Wie de eigen mening nog belangrijk acht, die kan niet tot de waarheid komen

Wie het ware karakter van de wereldgeheimen wil ervaren, die moet geheel op het standpunt staan, van waaruit hij tot zichzelf zegt: Wie nog de eigen mening belangrijk acht (Duits: Wer die eigene Meinung noch achtet), die kan niet tot de waarheid komen. – Want dat is het eigenaardige van de antroposofische waarheid dat de waarnemer geen eigen mening, geen voorkeur voor een of andere theorie mag hebben, dat hij in geen geval door zijn bijzondere individuele eigen aard deze of gene beschouwing liever heeft dan een andere.

Zolang hij op dit standpunt staat, is het onmogelijk dat de ware kennis van de wereld zich voor hem zal onthullen. Hij moet geheel individueel kennen; maar zijn individualiteit moet zo ver gevorderd zijn dat het niets persoonlijks meer heeft, dus ook niet van het voor hem individueel sympathieke of onsympathieke. Dat moet streng en ernstig genomen worden. Wie nog de een of andere voorliefde heeft voor deze of gene begrippen en opvattingen, wie door zijn opvoeding, door zijn temperament tot dit of dat neigingen kan hebben, die zal nooit de objectieve waarheid kennen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 117 – Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien – München, 4 december 1909 (bladzijde 156)