Niet alleen de woordelijke inhoud

Tegenwoordig, nu de mensen zo vaak zeggen, als ze ergens iets lezen: Ik heb dat daar en daar ook gelezen – waar het alleen maar over de inhoud gaat, het is nu de tijd dat de mensheid moet leren dat het niet meer zo veel op de inhoud aankomt, maar dat het ervan afhangt wie iets zegt; dat men de mens moet kennen die het zegt, omdat de woorden slechts gebaren zijn en men moet weten wie die gebaren maakt. Dat is wat de mensheid zich zou moeten realiseren. Hierin ligt een zeer groot mysterie van het meest alledaagse leven. Het maakt nu eenmaal een verschil of een inhoud zin voor zin door strijd veroverd is door een mens, of dat het van hier of daar of van welke kant dan ook op een of andere manier gehoord is. […] En de tijd nadert dat men niet meer naar de louter woordelijke inhoud zal moeten kijken, maar waar men vooral zal moeten kijken naar degenen die dit of dat zeggen; niet naar de uiterlijke fysieke persoonlijkheid, maar naar de gehele menselijk-geestelijke samenhang.

Bron: Rudolf Steiner – GA 182 – Der Tod als Lebenswandlung – Zürich, 16 oktober 1918 (bladzijde 187-188)