Ontbering

De goden ontberen iets wanneer de mensen niet in liefde leven, de goden hebben als het ware hun voedsel in de liefde van mensen. Hoe meer liefde van de mensen op aarde, hoe meer voedsel voor de goden in de hemel – hoe minder liefde, hoe meer hongeren de goden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 105 – Welt, Erde und Mensch – Stuttgart, 13 augustus 1908 (bladzijde 147)