Sport

Het is om uit je vel te springen (Duits: aus der Haut zu fahren) als men al die moderne sportaangelegenheden zoals bijvoorbeeld voetbal enzovoort ziet, hoe ze de mensen mechaniseren en hem niets geven (Duits: einfügen) van wat in hem geestelijk is, hoe zeer men zich dat ook inbeeldt. Alles wat men daar nastreeft is een bespotting van het geestelijke, hoe goed het ook bedoeld is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 156 – Okkultes Lesen und okkultes Hören – Dornach, 7 oktober 1914 (bladzijde 97-98)

P.S. Dit is nu weer zo’n uitspraak van Steiner, waarbij ik denk: ‘Potverdomme, wat moet je hier nu mee? Bij hem is ook alles verkeerd.’ Miljoenen, ja misschien zelfs miljarden mensen beleven veel plezier aan voetbal, maar dat telt bij Steiner zeker niet.