, dat is in wezen toch een egoïstisch streven. Want wij antroposofen zoeken leringen en krachten uit de geestelijke wereld te verkrijgen om ons Ik steeds hoger te brengen, het is dus een egoïstische reden die de mens tot handelingen drijft.

Ook zouden wij antroposofen de overtuiging hebben, wij bereiden ons een slecht karma door onvolmaakte handelingen, en om zich dat niet te bereiden, zal de antroposoof vermijden het een of ander te doen, wat hij anders gedaan zou hebben. Dus uit vrees voor het karma doet hij het niet. Waarschijnlijk zou hij ook om deze reden het een of ander wel volbrengen, wat hij anders niet zou volbrengen, wat toch wederom slechts een geheel egoïstisch motief voor een daad zou zijn. Er zijn een aantal mensen die zeggen: de leer van karma en reïncarnatie en het streven naar vervolmaking dat uit de antroposofie voortkomt, brengt de mensen ertoe om een geraffineerd hoger egoïsme na te streven.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 127 – Die Bedeutung der Geistesforschung für das sittliche Handeln – Bielefeld, 6 maart 1911 (bladzijde 126)

Eerder geplaatst op 7 december 2015

Advertentie

3 gedachtes over “Karma-Moraal-Egoïsme (1 van 5)

 1. henri

  Het is natuurlijk zo ,wie te snel (luciferisch) het geestelijke wil benaderen en tot zich nemen ,zal de deugdzaamheid en morele kant in de geestelijke ontwikkeling verwaarlozen ,dat is hetgeen Lucifer ook wil ,en daarin zit wel een geraffineerd hoger egoïsme . Zo kent men in het oosten de Nirvana, die erop uit is de mensen zo vlug mogelijk naar een ‘individuele’ hogere toestand te brengen vooraleer zij een verdere aardse ontwikkeling doorgemaakt hebben , met vallen en opstaan .

 2. henri

  En het ‘Onze Vader ‘ eindigt met ‘Verlos ons van het Boze ‘ Amen ,

  Het Boze is het Ego, het IK .

  In het vijfde evangelie van R Steiner kan je het lezen : het Makrokosmische Onze Vader ( of het omgekeerde )

  En in het ‘omgekeerde ‘ Onze Vader ‘ , begint dit met
  “Amen, Er heersen de kwade machten …’ of
  ‘ Amen , alom zijn de boze machten tegenwoordig ….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s