De gulden regel

De gulden regel der ware occulte wetenschap: Wanneer gij één stap voorwaarts tracht te doen ter bereiking van kennis omtrent de verborgen waarheden, doe dan terzelfder tijd drie stappen voorwaarts tot vervolmaking van uw karakter.

Bron: Rudolf Steiner – GA 10 – Wie  erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten (bladzijde 67)

Vertaling overgenomen uit een vierde druk van uitgeverij Vrij Geestesleven (bladzijde 57 – jaar van uitgave en naam van de vertaler staan er niet in)

Eerder geplaatst op 29 oktober 2015