Als men naar hetzelfde teruggaat, zullen dezelfde toestanden er opnieuw uitkomen

Welke positie heeft het christendom door de eeuwen, bijna tweeduizend jaren heen gehad, dat het nu eeuwen, millennia gewerkt heeft en toch de huidige toestanden (1918) mogelijk heeft laten worden? – Die vraag werd op verscheidene momenten gesteld. Maar men ziet, dat de stof (Duits: die Materialien) voor de beantwoording niet is bij wat de mensheid tegenwoordig wetenschappelijke of religieuze of andersoortige beschouwingen noemt.

Deze stof zal pas de geesteswetenschap kunnen brengen. Want een ernstige vraag is het toch: Hoe moet de mens zich in de huidige tijd tegenover het christendom opstellen, aangezien dit christendom toch een lange tijd door de eeuwen heen gewerkt heeft, maar evengoed deze toestanden heeft kunnen laten gebeuren?

Het merkwaardigste zijn in elk geval de mensen die verlangen dat naar een of andere, vóór deze toestanden bestaande vorm van het christendom weer moet worden teruggegaan, die dus helemaal geen gevoel ervoor hebben dat, als men naar hetzelfde teruggaat, uit hetzelfde opnieuw dezelfde toestanden voortkomen moeten. Deze mensen zullen zeer zeker niet gemakkelijk inzien, dat een grondige en diepgaande vernieuwing in ons geestesleven komen moet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 181 – ANTHROPOSOPHISCHE LEBENSGABEN – Berlijn, 16 april 1918 (bladzijde 233-234)

Eerder geplaatst op 14 juni 2017